Zarządzanie treścią przekazu w Product Placement — standardy ukraińskie

master
dc.abstract.enProduct Placement is a new experience in the Ukrainian entertainment industry. The fact that the psychological impact on Ukrainian viewers has not yet been studied, led to the description of marketing techniques in more detail. The process of product placement consists of stages of planning, organization and control of marketing activities, and requires a humanitarian approach. Product Placement as an element of content managing is one of the elements of social communication in humanitarian management. The aim of this work was to understand the tools used to manage content transmission through Product Placement in the film production, as well as to determine the impact of the applied marketing techniques on consumers. For the purposes of this work, Polish and foreign materials were used, including articles and books in Ukrainian, Russian and English, as well as valuable sources for conducting and analyzing research. The hypothesis formulated by the author states: When measuring the effectiveness of psychological impact, it is necessary to take into account the criterion of emotional attitude and the ability to remember oneself. Research questions: what is Product Placement in the minds of Ukrainian viewers? What is the level of trust of brands that advertise themselves in this way? What is the effectiveness of this marketing technique? The research method represents a research survey.pl
dc.abstract.plProduct Placement w ukraińskiej branży rozrywkowej jest doświadczeniem nowym. Fakt, że wpływ psychologiczny na ukraińskich widzów jeszcze nie jest zbadany spowodował do opisania techniki marketingowej w bardziej szczegółowy sposób. Proces lokowania produktu składa się z etapów planowania, organizacji i kontroli działań marketingowych, i potrzebuje podejścia humanistycznego. Product Placement jako element reklamy jest jednym z elementów komunikacji społecznej w zarządzaniu humanistycznym. Celem niniejszej pracy było poznanie wykorzystywanych narzędzi do zarządzania treścią przekazu poprzez lokowanie produktu na rynku filmowym, a także określenie wpływu zastosowanej techniki marketingowej na odbiorców. Na potrzeby niniejszej pracy zostały wykorzystane materiały polskojęzyczne oraz obcojęzyczne, wśród których artykuły i książki w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim, oraz cenne źródła na temat przeprowadzenia i analizy badań. Hipoteza sformułowana przez autorkę brzmi: Przy mierzeniu skuteczności psychologicznego oddziaływania należy uwzględnić kryterium emocjonalnego stosunku oraz zdolność do zapamiętywania się. Postawione pytania badawcze to: Czym jest Product Placement w świadomości ukraińskich widzów? Jaki jest poziom zaufania do marek które promują się w taki sposób? Jaka jest skuteczność stosowania danej techniki marketingowej? Metodę badawczą stanowi ankieta badawcza.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Marzenapl
dc.contributor.authorHunchenko, Yelyzavetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerPluszyńska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:19:17Z
dc.date.available2020-07-28T00:19:17Z
dc.date.submitted2019-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-133049-252278pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235426
dc.languagepolpl
dc.subject.enCONTENT MANAGEMENT, PRODUCT PLACEMENT, UKRAINIAN ENTERTAINMENT INDUSTRYpl
dc.subject.plLOKOWANIE PRODUKTU, UKRAIŃSKA BRANŻA ROZRYWKOWA, ZARZĄDZANIE PRZEKAZEM TREŚCIpl
dc.titleZarządzanie treścią przekazu w Product Placement — standardy ukraińskiepl
dc.title.alternativeContent transfer management using Product Placement, Ukrainian standardspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Product Placement is a new experience in the Ukrainian entertainment industry. The fact that the psychological impact on Ukrainian viewers has not yet been studied, led to the description of marketing techniques in more detail. The process of product placement consists of stages of planning, organization and control of marketing activities, and requires a humanitarian approach. Product Placement as an element of content managing is one of the elements of social communication in humanitarian management. The aim of this work was to understand the tools used to manage content transmission through Product Placement in the film production, as well as to determine the impact of the applied marketing techniques on consumers. For the purposes of this work, Polish and foreign materials were used, including articles and books in Ukrainian, Russian and English, as well as valuable sources for conducting and analyzing research. The hypothesis formulated by the author states: When measuring the effectiveness of psychological impact, it is necessary to take into account the criterion of emotional attitude and the ability to remember oneself. Research questions: what is Product Placement in the minds of Ukrainian viewers? What is the level of trust of brands that advertise themselves in this way? What is the effectiveness of this marketing technique? The research method represents a research survey.
dc.abstract.plpl
Product Placement w ukraińskiej branży rozrywkowej jest doświadczeniem nowym. Fakt, że wpływ psychologiczny na ukraińskich widzów jeszcze nie jest zbadany spowodował do opisania techniki marketingowej w bardziej szczegółowy sposób. Proces lokowania produktu składa się z etapów planowania, organizacji i kontroli działań marketingowych, i potrzebuje podejścia humanistycznego. Product Placement jako element reklamy jest jednym z elementów komunikacji społecznej w zarządzaniu humanistycznym. Celem niniejszej pracy było poznanie wykorzystywanych narzędzi do zarządzania treścią przekazu poprzez lokowanie produktu na rynku filmowym, a także określenie wpływu zastosowanej techniki marketingowej na odbiorców. Na potrzeby niniejszej pracy zostały wykorzystane materiały polskojęzyczne oraz obcojęzyczne, wśród których artykuły i książki w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim, oraz cenne źródła na temat przeprowadzenia i analizy badań. Hipoteza sformułowana przez autorkę brzmi: Przy mierzeniu skuteczności psychologicznego oddziaływania należy uwzględnić kryterium emocjonalnego stosunku oraz zdolność do zapamiętywania się. Postawione pytania badawcze to: Czym jest Product Placement w świadomości ukraińskich widzów? Jaki jest poziom zaufania do marek które promują się w taki sposób? Jaka jest skuteczność stosowania danej techniki marketingowej? Metodę badawczą stanowi ankieta badawcza.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.authorpl
Hunchenko, Yelyzaveta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Pluszyńska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:19:17Z
dc.date.available
2020-07-28T00:19:17Z
dc.date.submittedpl
2019-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-133049-252278
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235426
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CONTENT MANAGEMENT, PRODUCT PLACEMENT, UKRAINIAN ENTERTAINMENT INDUSTRY
dc.subject.plpl
LOKOWANIE PRODUKTU, UKRAIŃSKA BRANŻA ROZRYWKOWA, ZARZĄDZANIE PRZEKAZEM TREŚCI
dc.titlepl
Zarządzanie treścią przekazu w Product Placement — standardy ukraińskie
dc.title.alternativepl
Content transfer management using Product Placement, Ukrainian standards
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Lancut
2
Wroclaw
2
Ciechanów
1
Dublin
1
Kunice
1
New Plymouth
1

No access

No Thumbnail Available