Nasilenie objawów depresji u matek a wykonywanie zalecanych szczepień u ich dzieci

master
dc.abstract.enIntroduction: Depression around the world is becoming an increasing problem, especially in the group of women where the incidence rates are highest. The implementation of preventive vaccinations is also becoming problematic, given the increasing aberrations. Research indicates many factors that may determine the performance of preventive vaccinations in children. One of them is mother's mental disorder such as depression, which affects immunization.Aim: The aim of the study was to determine the relationship between the severity of depressive symptoms in mothers and the implementation of recommended vaccinations in their children aged 1-10 years.Methods: A database created on the basis of the author's questionnaire and CES-D scale was used to investigate the relationship between depression symptoms and vaccinations recommended for their children. 86 women took part in the cross-sectional study. The analysis was carried out using the Statistica 13.3 statistical package.Results: The most numerous group of respondents were women with a master's degree (38%), living in the city (69.8%), remaining in a relationship (90%) and having one child (50%). 57.14% of those surveyed were affected by depression. Compulsory vaccinations were at 100%, while recommended vaccinations were at over 85%. Most often, women vaccinated children against pneumococci (79.86%). Significant correlations between the occurrence of depression symptoms and vaccination recommended in the first child (79.2% implementation, p = 0.048) and against meingococci in the first (29% implementation, p = 0.15) and the second child (16% implementation, p = 0.029). There were significant differences in women with depression between performing and not vaccinating the first child: recommended (p = 0.008), against rotavirus (p = 0.047) and pneumococci (p = 0.003), and in the second child in pneumococcal vaccination (p = 0.005).Conclusion: The severity of depressive symptoms in mothers negatively influences vaccinations recommended for their children. It is necessary to strengthen health education among pregnant and postpartum women as well as mental support in a difficult time for them. More extensive research should be conducted into this topic.pl
dc.abstract.plWstęp: Depresja na całym świecie staje się coraz większym problemem, w szczególności w grupie kobiet gdzie wskaźniki zachorowalności są najwyższe. Równie problematyczna staje się realizacja szczepień ochronnych, biorąc pod uwagę coraz liczniejsze uchylenia. Badania wskazują na wiele czynników, które mogą determinować wykonywanie szczepień profilaktycznych u dzieci. Jednym z nich są zaburzenia psychiczne matki takie jak depresja, które mają wpływ na immunizację.Cel pracy: Celem pracy było określenie związku pomiędzy nasileniem objawów depresyjnych u matek a wykonywaniem zalecanych szczepień u ich dzieci w wieku 1-10 lat. Metody: Do zbadania związku pomiędzy objawami depresji a wykonywaniem szczepień zalecanych u ich dzieci wykorzystano bazę danych stworzoną na podstawie autorskiego kwestionariusza oraz skali CES-D. W badaniu przekrojowym brało udział 86 kobiet. Analizę przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego Statistica 13.3.Wyniki: Najliczniejszą grupą respondentek były kobiety z wykształceniem magisterskim (38%), zamieszkujące miasto (69,8%), pozostające w związkach (90%) oraz posiadające jedno dziecko (50%). Objawy depresji dotyczyły 57,14% ankietowanych. Realizacja szczepień obowiązkowych była na poziomie 100%, natomiast szczepień zalecanych na ponad 85%. Najczęściej kobiety szczepiły dzieci przeciwko pneumokokom (79,86%). Wykazano istotne zależności pomiędzy występowaniem objawów depresji a wykonywaniem szczepień zalecanych u pierwszego dziecka (79,2% realizacji, p=0,048) oraz przeciw meingokokom u pierwszego (29% realizacji, p=0,15) i drugiego dziecka (16% realizacji, p=0,029). Wykazano istotne różnice u kobiet z depresją pomiędzy wykonywaniem a niewykonywaniem szczepień u pierwszego dziecka: zalecanych (p=0,008), przeciwko rotawirusom (p=0,047) i pneumokokom (p=0,003), oraz u drugiego dziecka w szczepieniu przeciwko pneumokokom (p=0,005).Wnioski: Nasilenie objawów depresyjnych u matek wpływa negatywnie na wykonywanie szczepień zalecanych u ich dzieci. Potrzebne jest wzmocnienie edukacji zdrowotnej wśród kobiet w ciąży oraz po porodzie a także wparcia psychicznego w trudnym dla nich okresie. Należy przeprowadzić szersze badania w tej tematyce.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKozela, Magdalenapl
dc.contributor.authorBiel, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKozela, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerJasieńska, Grażyna - 129861 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:17:47Z
dc.date.available2020-07-28T08:17:47Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-143574-195355pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242598
dc.languagepolpl
dc.subject.endepression, vaccinations, maternal mental illness, vaccination of children, fear of vaccination, mental determinants of vaccinationpl
dc.subject.pldepresja, szczepienia, matczyna choroba psychiczna, szczepienia dzieci, obawy przed szczepieniami, psychiczne determinanty szczepieńpl
dc.titleNasilenie objawów depresji u matek a wykonywanie zalecanych szczepień u ich dziecipl
