Problemy zdrowotne osoby starszej ze stwardnieniem rozsianym

licenciate
dc.abstract.enEntree: Multiple sclerosis is one of the most often occurring diseases of CNS, which pathogenesis still hasn’t been fully recognized, and disease course and symptoms vary from person to person. Multiple sclerosis in an incurable disease, nonetheless through appropriate medication, healthy lifestyle and administering symptomatic treatment, it is possible to slow down its progression, thereby improve overall health condition and quality of life.Objective: The purpose of BA thesis was to diagnose health issues of an elderly person suffering from multiple sclerosis.Results: A 63 year old woman with multiple sclerosis who resides in Health Care Center. Sixteen health problems have been identified, based on which diagnosis and nursing interventions have been established. Main health problems of an elderly person were: pain of right shoulder; dry, necriobiotic bedsore on side bones of right foot; lack of self-reliance in everyday activities; paranoia and cognitive disorders.pl
dc.abstract.plWstęp: Stwardnienie rozsiane to jedna z najczęściej występujących chorób ośrodkowego układu nerwowego, której patogeneza wciąż nie została dokładnie poznana, a przebieg oraz objawy różnią się u każdej osoby. Stwardnienie rozsiane to choroba nieuleczalna, jednakże poprzez odpowiednią terapię lekową, zdrowy styl życia i wdrożenie leczenia objawowego, można spowalniać jej postęp, a tym samym poprawiać swój stan zdrowia oraz jakość życia.Cel: Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych osoby starszej ze stwardnieniem rozsianym.Wyniki: 63-letnia kobieta ze stwardnieniem rozsianym, przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Rozpoznano 16 problemów zdrowotnych, na podstawie których ustalono diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Głównymi problemami zdrowotnymi osoby starszej był: ból prawego barku, sucha, martwicza odleżyna na kościach bocznych prawej stopy, brak samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, zaburzenia urojeniowe oraz zaburzenia poznawcze.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPuto, Grażyna - 160011 pl
dc.contributor.authorKot, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPuto, Grażyna - 160011 pl
dc.contributor.reviewerZurzycka, Patrycja - 199873 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:52:46Z
dc.date.available2020-07-27T16:52:46Z
dc.date.submitted2018-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-124279-214951pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228573
dc.languagepolpl
dc.subject.enmultiple sclerosis, case study, health issues, an elderly personpl
dc.subject.plstwardnienie rozsiane, studium przypadku, problemy zdrowotne, osoba starszapl
dc.titleProblemy zdrowotne osoby starszej ze stwardnieniem rozsianympl
dc.title.alternativeHealth problems of elderly person with multiple sclerosispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Entree: Multiple sclerosis is one of the most often occurring diseases of CNS, which pathogenesis still hasn’t been fully recognized, and disease course and symptoms vary from person to person. Multiple sclerosis in an incurable disease, nonetheless through appropriate medication, healthy lifestyle and administering symptomatic treatment, it is possible to slow down its progression, thereby improve overall health condition and quality of life.Objective: The purpose of BA thesis was to diagnose health issues of an elderly person suffering from multiple sclerosis.Results: A 63 year old woman with multiple sclerosis who resides in Health Care Center. Sixteen health problems have been identified, based on which diagnosis and nursing interventions have been established. Main health problems of an elderly person were: pain of right shoulder; dry, necriobiotic bedsore on side bones of right foot; lack of self-reliance in everyday activities; paranoia and cognitive disorders.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Stwardnienie rozsiane to jedna z najczęściej występujących chorób ośrodkowego układu nerwowego, której patogeneza wciąż nie została dokładnie poznana, a przebieg oraz objawy różnią się u każdej osoby. Stwardnienie rozsiane to choroba nieuleczalna, jednakże poprzez odpowiednią terapię lekową, zdrowy styl życia i wdrożenie leczenia objawowego, można spowalniać jej postęp, a tym samym poprawiać swój stan zdrowia oraz jakość życia.Cel: Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych osoby starszej ze stwardnieniem rozsianym.Wyniki: 63-letnia kobieta ze stwardnieniem rozsianym, przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Rozpoznano 16 problemów zdrowotnych, na podstawie których ustalono diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Głównymi problemami zdrowotnymi osoby starszej był: ból prawego barku, sucha, martwicza odleżyna na kościach bocznych prawej stopy, brak samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, zaburzenia urojeniowe oraz zaburzenia poznawcze.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Puto, Grażyna - 160011
dc.contributor.authorpl
Kot, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Puto, Grażyna - 160011
dc.contributor.reviewerpl
Zurzycka, Patrycja - 199873
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:52:46Z
dc.date.available
2020-07-27T16:52:46Z
dc.date.submittedpl
2018-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-124279-214951
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228573
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
multiple sclerosis, case study, health issues, an elderly person
dc.subject.plpl
stwardnienie rozsiane, studium przypadku, problemy zdrowotne, osoba starsza
dc.titlepl
Problemy zdrowotne osoby starszej ze stwardnieniem rozsianym
dc.title.alternativepl
Health problems of elderly person with multiple sclerosis
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Brzegi
1
Brzeziny
1
Bühl
1
Limanowa
1
Olsztyn
1
Pruszcz Gdanski
1
Rydułtowy
1

No access

No Thumbnail Available