Uwarunkowania skuteczności programu metadonowego w Krakowie

master
dc.abstract.enThis dissertation is titled “Determinants of the Methadone Program Effectiveness in Krakow” and deals with an innovative program to counteract drug addiction for the purpose of damage reduction. The goal of this thesis is research to find out whether completion of substitution therapy makes it possible for long-term drug users to fully readapt to life in society.The study herein is based on specialist literature that describes drug abuse problems in Poland as well as the methadone treatment methods and their introduction into substitution therapy. I also present much of the research done in various groups of drug users being in therapy, in both Poland and the world.The consecutive chapters clarify the methodology and the analysis of my own research. The chapter about the analysis of my own research is dedicated to discussing the interviews that I have carried out with some former participants in the Krakow methadone program.The remaining chapters focus on my conclusions, postulates, guidelines and a brief summation at the end. These chapters refer to the problems, needs and shortages that patients undergoing the methadone program have to cope with, and are aimed at those people who create the substitution treatment program as well as those who remain directly involved in the implementation of methadone therapy.The thesis is supplemented with an addendum that includes a narrative interview questionnaire and a select bibliography.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca zatytułowana Uwarunkowania skuteczności programu metadonowego w Krakowie poświęcona jest nowatorskiemu programowi przeciwdziałania narkomanii w ramach redukcji szkód. Celem pracy jest poznanie uwarunkowań i skuteczności programu metadonowego w leczeniu uzależnienia od narkotyków w Krakowie. Praca podparta jest literaturą opisującą problem narkomanii w Polsce, sposoby leczenia oraz wprowadzenia i sposobie leczenia metadonem. Przytaczam również badania przeprowadzane w grupie osób będących uzależnionymi od narkotyków a przyjętych się do terapii, w Polsce jak i w świecie.Kolejne rozdziały to metodologia, analiza badań własnych. Rozdział analiza badań własnych poświęciłam opisowi wywiadów, które przeprowadziłam wśród byłych uczestników programu metadonowego w Krakowie.Pozostałe rozdziały to wnioski postulaty i wytyczne, na koniec podsumowanie. Traktują o problemach z jakimi się borykają osoby przebywające w programie metadonowym, potrzebach i brakach jakie odczuwają pacjenci w terapii, skierowane do osób tworzących program substytucyjny oraz tych, które są bezpośrednio związane z realizacją terapii metadonowej.Całość pracy zamyka aneks zawierający kwestionariusz wywiadu narracyjnego oraz bibliografia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.authorSowa Galusińska, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.reviewerPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:43:50Z
dc.date.available2020-07-26T11:43:50Z
dc.date.submitted2015-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-94747-184202pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202306
dc.languagepolpl
dc.subject.enaddiction, drugs, methadone, therapypl
dc.subject.pluzależnienie, narkotyki,metadon, terapiapl
dc.titleUwarunkowania skuteczności programu metadonowego w Krakowiepl
dc.title.alternativeDeterminants of the Methadone Program Effectiveness in Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation is titled “Determinants of the Methadone Program Effectiveness in Krakow” and deals with an innovative program to counteract drug addiction for the purpose of damage reduction. The goal of this thesis is research to find out whether completion of substitution therapy makes it possible for long-term drug users to fully readapt to life in society.The study herein is based on specialist literature that describes drug abuse problems in Poland as well as the methadone treatment methods and their introduction into substitution therapy. I also present much of the research done in various groups of drug users being in therapy, in both Poland and the world.The consecutive chapters clarify the methodology and the analysis of my own research. The chapter about the analysis of my own research is dedicated to discussing the interviews that I have carried out with some former participants in the Krakow methadone program.The remaining chapters focus on my conclusions, postulates, guidelines and a brief summation at the end. These chapters refer to the problems, needs and shortages that patients undergoing the methadone program have to cope with, and are aimed at those people who create the substitution treatment program as well as those who remain directly involved in the implementation of methadone therapy.The thesis is supplemented with an addendum that includes a narrative interview questionnaire and a select bibliography.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca zatytułowana Uwarunkowania skuteczności programu metadonowego w Krakowie poświęcona jest nowatorskiemu programowi przeciwdziałania narkomanii w ramach redukcji szkód. Celem pracy jest poznanie uwarunkowań i skuteczności programu metadonowego w leczeniu uzależnienia od narkotyków w Krakowie. Praca podparta jest literaturą opisującą problem narkomanii w Polsce, sposoby leczenia oraz wprowadzenia i sposobie leczenia metadonem. Przytaczam również badania przeprowadzane w grupie osób będących uzależnionymi od narkotyków a przyjętych się do terapii, w Polsce jak i w świecie.Kolejne rozdziały to metodologia, analiza badań własnych. Rozdział analiza badań własnych poświęciłam opisowi wywiadów, które przeprowadziłam wśród byłych uczestników programu metadonowego w Krakowie.Pozostałe rozdziały to wnioski postulaty i wytyczne, na koniec podsumowanie. Traktują o problemach z jakimi się borykają osoby przebywające w programie metadonowym, potrzebach i brakach jakie odczuwają pacjenci w terapii, skierowane do osób tworzących program substytucyjny oraz tych, które są bezpośrednio związane z realizacją terapii metadonowej.Całość pracy zamyka aneks zawierający kwestionariusz wywiadu narracyjnego oraz bibliografia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.authorpl
Sowa Galusińska, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.reviewerpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:43:50Z
dc.date.available
2020-07-26T11:43:50Z
dc.date.submittedpl
2015-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-94747-184202
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202306
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
addiction, drugs, methadone, therapy
dc.subject.plpl
uzależnienie, narkotyki,metadon, terapia
dc.titlepl
Uwarunkowania skuteczności programu metadonowego w Krakowie
dc.title.alternativepl
Determinants of the Methadone Program Effectiveness in Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Gdansk
10
Nowa Iwiczna
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Malczyce
1
Nowa Sol
1
Warsaw
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available