dc.title.alternativeIntensification of depression symptoms in mothers and the implementation of recommended vaccinations in their childrenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Depression around the world is becoming an increasing problem, especially in the group of women where the incidence rates are highest. The implementation of preventive vaccinations is also becoming problematic, given the increasing aberrations. Research indicates many factors that may determine the performance of preventive vaccinations in children. One of them is mother's mental disorder such as depression, which affects immunization.Aim: The aim of the study was to determine the relationship between the severity of depressive symptoms in mothers and the implementation of recommended vaccinations in their children aged 1-10 years.Methods: A database created on the basis of the author's questionnaire and CES-D scale was used to investigate the relationship between depression symptoms and vaccinations recommended for their children. 86 women took part in the cross-sectional study. The analysis was carried out using the Statistica 13.3 statistical package.Results: The most numerous group of respondents were women with a master's degree (38%), living in the city (69.8%), remaining in a relationship (90%) and having one child (50%). 57.14% of those surveyed were affected by depression. Compulsory vaccinations were at 100%, while recommended vaccinations were at over 85%. Most often, women vaccinated children against pneumococci (79.86%). Significant correlations between the occurrence of depression symptoms and vaccination recommended in the first child (79.2% implementation, p = 0.048) and against meingococci in the first (29% implementation, p = 0.15) and the second child (16% implementation, p = 0.029). There were significant differences in women with depression between performing and not vaccinating the first child: recommended (p = 0.008), against rotavirus (p = 0.047) and pneumococci (p = 0.003), and in the second child in pneumococcal vaccination (p = 0.005).Conclusion: The severity of depressive symptoms in mothers negatively influences vaccinations recommended for their children. It is necessary to strengthen health education among pregnant and postpartum women as well as mental support in a difficult time for them. More extensive research should be conducted into this topic.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Depresja na całym świecie staje się coraz większym problemem, w szczególności w grupie kobiet gdzie wskaźniki zachorowalności są najwyższe. Równie problematyczna staje się realizacja szczepień ochronnych, biorąc pod uwagę coraz liczniejsze uchylenia. Badania wskazują na wiele czynników, które mogą determinować wykonywanie szczepień profilaktycznych u dzieci. Jednym z nich są zaburzenia psychiczne matki takie jak depresja, które mają wpływ na immunizację.Cel pracy: Celem pracy było określenie związku pomiędzy nasileniem objawów depresyjnych u matek a wykonywaniem zalecanych szczepień u ich dzieci w wieku 1-10 lat. Metody: Do zbadania związku pomiędzy objawami depresji a wykonywaniem szczepień zalecanych u ich dzieci wykorzystano bazę danych stworzoną na podstawie autorskiego kwestionariusza oraz skali CES-D. W badaniu przekrojowym brało udział 86 kobiet. Analizę przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego Statistica 13.3.Wyniki: Najliczniejszą grupą respondentek były kobiety z wykształceniem magisterskim (38%), zamieszkujące miasto (69,8%), pozostające w związkach (90%) oraz posiadające jedno dziecko (50%). Objawy depresji dotyczyły 57,14% ankietowanych. Realizacja szczepień obowiązkowych była na poziomie 100%, natomiast szczepień zalecanych na ponad 85%. Najczęściej kobiety szczepiły dzieci przeciwko pneumokokom (79,86%). Wykazano istotne zależności pomiędzy występowaniem objawów depresji a wykonywaniem szczepień zalecanych u pierwszego dziecka (79,2% realizacji, p=0,048) oraz przeciw meingokokom u pierwszego (29% realizacji, p=0,15) i drugiego dziecka (16% realizacji, p=0,029). Wykazano istotne różnice u kobiet z depresją pomiędzy wykonywaniem a niewykonywaniem szczepień u pierwszego dziecka: zalecanych (p=0,008), przeciwko rotawirusom (p=0,047) i pneumokokom (p=0,003), oraz u drugiego dziecka w szczepieniu przeciwko pneumokokom (p=0,005).Wnioski: Nasilenie objawów depresyjnych u matek wpływa negatywnie na wykonywanie szczepień zalecanych u ich dzieci. Potrzebne jest wzmocnienie edukacji zdrowotnej wśród kobiet w ciąży oraz po porodzie a także wparcia psychicznego w trudnym dla nich okresie. Należy przeprowadzić szersze badania w tej tematyce.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kozela, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Biel, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kozela, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Jasieńska, Grażyna - 129861
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:17:47Z
dc.date.available
2020-07-28T08:17:47Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-143574-195355
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242598
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
depression, vaccinations, maternal mental illness, vaccination of children, fear of vaccination, mental determinants of vaccination
dc.subject.plpl
depresja, szczepienia, matczyna choroba psychiczna, szczepienia dzieci, obawy przed szczepieniami, psychiczne determinanty szczepień
dc.titlepl
Nasilenie objawów depresji u matek a wykonywanie zalecanych szczepień u ich dzieci
dc.title.alternativepl
Intensification of depression symptoms in mothers and the implementation of recommended vaccinations in their children
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Bialystok
3
Wroclaw
3
Warsaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Krakow
1
Lublin
1
Olsztyn
1
Pabianice
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available