Rehabilitacja seksualna osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego

master
dc.abstract.enIntroduction: For many disabled people recovery after spinal cord injury means also restoring sexual health. Understanding their needs is an important factor in providing sexual rehabilitation.Aim: The primary aim of this study is to determine the approach to sexuality and the expectations that people after spinal cord injury demonstrate. The results of the current study will be important not only for people with spinal cord injury but also for those involved through healthcare and relatives.Materials and methods: The questionnaire used in the study was devised by the author of the current thesis and consists of 32 questions. Having received approval to conduct research from the Board of the Foundation for Active Rehabilitation (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji) and from the administration of various web portals for people with spinal cord injury, the author distributed the questionnaire in electronic form through Internet forums. 66 questionnaires were accepted for statistical analysis.Results and conclusions: People with spinal cord injury believe that sexual activity is very important in human life (74%). The most common reasons for refraining from sexual activity are physiological (62%) and emotional (47%) reasons. In the opinion of people with spinal cord injury, sexual rehabilitation should be one of the basic elements of hospital rehabilitation process (88%). The main aim of sexual rehabilitation should be overcoming fears and stereotypes (82%). In the opinion of respondents, sexual rehabilitation should be conducted by sexologists (88%). The study proved that there is a correlation between the frequency of sexual activity and both knowledge about sexuality (p < 0.001) and participation in sexual rehabilitation training (p = 0.002).pl
dc.abstract.plWstęp: Powrót do zdrowia po uszkodzeniu rdzenia kręgowego dla wielu niepełnosprawnych oznacza również przywrócenie zdrowia seksualnego. Zrozumienie ich potrzeb jest ważnym elementem w celu prowadzenia rehabilitacji seksualnej.Cel: Głównym celem pracy jest określenie, jakie podejście do seksualności mają osoby po uszkodzeniu rdzenia kręgowego oraz jakie są ich oczekiwania wobec rehabilitacji seksualnej. Wyniki uzyskane po przeprowadzeniu badania mogą być znaczące również dla osób związanych ze służbą zdrowia oraz bliskich osób z otoczenia.Materiał i metody: W badaniu posłużono się ankietą własnego projektu składającą się z 32 pytań. Po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie badań od Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz portali internetowych dla osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Ankieta w formie elektronicznej została umieszczona na forach internetowych. Zebranych zostało 66 ankiet. Wszystkie wypełnione ankiety zaakceptowano i poddano analizie statystycznej, gdyż nie stwierdzono żadnych braków w danych. Do analizy statystycznej zmiennych ilościowych wykorzystano średnią oraz odchylenie standardowe. Do oceny zależności między zmiennymi jakościowymi wykorzystano test Chi2.Wyniki i wnioski: Osoby po uszkodzeniu rdzenia kręgowego uważają, że aktywność seksualna jest bardzo ważna w życiu człowieka (74%). Najczęstszymi przyczynami niepodejmowania aktywności seksualnej są powody fizjologiczne (62%) oraz emocjonalne (47%). Według osób po urazie rdzenia, rehabilitacja seksualna powinna być jednym z podstawowych elementów szpitalnego procesu usprawniania (88%), a jej głównym zadaniem przełamywanie lęków i stereotypów (82%). Według osób badanych osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rehabilitacji seksualnej powinni być seksuolodzy (88%). Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, że istnieje związek między częstością podejmowania aktywności seksualnej, a wiedzą na temat seksualności (p < 0.001) i uczestniczeniem w szkoleniach z zakresu rehabilitacji seksualnej (p = 0.002).pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.contributor.authorMachniak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerHerman-Sucharska, Izabela - 129712 pl
dc.contributor.reviewerKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:48:58Z
dc.date.available2020-07-26T11:48:58Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-94842-130657pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202387
dc.languagepolpl
dc.subject.enspinal cord injury, rehabilitation, sexualitypl
dc.subject.pluszkodzenie rdzenia kręgowego, rehabilitacja, seksualnośćpl
dc.titleRehabilitacja seksualna osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowegopl
