Semantic frames in the analysis of video games localization. A case study of The Sims game series

master
dc.abstract.enVideo games have changed significantly since they first appeared in the market. Their currentcomplexity diversifies the gameplay, as well as allows the gamers to follow the storyline andhave a real impact on the characters. In the case of contemporary video games, not only imageis important for their reception, but also text. Links between certain elements, hints andsuggestions included by game developers affect the gaming experience and complete thegameplay. Therefore, it is important to identify these elements correctly and transfer them intothe target language. Mistranslations, omissions or even small mistakes can heavily affect thereception of a non-original language version of a game. They can make certain functionsinvisible, and the storyline seem less continuous. The translator’s task is to ensure that thereception of a game in the target language is as close to its reception in the source language aspossible.pl
dc.abstract.plGry komputerowe przeszły znaczną przemianę od czasu, gdy po raz pierwszy pojawiły się narynku. Ich obecna złożoność urozmaica rozgrywkę, a także pozwala graczom śledzić fabułę irealnie wpływać na losy bohaterów. Dzisiejsze gry komputerowe są tworem, w którym nietylko obraz, ale również tekst ma ogromne znaczenie dla odbioru gry. Związki międzyposzczególnymi elementami, podpowiedzi i sugestie umieszczone w grze przez deweloperówwpływają na doświadczenia gracza i sprawiają, że rozgrywka jest pełniejsza. Dlatego tak ważnejest poprawne zidentyfikowanie tych elementów i ich transfer do języka docelowego. Błędy wtłumaczeniu, przeoczenia, a nawet drobne pomyłki mogą mieć ogromny wpływ na odbiór innejwersji językowej gry niż ta oryginalna. Mogą one bowiem sprawić, że pewne funkcje staną sięniewidoczne, a fabuła będzie wydawała się mniej ciągła. Zadaniem tłumacza jest sprawienie,by odbiór gry w języku docelowym był jak najbardziej zbliżony do jej odbioru w językuźródłowym.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiotrowska, Maria - 185616 pl
dc.contributor.authorStańdo, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPiotrowska, Maria - 185616 pl
dc.contributor.reviewerSquillace, Caterina - 132025 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:35:47Z
dc.date.available2020-07-28T07:35:47Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudyprzekład i komunikacja międzykulturowapl
dc.identifier.apddiploma-142761-176878pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242036
dc.languageengpl
dc.subject.envideo games, localization, translation, The Sims, semantic framespl
dc.subject.plgry komputerowe, lokalizacja, tłumaczenie, przekład, The Sims, ramy semantycznepl
dc.titleSemantic frames in the analysis of video games localization. A case study of The Sims game seriespl
dc.title.alternativeRamy semantyczne w analizie lokalizacji gier komputerowych na przykładzie serii The Simspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Video games have changed significantly since they first appeared in the market. Their currentcomplexity diversifies the gameplay, as well as allows the gamers to follow the storyline andhave a real impact on the characters. In the case of contemporary video games, not only imageis important for their reception, but also text. Links between certain elements, hints andsuggestions included by game developers affect the gaming experience and complete thegameplay. Therefore, it is important to identify these elements correctly and transfer them intothe target language. Mistranslations, omissions or even small mistakes can heavily affect thereception of a non-original language version of a game. They can make certain functionsinvisible, and the storyline seem less continuous. The translator’s task is to ensure that thereception of a game in the target language is as close to its reception in the source language aspossible.
dc.abstract.plpl
Gry komputerowe przeszły znaczną przemianę od czasu, gdy po raz pierwszy pojawiły się narynku. Ich obecna złożoność urozmaica rozgrywkę, a także pozwala graczom śledzić fabułę irealnie wpływać na losy bohaterów. Dzisiejsze gry komputerowe są tworem, w którym nietylko obraz, ale również tekst ma ogromne znaczenie dla odbioru gry. Związki międzyposzczególnymi elementami, podpowiedzi i sugestie umieszczone w grze przez deweloperówwpływają na doświadczenia gracza i sprawiają, że rozgrywka jest pełniejsza. Dlatego tak ważnejest poprawne zidentyfikowanie tych elementów i ich transfer do języka docelowego. Błędy wtłumaczeniu, przeoczenia, a nawet drobne pomyłki mogą mieć ogromny wpływ na odbiór innejwersji językowej gry niż ta oryginalna. Mogą one bowiem sprawić, że pewne funkcje staną sięniewidoczne, a fabuła będzie wydawała się mniej ciągła. Zadaniem tłumacza jest sprawienie,by odbiór gry w języku docelowym był jak najbardziej zbliżony do jej odbioru w językuźródłowym.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piotrowska, Maria - 185616
dc.contributor.authorpl
Stańdo, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowska, Maria - 185616
dc.contributor.reviewerpl
Squillace, Caterina - 132025
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:35:47Z
dc.date.available
2020-07-28T07:35:47Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
przekład i komunikacja międzykulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-142761-176878
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242036
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
video games, localization, translation, The Sims, semantic frames
dc.subject.plpl
gry komputerowe, lokalizacja, tłumaczenie, przekład, The Sims, ramy semantyczne
dc.titlepl
Semantic frames in the analysis of video games localization. A case study of The Sims game series
dc.title.alternativepl
Ramy semantyczne w analizie lokalizacji gier komputerowych na przykładzie serii The Sims
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Wroclaw
7
Bourg-en-Bresse
3
Gothenburg
3
Torun
3
Dublin
2
Bialystok
1
Bielsko-Biala
1
Elblag
1
Kuala Lumpur
1
Naaldwijk
1

No access

No Thumbnail Available