Obserwacja lokalu jako przygotowanie do rozboju : [glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 marca 2017 r., II AKa 17/17]

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe Author approves the standpoint of the Court of Appeal in Lublin expressed in the judgement of 21 March 2017 in Case II AKa 17/17, in which the Court stated that arrival of the accused to the place of a planned robbery and the observation of the premisecannot be regarded as an attempted robbery but rather as a non-punishable preparation for the offence. In the commentary, it was stated that the differentiation between the two neighbouring phases of an offence was not possible without taking into consideration the normative function of Article 16(1) of the Criminal Code as well as the institution of identity of an act in the criminal law, which lead to the differentiation between so-called the main action, reflecting the temporal characteristics of a given offence, and additional actions instrumentally connected with this phase, performing of which could lead the perpetrator from the phase of a preparation for the offence to the phase of a punishable attempt of an offence.pl
dc.abstract.plAutor aprobuje stanowisko Sądu Apelacyjnego w Lublinie wyrażone w wyroku z dnia 21 marca 2017 r., II AKa 17/17, zdaniem którego przybycie oskarżonych na miejsce planowanego rozboju i obserwowanie terenu nie może być uznane za usiłowanie rozboju, lecz stanowi niekaralne przygotowanie do przestępstwa. W glosie wskazano, że rozgraniczenie sąsiadujących ze sobą form stadialnych nie jest możliwe bez uwzględnienia normatywnej funkcji art. 16 § 1 k.k. oraz instytucji tożsamości czynu w prawie karnym, co prowadzi do odróżnienia tzw. czynności głównej, odpowiadającej znamieniu czasownikowemu danego typu przestępstwa, i instrumentalnie z nią powiązanej czynności pobocznej, której podjęcie może przenieść sprawcę z fazy przygotowania do przestępstwa w stadium jego karalnego usiłowania.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnegopl
dc.contributor.authorMałecki, Mikołaj - 109038 pl
dc.date.accessioned2018-06-25T09:32:53Z
dc.date.available2018-06-25T09:32:53Z
dc.date.issued2017pl
dc.description.number4pl
dc.description.physical65-72pl
dc.description.publication0,55pl
dc.identifier.issn1734-5677pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55157
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationMałecki, Mikołaj: 100%;pl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subtypeArticlepl
dc.titleObserwacja lokalu jako przygotowanie do rozboju : [glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 marca 2017 r., II AKa 17/17]pl
dc.title.alternativeObservation of premises as preparation for robbery : [judgement of the Court of Appeal in Lublin of 21 March 2017 in Case II AKa 17/17]pl
dc.title.journalGdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Author approves the standpoint of the Court of Appeal in Lublin expressed in the judgement of 21 March 2017 in Case II AKa 17/17, in which the Court stated that arrival of the accused to the place of a planned robbery and the observation of the premisecannot be regarded as an attempted robbery but rather as a non-punishable preparation for the offence. In the commentary, it was stated that the differentiation between the two neighbouring phases of an offence was not possible without taking into consideration the normative function of Article 16(1) of the Criminal Code as well as the institution of identity of an act in the criminal law, which lead to the differentiation between so-called the main action, reflecting the temporal characteristics of a given offence, and additional actions instrumentally connected with this phase, performing of which could lead the perpetrator from the phase of a preparation for the offence to the phase of a punishable attempt of an offence.
dc.abstract.plpl
Autor aprobuje stanowisko Sądu Apelacyjnego w Lublinie wyrażone w wyroku z dnia 21 marca 2017 r., II AKa 17/17, zdaniem którego przybycie oskarżonych na miejsce planowanego rozboju i obserwowanie terenu nie może być uznane za usiłowanie rozboju, lecz stanowi niekaralne przygotowanie do przestępstwa. W glosie wskazano, że rozgraniczenie sąsiadujących ze sobą form stadialnych nie jest możliwe bez uwzględnienia normatywnej funkcji art. 16 § 1 k.k. oraz instytucji tożsamości czynu w prawie karnym, co prowadzi do odróżnienia tzw. czynności głównej, odpowiadającej znamieniu czasownikowemu danego typu przestępstwa, i instrumentalnie z nią powiązanej czynności pobocznej, której podjęcie może przenieść sprawcę z fazy przygotowania do przestępstwa w stadium jego karalnego usiłowania.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego
dc.contributor.authorpl
Małecki, Mikołaj - 109038
dc.date.accessioned
2018-06-25T09:32:53Z
dc.date.available
2018-06-25T09:32:53Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
65-72
dc.description.publicationpl
0,55
dc.identifier.issnpl
1734-5677
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55157
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Małecki, Mikołaj: 100%;
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Obserwacja lokalu jako przygotowanie do rozboju : [glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 marca 2017 r., II AKa 17/17]
dc.title.alternativepl
Observation of premises as preparation for robbery : [judgement of the Court of Appeal in Lublin of 21 March 2017 in Case II AKa 17/17]
dc.title.journalpl
Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available