Lider w państwie autorytarnym. Analiza przywództwa Aleksandra Łukaszenki

master
dc.abstract.enPolitical leadership being the subject of reflection and analysis of many fields of science, thus adopts an interdisciplinary character. Belarus is the only authoritarian country in Europe and this is of particular relevance for this thesis. For 24 years the country has been ruled by Alexander Lukashenko, whose power is characterized by violence, fight against opponents and in the international sphere "two partners" policy. The President of Belarus is no longer just the head of state - he is the political leader of the Republic of Belarus. The aim of the master’s dissertation is to show the crucial role of president in Belarus and also, in this context, the role of the leader in the authoritarian state. The work also aims how looks like national and international security in Belarus, how depends it is on external players. Belarus is an authoritarian state of fundamental importance for both Russia itself and Western countries. It is not only a buffer between Moscow-Washington line but also a guarantee of relative integration in the region.pl
dc.abstract.plPrzywództwo polityczne będąc przedmiotem rozważań i analizy wielu dziedzin nauki przyjmuje tym samym charakter interdyscyplinarny. Białoruś jako jedyny autorytarny kraj w Europie ma w tym kontekście znaczenie szczególne. Od 24 lat krajem rządzi Aleksander Łukaszenka, którego rządy cechuje przemoc, konsekwentne zwalczanie opozycji, a w sferze międzynarodowej polityka „dwóch partnerów”. Prezydent Białorusi nie jest już tylko głową państwa - jest politycznym liderem i wodzem Republiki Białoruś. Źródło jego autorytarnych cech osobowości stanowi nie tylko charakter wychowania przez samotną matkę (zgodnie z jednym z podejść psychologicznych), ale również życiowe doświadczenie, de facto od czasów studiów związane z radziecką polityką, a w późniejszym czasie z otrzymaniem i niepohamowaną chęcią utrzymania władzy. Celem pracy jest ukazanie jak silną rolę w Białorusi pełni prezydent, a także niejako w tym kontekście przedstawienie jaką rolę pełni przywódca w państwie autorytarnym. Pokrótce w pracy zostały opisane najważniejsze aspekty kolejny kilkunastu lat rządów Łukaszenki ze szczególnym uwzględnieniem kolejno przeprowadzanych wyborów prezydenckich. Praca ma na celu również zaprezentowanie jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Białorusi, jak bardzo jest ona zależna od zewnętrznych graczy, a najbardziej od Federacji Rosyjskiej. Białoruś jest autorytarnym państwem o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla samej Rosji jak i państw zachodnich. Stanowi nie tylko bufor w relacji na linii Moskwa-Waszyngton, ale również jest gwarantem względnej integracji i stabilizacji w regionie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPietrzyk-Reeves, Dorota - 131391 pl
dc.contributor.authorOsierda, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPietrzyk-Reeves, Dorota - 131391 pl
dc.contributor.reviewerBajor, Piotrpl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:38:09Z
dc.date.available2020-07-27T17:38:09Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-125006-175622pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229258
dc.languagepolpl
dc.subject.enBelarus, political leadership, Alexsander Lukashenko, leader, authoritarism, constitution, president, Russian Federation, charisma, powerpl
dc.subject.plBiałoruś, przywództwo polityczne, Aleksander Łukaszenka, lider, autorytaryzm, konstytucja, prezydent, Federacja Rosyjska, charyzma, bezpieczeństwo, władzapl
dc.titleLider w państwie autorytarnym. Analiza przywództwa Aleksandra Łukaszenkipl
dc.title.alternativeLeader in an authoritarian state. Analysis of Alexander Lukashenko's leadershippl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Political leadership being the subject of reflection and analysis of many fields of science, thus adopts an interdisciplinary character. Belarus is the only authoritarian country in Europe and this is of particular relevance for this thesis. For 24 years the country has been ruled by Alexander Lukashenko, whose power is characterized by violence, fight against opponents and in the international sphere "two partners" policy. The President of Belarus is no longer just the head of state - he is the political leader of the Republic of Belarus. The aim of the master’s dissertation is to show the crucial role of president in Belarus and also, in this context, the role of the leader in the authoritarian state. The work also aims how looks like national and international security in Belarus, how depends it is on external players. Belarus is an authoritarian state of fundamental importance for both Russia itself and Western countries. It is not only a buffer between Moscow-Washington line but also a guarantee of relative integration in the region.
dc.abstract.plpl
Przywództwo polityczne będąc przedmiotem rozważań i analizy wielu dziedzin nauki przyjmuje tym samym charakter interdyscyplinarny. Białoruś jako jedyny autorytarny kraj w Europie ma w tym kontekście znaczenie szczególne. Od 24 lat krajem rządzi Aleksander Łukaszenka, którego rządy cechuje przemoc, konsekwentne zwalczanie opozycji, a w sferze międzynarodowej polityka „dwóch partnerów”. Prezydent Białorusi nie jest już tylko głową państwa - jest politycznym liderem i wodzem Republiki Białoruś. Źródło jego autorytarnych cech osobowości stanowi nie tylko charakter wychowania przez samotną matkę (zgodnie z jednym z podejść psychologicznych), ale również życiowe doświadczenie, de facto od czasów studiów związane z radziecką polityką, a w późniejszym czasie z otrzymaniem i niepohamowaną chęcią utrzymania władzy. Celem pracy jest ukazanie jak silną rolę w Białorusi pełni prezydent, a także niejako w tym kontekście przedstawienie jaką rolę pełni przywódca w państwie autorytarnym. Pokrótce w pracy zostały opisane najważniejsze aspekty kolejny kilkunastu lat rządów Łukaszenki ze szczególnym uwzględnieniem kolejno przeprowadzanych wyborów prezydenckich. Praca ma na celu również zaprezentowanie jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Białorusi, jak bardzo jest ona zależna od zewnętrznych graczy, a najbardziej od Federacji Rosyjskiej. Białoruś jest autorytarnym państwem o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla samej Rosji jak i państw zachodnich. Stanowi nie tylko bufor w relacji na linii Moskwa-Waszyngton, ale również jest gwarantem względnej integracji i stabilizacji w regionie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzyk-Reeves, Dorota - 131391
dc.contributor.authorpl
Osierda, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk-Reeves, Dorota - 131391
dc.contributor.reviewerpl
Bajor, Piotr
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:38:09Z
dc.date.available
2020-07-27T17:38:09Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-125006-175622
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229258
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Belarus, political leadership, Alexsander Lukashenko, leader, authoritarism, constitution, president, Russian Federation, charisma, power
dc.subject.plpl
Białoruś, przywództwo polityczne, Aleksander Łukaszenka, lider, autorytaryzm, konstytucja, prezydent, Federacja Rosyjska, charyzma, bezpieczeństwo, władza
dc.titlepl
Lider w państwie autorytarnym. Analiza przywództwa Aleksandra Łukaszenki
dc.title.alternativepl
Leader in an authoritarian state. Analysis of Alexander Lukashenko's leadership
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
97
Views per month
Views per city
Wroclaw
21
Warsaw
18
Krakow
8
Wołomin
4
Żywiec
4
Bydgoszcz
2
Gdansk
2
Słupsk
2
Bartoszyce
1
Boardman
1

No access

No Thumbnail Available