Gra z językiem o sens i istnienie cierpienia. Przyczynek do interpretacji świata poetyckiego Joanny Mueller

master
dc.abstract.enThesis is devoted to the existential-linguistic problem of the poet, who is aware that the prevailing language is the meta-language. The result of this awareness is the melancholic attitude, which manifests in poet's constant wandering within the area of quote, fragment, palimpsest, Library - and in asking the question whether the autobiography is possible as a construct of someone else's texts. This dilemma results in the stratigraphic and anamorphic projects, which are going to be inseparably related to the fascination of poetic utopias, the   trauma of birth (given to the child and work), and the fear of loss.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca jest próbą zarysowania problemu egzystencjalno-lingwistycznego poety, który ma świadomość, iż językiem panującym jest metajęzyk. Wynikiem tej świadomości jest postawa melancholika krążącego wciąż w sferze cytatu, fragmentu, palimpsestu, Biblioteki - i zadającego pytanie, czy możliwe jest zaistnienie autobiografii jako kopii cudzych tekstów. Dylemat ten staje się przyczynkiem do projektów stratygraficznego i anamorficznego, które w tej poezji będą nieodłącznie związane z fascynacją utopiami poetyckimi, traumą narodzin (dziecka i dzieła) oraz lękiem utraty.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorBalbus, Stanisław - 127171 pl
dc.contributor.authorŚwiątek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerWojda, Dorota - 132698 pl
dc.contributor.reviewerBalbus, Stanisław - 127171 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:56:07Z
dc.date.available2020-07-24T18:56:07Z
dc.date.submitted2013-10-24pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-77752-101180pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190221
dc.languagepolpl
dc.subject.enlinguistic poetry; Mueller; anamorphosis; stratigraphy; poetic utopiaspl
dc.subject.plpoezja lingwistyczna; Mueller; anamorfoza; stratygrafia; utopie poetyckapl
dc.titleGra z językiem o sens i istnienie cierpienia. Przyczynek do interpretacji świata poetyckiego Joanny Muellerpl
dc.title.alternativePlaying with the language for the meaning and existence of suffering. Contribution to the interpretation of Joanna Mueller's poetic worldpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis is devoted to the existential-linguistic problem of the poet, who is aware that the prevailing language is the meta-language. The result of this awareness is the melancholic attitude, which manifests in poet's constant wandering within the area of quote, fragment, palimpsest, Library - and in asking the question whether the autobiography is possible as a construct of someone else's texts. This dilemma results in the stratigraphic and anamorphic projects, which are going to be inseparably related to the fascination of poetic utopias, the   trauma of birth (given to the child and work), and the fear of loss.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca jest próbą zarysowania problemu egzystencjalno-lingwistycznego poety, który ma świadomość, iż językiem panującym jest metajęzyk. Wynikiem tej świadomości jest postawa melancholika krążącego wciąż w sferze cytatu, fragmentu, palimpsestu, Biblioteki - i zadającego pytanie, czy możliwe jest zaistnienie autobiografii jako kopii cudzych tekstów. Dylemat ten staje się przyczynkiem do projektów stratygraficznego i anamorficznego, które w tej poezji będą nieodłącznie związane z fascynacją utopiami poetyckimi, traumą narodzin (dziecka i dzieła) oraz lękiem utraty.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Balbus, Stanisław - 127171
dc.contributor.authorpl
Świątek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Wojda, Dorota - 132698
dc.contributor.reviewerpl
Balbus, Stanisław - 127171
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:56:07Z
dc.date.available
2020-07-24T18:56:07Z
dc.date.submittedpl
2013-10-24
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-77752-101180
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190221
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
linguistic poetry; Mueller; anamorphosis; stratigraphy; poetic utopias
dc.subject.plpl
poezja lingwistyczna; Mueller; anamorfoza; stratygrafia; utopie poetycka
dc.titlepl
Gra z językiem o sens i istnienie cierpienia. Przyczynek do interpretacji świata poetyckiego Joanny Mueller
dc.title.alternativepl
Playing with the language for the meaning and existence of suffering. Contribution to the interpretation of Joanna Mueller's poetic world
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Poznan
20
Krakow
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Boydton
1
Dublin
1
Swidnica
1
Warsaw
1
Świętochłowice
1

No access

No Thumbnail Available