Ocenianie pracowników w placówkach oświaty jako jedna z funkcji zarządzania zasobami ludzkimi.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this research paper is the analysis of performance appraisals among different kinds of public schools. It contains characteristics of human resources management, the appraisals methods used in organizations and finally, the survey conducted among teachers. This allowed to reject the thesis that teachers’ opinions on the performance appraisals do not result in improving the entire appraisal system. Wide range of literature was used. Not only the positions linked with the issue of human resources management but Acts and Ordinances of National Education Minister were needed as well.pl
dc.abstract.plCelem pracy licencjackiej jest analiza funkcjonowania systemu oceniania pracowników w publicznych placówkach oświaty na terenie powiatu tarnogórskiego. Została w niej zawarta charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdefiniowano podstawowe metody oceniania pracowników, stosowane w organizacjach. Przeprowadzone zostały badania wśród nauczycieli dotyczące ich opinii na temat ocen pracowniczych, którymi są oni regularnie poddawani w placówkach oświaty, w których pracują. Pozwoliły one na odrzucenie hipotezy, że opinie nauczycieli na temat systemu oceniania mogą przyczynić się do udoskonalenia systemu ocen pracowników. Wykorzystane zostały pozycje z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz ustawy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.authorSowińska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerTutko, Marta - 161487 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:19:04Z
dc.date.available2020-07-27T02:19:04Z
dc.date.submitted2016-09-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie personelempl
dc.identifier.apddiploma-109623-178974pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215675
dc.languagepolpl
dc.subject.enhuman resources management- performance appraisals- teachers appraisalspl
dc.subject.plzarządzanie zasobami ludzkimi- ocenianie pracowników- ocenianie w oświaciepl
dc.titleOcenianie pracowników w placówkach oświaty jako jedna z funkcji zarządzania zasobami ludzkimi.pl
dc.title.alternativePerformance appraisal among public schools as the main function of human resources managammentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this research paper is the analysis of performance appraisals among different kinds of public schools. It contains characteristics of human resources management, the appraisals methods used in organizations and finally, the survey conducted among teachers. This allowed to reject the thesis that teachers’ opinions on the performance appraisals do not result in improving the entire appraisal system. Wide range of literature was used. Not only the positions linked with the issue of human resources management but Acts and Ordinances of National Education Minister were needed as well.
dc.abstract.plpl
Celem pracy licencjackiej jest analiza funkcjonowania systemu oceniania pracowników w publicznych placówkach oświaty na terenie powiatu tarnogórskiego. Została w niej zawarta charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdefiniowano podstawowe metody oceniania pracowników, stosowane w organizacjach. Przeprowadzone zostały badania wśród nauczycieli dotyczące ich opinii na temat ocen pracowniczych, którymi są oni regularnie poddawani w placówkach oświaty, w których pracują. Pozwoliły one na odrzucenie hipotezy, że opinie nauczycieli na temat systemu oceniania mogą przyczynić się do udoskonalenia systemu ocen pracowników. Wykorzystane zostały pozycje z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz ustawy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.authorpl
Sowińska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Tutko, Marta - 161487
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:19:04Z
dc.date.available
2020-07-27T02:19:04Z
dc.date.submittedpl
2016-09-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie personelem
dc.identifier.apdpl
diploma-109623-178974
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215675
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
human resources management- performance appraisals- teachers appraisals
dc.subject.plpl
zarządzanie zasobami ludzkimi- ocenianie pracowników- ocenianie w oświacie
dc.titlepl
Ocenianie pracowników w placówkach oświaty jako jedna z funkcji zarządzania zasobami ludzkimi.
dc.title.alternativepl
Performance appraisal among public schools as the main function of human resources managamment
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Siemianowice Śląskie
4
Wroclaw
2
Busko-Zdrój
1
Doncaster
1
Dublin
1
Gdansk
1
Jaslo
1
Józefów
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available