Wpływ wybranych przemian światopoglądowych na powstanie nowożytnego republikanizmu

master
dc.abstract.enIf we define republicanism as such view of the state, which describes it as an emanation of a collectivity, which is seen as separated from its elements, we will see a strong domination of this idea in the history of political doctrines. However, we can see also that ancient or medieval republicanism is completely different from its early modern or contemporary version. The aim of this thesis is to explore an essence of this difference and to analyse how worldview transformations, taking place in the history, contributed to its origination. These transformations have been shown as a confrontation of two main worldviews: primeval, which is called generism, and individualism, which originated as an opposition to it.pl
dc.abstract.plJeżeli republikanizm zdefiniować jako taki pogląd na państwo, w którym jest ono rozumiane jako emanacja pewnej zbiorowości, postrzeganej jako odrębny od jej części składowych byt, dostrzec można zdecydowaną jego dominację w dziejach refleksji politycznej. Jednocześnie jednak zauważyć można zasadniczą różnicę pomiędzy jego starożytną czy średniowieczną a nowożytną wersją. Celem niniejszej pracy jest ustalenie, na czym polega owa różnica oraz analiza sposobu, w jaki zachodzące na przestrzeni dziejów przemiany światopoglądowe przyczyniły się do jej powstania. Przemiany te ukazane zostały jako walka dwóch całkowicie odmiennych sposobów postrzegania rzeczywistości: pierwotnego, zwanego generyzmem, którego głównymi elementami są: dominacja wspólnoty rodowej w życiu jednostki, materializm celów życiowych oraz jednolitość rzeczywistości, w której aspekt przedmiotowy ma przewagę nad podmiotowym oraz powstałego w kontrze do niego indywidualizmu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorChojnicka, Krystyna - 127540 pl
dc.contributor.authorPolak, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerChojnicka, Krystyna - 127540 pl
dc.contributor.reviewerBarwicka-Tylek, Iwona - 127244 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T20:13:01Z
dc.date.available2020-10-20T20:13:01Z
dc.date.submitted2020-08-26pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-144412-213197pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249652
dc.languagepolpl
dc.subject.enrepublicanism, monarchism, individualism, generism, early modern period, late modern period, worldview, primary social groups, secondary social groupspl
dc.subject.plrepublikanizm, monarchizm, indywidualizm, generyzm, nowożytność, światopogląd, grupy pierwotne, grupy wtórnepl
dc.titleWpływ wybranych przemian światopoglądowych na powstanie nowożytnego republikanizmupl
dc.title.alternativeThe influence of selected worldwiev transformations on the origination of early modern republicanismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
If we define republicanism as such view of the state, which describes it as an emanation of a collectivity, which is seen as separated from its elements, we will see a strong domination of this idea in the history of political doctrines. However, we can see also that ancient or medieval republicanism is completely different from its early modern or contemporary version. The aim of this thesis is to explore an essence of this difference and to analyse how worldview transformations, taking place in the history, contributed to its origination. These transformations have been shown as a confrontation of two main worldviews: primeval, which is called generism, and individualism, which originated as an opposition to it.
dc.abstract.plpl
Jeżeli republikanizm zdefiniować jako taki pogląd na państwo, w którym jest ono rozumiane jako emanacja pewnej zbiorowości, postrzeganej jako odrębny od jej części składowych byt, dostrzec można zdecydowaną jego dominację w dziejach refleksji politycznej. Jednocześnie jednak zauważyć można zasadniczą różnicę pomiędzy jego starożytną czy średniowieczną a nowożytną wersją. Celem niniejszej pracy jest ustalenie, na czym polega owa różnica oraz analiza sposobu, w jaki zachodzące na przestrzeni dziejów przemiany światopoglądowe przyczyniły się do jej powstania. Przemiany te ukazane zostały jako walka dwóch całkowicie odmiennych sposobów postrzegania rzeczywistości: pierwotnego, zwanego generyzmem, którego głównymi elementami są: dominacja wspólnoty rodowej w życiu jednostki, materializm celów życiowych oraz jednolitość rzeczywistości, w której aspekt przedmiotowy ma przewagę nad podmiotowym oraz powstałego w kontrze do niego indywidualizmu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Chojnicka, Krystyna - 127540
dc.contributor.authorpl
Polak, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Chojnicka, Krystyna - 127540
dc.contributor.reviewerpl
Barwicka-Tylek, Iwona - 127244
dc.date.accessioned
2020-10-20T20:13:01Z
dc.date.available
2020-10-20T20:13:01Z
dc.date.submittedpl
2020-08-26
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-144412-213197
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249652
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
republicanism, monarchism, individualism, generism, early modern period, late modern period, worldview, primary social groups, secondary social groups
dc.subject.plpl
republikanizm, monarchizm, indywidualizm, generyzm, nowożytność, światopogląd, grupy pierwotne, grupy wtórne
dc.titlepl
Wpływ wybranych przemian światopoglądowych na powstanie nowożytnego republikanizmu
dc.title.alternativepl
The influence of selected worldwiev transformations on the origination of early modern republicanism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Jelenia Góra
2
Wroclaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available