New parties in Poland’s 2011 and 2015 parliamentary elections: the analysis of contributing factors to their electoral results

master
dc.abstract.enThis thesis is devoted to new parties which participated in 2011 and 2015 parliamentary elections in Poland. The puzzle of this research arises from the fact that many of these parties have entered the Parliament after their very first elections, while previously no new parties had entered the Parliament since 2001. The main research questions are “What is new about new parties in Poland? What contributes to new parties’ electoral success?” Therefore, the objective of this research is the new parties in Poland, their electoral results and factors which can contribute to the electoral success. The research does not name literally all reasons for new parties’ success, but rather provides a detailed analysis and comparison of contributing factors, which are claimed to be the most important for a party success in the literature. The following factors are considered in this research: party leadership, “newness” of party candidates, financial resources, ideology. All chosen factors considered, what appears to matter for electoral success of a new party is the campaign finance, the level of trust in a party leader, presence of a signature issue and distinguishable from other parties’ ideology.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska jest poświęcona nowym partiom politycznym, które uczestniczyły w wyborach parlamentarnych w 2011 i 2015 roku w Polsce. Inspiracją do badania jest fakt, że wiele z tych partii weszło do parlamentu w wyniku ich pierwszych wyborów, podczas gdy w 2001 r. żadna nowa partie nie weszła do parlamentu. Głównymi pytaniami badawczymi są: „Co nowego proponują nowe partie w Polsce? Co przyczynia się do ich sukcesu wyborczego?” Dlatego też obiektem tych badań są nowe partie w Polsce, ich wyniki wyborcze i czynniki, które mogą przyczynić się do sukcesu wyborczego. Badania nie określą jednoznacznie wszystkich powodów sukcesu nowych partii, ale raczej dostarczają szczegółowej analizy i porównania czynników przyczyniających się do ich sukcesu, które uważa się za najważniejsze w literaturze. W badaniach brano pod uwagę następujące ogólne czynniki: przywództwo partii, „nowość” kandydatów partii, zasoby finansowe, ideologia. W toku badań okazało się, że szczegółowe czynniki najistotniejsze dla sukcesu wyborczego nowej partii to finansowanie kampanii, poziom zaufania do lidera partii oraz różnice ideologiczne w stosunku do innych ugrupowań.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGóra, Magdalena - 160082 pl
dc.contributor.authorKrivonosova, Iuliiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGóra, Magdalena - 160082 pl
dc.contributor.reviewerHardman, Helenpl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:34:06Z
dc.date.available2020-07-27T10:34:06Z
dc.date.submitted2017-10-25pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-118033-237245pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223151
dc.languageengpl
dc.subject.ennew parties, electoral results, elections, party leadership, campaign finance, ideologypl
dc.subject.plnowe partie, wyniki wyborów, wybory, przywództwo partyjne, finansowanie kampanii wyborczej, ideologiapl
dc.titleNew parties in Poland’s 2011 and 2015 parliamentary elections: the analysis of contributing factors to their electoral resultspl
dc.title.alternativeNowe partie w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2011 i 2015: analiza czynników wpływających na ich wynik wyborczypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to new parties which participated in 2011 and 2015 parliamentary elections in Poland. The puzzle of this research arises from the fact that many of these parties have entered the Parliament after their very first elections, while previously no new parties had entered the Parliament since 2001. The main research questions are “What is new about new parties in Poland? What contributes to new parties’ electoral success?” Therefore, the objective of this research is the new parties in Poland, their electoral results and factors which can contribute to the electoral success. The research does not name literally all reasons for new parties’ success, but rather provides a detailed analysis and comparison of contributing factors, which are claimed to be the most important for a party success in the literature. The following factors are considered in this research: party leadership, “newness” of party candidates, financial resources, ideology. All chosen factors considered, what appears to matter for electoral success of a new party is the campaign finance, the level of trust in a party leader, presence of a signature issue and distinguishable from other parties’ ideology.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska jest poświęcona nowym partiom politycznym, które uczestniczyły w wyborach parlamentarnych w 2011 i 2015 roku w Polsce. Inspiracją do badania jest fakt, że wiele z tych partii weszło do parlamentu w wyniku ich pierwszych wyborów, podczas gdy w 2001 r. żadna nowa partie nie weszła do parlamentu. Głównymi pytaniami badawczymi są: „Co nowego proponują nowe partie w Polsce? Co przyczynia się do ich sukcesu wyborczego?” Dlatego też obiektem tych badań są nowe partie w Polsce, ich wyniki wyborcze i czynniki, które mogą przyczynić się do sukcesu wyborczego. Badania nie określą jednoznacznie wszystkich powodów sukcesu nowych partii, ale raczej dostarczają szczegółowej analizy i porównania czynników przyczyniających się do ich sukcesu, które uważa się za najważniejsze w literaturze. W badaniach brano pod uwagę następujące ogólne czynniki: przywództwo partii, „nowość” kandydatów partii, zasoby finansowe, ideologia. W toku badań okazało się, że szczegółowe czynniki najistotniejsze dla sukcesu wyborczego nowej partii to finansowanie kampanii, poziom zaufania do lidera partii oraz różnice ideologiczne w stosunku do innych ugrupowań.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Góra, Magdalena - 160082
dc.contributor.authorpl
Krivonosova, Iuliia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Góra, Magdalena - 160082
dc.contributor.reviewerpl
Hardman, Helen
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:34:06Z
dc.date.available
2020-07-27T10:34:06Z
dc.date.submittedpl
2017-10-25
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-118033-237245
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223151
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
new parties, electoral results, elections, party leadership, campaign finance, ideology
dc.subject.plpl
nowe partie, wyniki wyborów, wybory, przywództwo partyjne, finansowanie kampanii wyborczej, ideologia
dc.titlepl
New parties in Poland’s 2011 and 2015 parliamentary elections: the analysis of contributing factors to their electoral results
dc.title.alternativepl
Nowe partie w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2011 i 2015: analiza czynników wpływających na ich wynik wyborczy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Bern
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available