Wzajemna relacja pomiędzy samokontrolą a sukcesem zawodowym i satysfakcją z pracy w środowisku korporacyjnym

master
dc.abstract.enThe following study aims to examine the relationship between self-control, job satisfaction and career success among employees of a corporate company. Research (Moffit, 2007; Fergusson, Boden, Horwood, 2013; Converse, Piccone and Tocci, 2014) shows significant correlations between high self-control in a childhood and a career success in the future. How-ever, in contrast to the researches mentioned above, the following study focuses on the analysis of the current level of employee’s self-control, which was determined using the NAS-50 Questionnaire (Nęcka et al., 2016). As suggested by Ng, Eby and others (2005), career success is considered on both subjective and objective levels. Objective career success was examined with the original questionnaire including such indicators as: salary, seniority, number of promotions, team management and year-end evaluation. On the other hand, the subjective assessment of career success in the form of satisfaction with the current professional situation was determined by the Job Satisfaction Questionnaire (Siekańska, 2004). Despite some limitations of the applied method, most hypothesis have been confirmed and the results allow to conclude that self-control is an important factor in achieving career success by employees in corporations. What is more, people with higher self-control tend to have higher positions and higher salaries.pl
dc.abstract.plPoniższa praca ma na celu zbadanie wzajemnych powiązań pomiędzy samokontrolą pracownika, jego satysfakcją z pracy i sukcesem zawodowym w środowisku korporacyjnym. Badania (Moffit, 2007; Fergusson, Boden, Horwood, 2013; Converse, Piccone i Tocci, 2014) pokazują istotne statystycznie korelacje pomiędzy wysokimi wynikami na skali samokontroli w dzieciństwie a odnoszeniem sukcesów w przyszłości. Natomiast w odróżnieniu od wymienionych wcześniej badań, poniższe badanie skupia się na analizie obecnego poziomu samokontroli pracowników, który został określony przy użyciu Kwestionariusza NAS-50 (Nęcka i współpracownicy, 2016). Zgodnie z sugestią Ng, Eby i współpracowników (2005) sukces zawodowy był rozpatrywany na dwóch płaszczyznach: subiektywnej i obiektywnej. Obiektywny sukces zbadano przy pomocy autorskiej ankiety uwzględniającej takie wskaźniki jak wysokość wynagrodzenia, staż pracy, liczba awansów, zarządzanie zespołem i ocena końcowo-roczna. Natomiast subiektywna ocena swojego sukcesu zawodowego w postaci satysfakcji z aktualnej sytuacji zawodowej została określona dzięki Kwestionariuszowi Zadowolenia z Pracy Zawodowej (Siekańska, 2004). Mimo pewnych ograniczeń zastosowanej metody, większość hipotez zostało potwierdzonych, zaś wyniki pozwalają wnioskować, że samokontrola jest istotnym czynnikiem w osiąganiu sukcesu zawodowego przez pracowników w środowisku korporacyjnym. Ponadto osoby o wyższej samokontroli piastują wyższe stanowiska oraz mają wyższe zarobki.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNęcka, Edward - 130920 pl
dc.contributor.authorKorczyk, Arkadiuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerNęcka, Edward - 130920 pl
dc.contributor.reviewerOrzechowski, Jarosław - 131195 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:13:36Z
dc.date.available2020-07-27T21:13:36Z
dc.date.submitted2018-10-10pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-128856-178866pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232565
dc.languagepolpl
dc.subject.enself-control, career success, career, job satisfaction, employee, corporationpl
dc.subject.plsamokontrola, sukces zawodowy, kariera, satysfakcja z pracy, pracownik, korporacjapl
dc.titleWzajemna relacja pomiędzy samokontrolą a sukcesem zawodowym i satysfakcją z pracy w środowisku korporacyjnympl
dc.title.alternativeThe relationship between self-control, career success and job satisfaction among employees of an international corporationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following study aims to examine the relationship between self-control, job satisfaction and career success among employees of a corporate company. Research (Moffit, 2007; Fergusson, Boden, Horwood, 2013; Converse, Piccone and Tocci, 2014) shows significant correlations between high self-control in a childhood and a career success in the future. How-ever, in contrast to the researches mentioned above, the following study focuses on the analysis of the current level of employee’s self-control, which was determined using the NAS-50 Questionnaire (Nęcka et al., 2016). As suggested by Ng, Eby and others (2005), career success is considered on both subjective and objective levels. Objective career success was examined with the original questionnaire including such indicators as: salary, seniority, number of promotions, team management and year-end evaluation. On the other hand, the subjective assessment of career success in the form of satisfaction with the current professional situation was determined by the Job Satisfaction Questionnaire (Siekańska, 2004). Despite some limitations of the applied method, most hypothesis have been confirmed and the results allow to conclude that self-control is an important factor in achieving career success by employees in corporations. What is more, people with higher self-control tend to have higher positions and higher salaries.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca ma na celu zbadanie wzajemnych powiązań pomiędzy samokontrolą pracownika, jego satysfakcją z pracy i sukcesem zawodowym w środowisku korporacyjnym. Badania (Moffit, 2007; Fergusson, Boden, Horwood, 2013; Converse, Piccone i Tocci, 2014) pokazują istotne statystycznie korelacje pomiędzy wysokimi wynikami na skali samokontroli w dzieciństwie a odnoszeniem sukcesów w przyszłości. Natomiast w odróżnieniu od wymienionych wcześniej badań, poniższe badanie skupia się na analizie obecnego poziomu samokontroli pracowników, który został określony przy użyciu Kwestionariusza NAS-50 (Nęcka i współpracownicy, 2016). Zgodnie z sugestią Ng, Eby i współpracowników (2005) sukces zawodowy był rozpatrywany na dwóch płaszczyznach: subiektywnej i obiektywnej. Obiektywny sukces zbadano przy pomocy autorskiej ankiety uwzględniającej takie wskaźniki jak wysokość wynagrodzenia, staż pracy, liczba awansów, zarządzanie zespołem i ocena końcowo-roczna. Natomiast subiektywna ocena swojego sukcesu zawodowego w postaci satysfakcji z aktualnej sytuacji zawodowej została określona dzięki Kwestionariuszowi Zadowolenia z Pracy Zawodowej (Siekańska, 2004). Mimo pewnych ograniczeń zastosowanej metody, większość hipotez zostało potwierdzonych, zaś wyniki pozwalają wnioskować, że samokontrola jest istotnym czynnikiem w osiąganiu sukcesu zawodowego przez pracowników w środowisku korporacyjnym. Ponadto osoby o wyższej samokontroli piastują wyższe stanowiska oraz mają wyższe zarobki.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.contributor.authorpl
Korczyk, Arkadiusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowski, Jarosław - 131195
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:13:36Z
dc.date.available
2020-07-27T21:13:36Z
dc.date.submittedpl
2018-10-10
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-128856-178866
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232565
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
self-control, career success, career, job satisfaction, employee, corporation
dc.subject.plpl
samokontrola, sukces zawodowy, kariera, satysfakcja z pracy, pracownik, korporacja
dc.titlepl
Wzajemna relacja pomiędzy samokontrolą a sukcesem zawodowym i satysfakcją z pracy w środowisku korporacyjnym
dc.title.alternativepl
The relationship between self-control, career success and job satisfaction among employees of an international corporation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Poznan
9
Inowrocław
5
Bydgoszcz
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Rawa Mazowiecka
2
Zagnańsk
2
Gdansk
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available