dc.title.alternativeSexual rehabilitation after spinal cord injurypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: For many disabled people recovery after spinal cord injury means also restoring sexual health. Understanding their needs is an important factor in providing sexual rehabilitation.Aim: The primary aim of this study is to determine the approach to sexuality and the expectations that people after spinal cord injury demonstrate. The results of the current study will be important not only for people with spinal cord injury but also for those involved through healthcare and relatives.Materials and methods: The questionnaire used in the study was devised by the author of the current thesis and consists of 32 questions. Having received approval to conduct research from the Board of the Foundation for Active Rehabilitation (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji) and from the administration of various web portals for people with spinal cord injury, the author distributed the questionnaire in electronic form through Internet forums. 66 questionnaires were accepted for statistical analysis.Results and conclusions: People with spinal cord injury believe that sexual activity is very important in human life (74%). The most common reasons for refraining from sexual activity are physiological (62%) and emotional (47%) reasons. In the opinion of people with spinal cord injury, sexual rehabilitation should be one of the basic elements of hospital rehabilitation process (88%). The main aim of sexual rehabilitation should be overcoming fears and stereotypes (82%). In the opinion of respondents, sexual rehabilitation should be conducted by sexologists (88%). The study proved that there is a correlation between the frequency of sexual activity and both knowledge about sexuality (p < 0.001) and participation in sexual rehabilitation training (p = 0.002).
dc.abstract.plpl
Wstęp: Powrót do zdrowia po uszkodzeniu rdzenia kręgowego dla wielu niepełnosprawnych oznacza również przywrócenie zdrowia seksualnego. Zrozumienie ich potrzeb jest ważnym elementem w celu prowadzenia rehabilitacji seksualnej.Cel: Głównym celem pracy jest określenie, jakie podejście do seksualności mają osoby po uszkodzeniu rdzenia kręgowego oraz jakie są ich oczekiwania wobec rehabilitacji seksualnej. Wyniki uzyskane po przeprowadzeniu badania mogą być znaczące również dla osób związanych ze służbą zdrowia oraz bliskich osób z otoczenia.Materiał i metody: W badaniu posłużono się ankietą własnego projektu składającą się z 32 pytań. Po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie badań od Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz portali internetowych dla osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Ankieta w formie elektronicznej została umieszczona na forach internetowych. Zebranych zostało 66 ankiet. Wszystkie wypełnione ankiety zaakceptowano i poddano analizie statystycznej, gdyż nie stwierdzono żadnych braków w danych. Do analizy statystycznej zmiennych ilościowych wykorzystano średnią oraz odchylenie standardowe. Do oceny zależności między zmiennymi jakościowymi wykorzystano test Chi2.Wyniki i wnioski: Osoby po uszkodzeniu rdzenia kręgowego uważają, że aktywność seksualna jest bardzo ważna w życiu człowieka (74%). Najczęstszymi przyczynami niepodejmowania aktywności seksualnej są powody fizjologiczne (62%) oraz emocjonalne (47%). Według osób po urazie rdzenia, rehabilitacja seksualna powinna być jednym z podstawowych elementów szpitalnego procesu usprawniania (88%), a jej głównym zadaniem przełamywanie lęków i stereotypów (82%). Według osób badanych osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rehabilitacji seksualnej powinni być seksuolodzy (88%). Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, że istnieje związek między częstością podejmowania aktywności seksualnej, a wiedzą na temat seksualności (p < 0.001) i uczestniczeniem w szkoleniach z zakresu rehabilitacji seksualnej (p = 0.002).
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.contributor.authorpl
Machniak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Herman-Sucharska, Izabela - 129712
dc.contributor.reviewerpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:48:58Z
dc.date.available
2020-07-26T11:48:58Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-94842-130657
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202387
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
spinal cord injury, rehabilitation, sexuality
dc.subject.plpl
uszkodzenie rdzenia kręgowego, rehabilitacja, seksualność
dc.titlepl
Rehabilitacja seksualna osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
dc.title.alternativepl
Sexual rehabilitation after spinal cord injury
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
4
Poznan
4
Dublin
2
Gdansk
2
Grudziądz
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Konin
1
Olkusz
1
Orzesze
1

No access

No Thumbnail Available