Hiperalgezja w paradygmacie gumowej ręki

master
dc.abstract.enResearch to date indicates that the illusion of a rubber hand can affect pain experiences. However, their results are not conclusive with regards to the direction of the influence that illusion has. Some studies suggest occurrence of hyperalgesia, in some the sensations of pain were lowered while in others they remained unchanged. The study reported in this paper concerns the impact of the rubber hand illusion and the process of conditioning the expectations of the participants regarding pain felt on the assessment of the intensity of thermal stimuli. Its purpose was to check whether, under the influence of the conditioning process of the above variables, it would be possible to induce hyperalgesia in the subjects or affect their expectations of the incoming stimulus. The conditioning process, as well as measuring the intensity of the stimuli and expectations towards them, were carried out under the conditions of a rubber hand illusion. It was expected that the subjects would report greater intensity of pain stimuli induced at the conditioned site and that their expectations for pain caused by the stimulus would be higher at this point compared to the non-conditioned site. In order to determine whether the illusion was induced, a properly prepared questionnaire was used, as well as proprioceptive drift was measured. The obtained results did not confirm the assumed research hypotheses. The obtained results are interpreted by the phenomenon of pain habituation and methodological limitations of the conducted study.pl
dc.abstract.plDotychczasowe badania wskazują, że iluzja gumowej ręki może wpływać na doświadczenia bólowe. Ich rezultaty nie są jednak konkluzywne w kwestii kierunku wpływu jaki wywiera iluzja. W części badań ma miejsce efekt hiperalgezji, w części odczucia bólowe są obniżane, a w jeszcze innych pozostają bez zmian. Badanie raportowane w niniejszej pracy dotyczy wpływu iluzji gumowej ręki oraz procesu warunkowania oczekiwań osób badanych dotyczących odczuwanego bólu na ocenę intensywności bodźców termicznych. Jego celem było sprawdzenie, czy pod wpływem procesu warunkowania powyższych zmiennych, uda się wywołać u osób badanych efekt hiperalgezji lub wpłynąć na ich oczekiwania względem nadchodzącej siły bodźca. Proces warunkowania, jak również pomiar intensywności bodźców oraz oczekiwania względem nich, zostały przeprowadzone w warunkach iluzji gumowej ręki. Spodziewano się, iż osoby badane będą raportować większą intensywność bodźców bólowych aplikowanych w miejscu warunkowanym oraz że ich oczekiwania dotyczące bólu wywołanego przez bodziec, będą w tym miejscu wyższe w porównaniu do miejsca nie poddanego warunkowaniu. W celu ustalenia, czy iluzja została wywołana posłużono się odpowiednio przygotowanym kwestionariuszem, jak również mierzono dryf proprioceptywny. Uzyskane wyniki nie potwierdziły zakładanych hipotez badawczych. Otrzymane rezultaty tłumaczone są poprzez zjawisko habituacji na ból oraz ograniczenia metodologiczne przeprowadzonego badania.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWierzchoń, Michał - 132625 pl
dc.contributor.authorSzeremeta, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWierzchoń, Michał - 132625 pl
dc.contributor.reviewerBąbel, Przemysław - 127263 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:02:26Z
dc.date.available2020-07-28T04:02:26Z
dc.date.submitted2019-10-09pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-136892-196202pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238749
dc.languagepolpl
dc.subject.enConditioning, Hyperalgesia, Rubber hand paradigm, Expectations, Painpl
dc.subject.plWarunkowanie, Hiperalgezja, Paradygmat gumowej ręki, Oczekiwania, Bólpl
dc.titleHiperalgezja w paradygmacie gumowej rękipl
dc.title.alternativeHyperalgesia in rubber hand paradigmpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Research to date indicates that the illusion of a rubber hand can affect pain experiences. However, their results are not conclusive with regards to the direction of the influence that illusion has. Some studies suggest occurrence of hyperalgesia, in some the sensations of pain were lowered while in others they remained unchanged. The study reported in this paper concerns the impact of the rubber hand illusion and the process of conditioning the expectations of the participants regarding pain felt on the assessment of the intensity of thermal stimuli. Its purpose was to check whether, under the influence of the conditioning process of the above variables, it would be possible to induce hyperalgesia in the subjects or affect their expectations of the incoming stimulus. The conditioning process, as well as measuring the intensity of the stimuli and expectations towards them, were carried out under the conditions of a rubber hand illusion. It was expected that the subjects would report greater intensity of pain stimuli induced at the conditioned site and that their expectations for pain caused by the stimulus would be higher at this point compared to the non-conditioned site. In order to determine whether the illusion was induced, a properly prepared questionnaire was used, as well as proprioceptive drift was measured. The obtained results did not confirm the assumed research hypotheses. The obtained results are interpreted by the phenomenon of pain habituation and methodological limitations of the conducted study.
dc.abstract.plpl
Dotychczasowe badania wskazują, że iluzja gumowej ręki może wpływać na doświadczenia bólowe. Ich rezultaty nie są jednak konkluzywne w kwestii kierunku wpływu jaki wywiera iluzja. W części badań ma miejsce efekt hiperalgezji, w części odczucia bólowe są obniżane, a w jeszcze innych pozostają bez zmian. Badanie raportowane w niniejszej pracy dotyczy wpływu iluzji gumowej ręki oraz procesu warunkowania oczekiwań osób badanych dotyczących odczuwanego bólu na ocenę intensywności bodźców termicznych. Jego celem było sprawdzenie, czy pod wpływem procesu warunkowania powyższych zmiennych, uda się wywołać u osób badanych efekt hiperalgezji lub wpłynąć na ich oczekiwania względem nadchodzącej siły bodźca. Proces warunkowania, jak również pomiar intensywności bodźców oraz oczekiwania względem nich, zostały przeprowadzone w warunkach iluzji gumowej ręki. Spodziewano się, iż osoby badane będą raportować większą intensywność bodźców bólowych aplikowanych w miejscu warunkowanym oraz że ich oczekiwania dotyczące bólu wywołanego przez bodziec, będą w tym miejscu wyższe w porównaniu do miejsca nie poddanego warunkowaniu. W celu ustalenia, czy iluzja została wywołana posłużono się odpowiednio przygotowanym kwestionariuszem, jak również mierzono dryf proprioceptywny. Uzyskane wyniki nie potwierdziły zakładanych hipotez badawczych. Otrzymane rezultaty tłumaczone są poprzez zjawisko habituacji na ból oraz ograniczenia metodologiczne przeprowadzonego badania.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wierzchoń, Michał - 132625
dc.contributor.authorpl
Szeremeta, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wierzchoń, Michał - 132625
dc.contributor.reviewerpl
Bąbel, Przemysław - 127263
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:02:26Z
dc.date.available
2020-07-28T04:02:26Z
dc.date.submittedpl
2019-10-09
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-136892-196202
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238749
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Conditioning, Hyperalgesia, Rubber hand paradigm, Expectations, Pain
dc.subject.plpl
Warunkowanie, Hiperalgezja, Paradygmat gumowej ręki, Oczekiwania, Ból
dc.titlepl
Hiperalgezja w paradygmacie gumowej ręki
dc.title.alternativepl
Hyperalgesia in rubber hand paradigm
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Warsaw
4
Sanok
3
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Kedzierzyn-Kozle
1
Krakow
1
Poznan
1
Torun
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available