Stosunki NATO – Rosja za prezydentur M. Gorbaczowa i B. Jelcyna.

licenciate
dc.abstract.enThis graduation work is about relations between NATO and Russia during Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin presidency. The first chapter describes process of bilateral relations since the beginning of cold war. It shows situation in Europe after the end of World War II and the origin of a new tension caused by division of former allies. Subsequently first chapter shows the process of NATO creation looked like. The last part of first chapter shows course of action which had great influence on NATO - Russia relations e.g. War in Korea or Cuban Missile Crisis.Second chapter is about Gorbachev's regime. It describes his road to power and his trials to change falling USSR system. After that it shows the course of disarmament process, which became very intense. At the end it also shows the issu of German reunification which very significant for NATO - Russia relations.Third chapter is about Yeltsin's presidency. It shows the process of institutionalization of relations between Russia and NATO. This process was achieved by creating North Atlantic Cooperation Council and Partnership for Peace. Subsequently, this chapter shows Russia's negative attitude towards NATO enlargement by inviting to membership some countries from former Warsaw Pact. Lastly it shows problems caused by NATO intervention during the Balcan crisis.pl
dc.abstract.plPraca porusza temat bilateralnych stosunków pomiędzy NATO a Rosją za rządów Michaiła Gorbaczowa i Borysa Jelcyna. Pierwszy rozdział opisuje przebieg relacji od początku zimnej wojny. Przedstawia sytuację panującą w Europie po zakończeniu drugiej wojny światowej oraz początek nowego napięcia spowodowanego rozłamem wśród aliantów. W dalszej części opisuje proces prowadzący do powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ostatniej części pierwszego rozdziału zawarty jest opis sytuacji mających szczególny wpływ na relacje między NATO a Rosją. Poruszane są chociażby takie kwestie jak: Kryzys Kubański czy Wojna w Korei.Drugi rozdział dotyczy okresu rządów Michaiła Gorbaczowa. Przedstawia proces dojścia do władzy oraz próby zmiany upadającego systemu w ZSRR. W dalszej części opisywane są procesy rozbrojeniowe, które w tym momencie weszły w intensywną fazę. Poruszana jest także kwestia zjednoczenia Niemiec mająca istotne znaczenie w relacjach NATO - Rosja.Trzeci rozdział skupia się na prezydenturze Jelcyna i tym jak kształtowały się wtedy stosunki Rosji z NATO. Opisuje proces instytucjonalizacji wzajemnych relacji poprzez utworzenie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy czy Partnerstwa dla Pokoju. Pod uwagę brane są także kwestie wynikające z niechęci Rosji przed rozszerzeniem Sojuszu na Wschód Europy poprzez dołączenie niektórych państw byłego Układu Warszawskiego. Poruszane są także problemy wynikające z interwencji NATO podczas kryzysu na Bałkanach, która powodowała chwilowy wzrost napięcia na linii NATO - Rosja.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTyszkiewicz, Adrian - 132469 pl
dc.contributor.authorWaliłko, Sebastianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerTyszkiewicz, Adrian - 132469 pl
dc.contributor.reviewerBajor, Piotrpl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:13:20Z
dc.date.available2020-07-26T14:13:20Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-97218-160257pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204634
dc.languagepolpl
dc.subject.enNATO, Russia, relations, cold war, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Warsaw Pact, Soviet Unionpl
dc.subject.plNATO, Rosja, stosunki, relacje, zimna wojna, Michaił Gorbaczow, Borys Jelcyn, Układ Warszawski, Związek Radzieckipl
dc.titleStosunki NATO – Rosja za prezydentur M. Gorbaczowa i B. Jelcyna.pl
dc.title.alternativeNATO - Russia relations during M. Gorbachev and B. Yeltsin presidency.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This graduation work is about relations between NATO and Russia during Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin presidency. The first chapter describes process of bilateral relations since the beginning of cold war. It shows situation in Europe after the end of World War II and the origin of a new tension caused by division of former allies. Subsequently first chapter shows the process of NATO creation looked like. The last part of first chapter shows course of action which had great influence on NATO - Russia relations e.g. War in Korea or Cuban Missile Crisis.Second chapter is about Gorbachev's regime. It describes his road to power and his trials to change falling USSR system. After that it shows the course of disarmament process, which became very intense. At the end it also shows the issu of German reunification which very significant for NATO - Russia relations.Third chapter is about Yeltsin's presidency. It shows the process of institutionalization of relations between Russia and NATO. This process was achieved by creating North Atlantic Cooperation Council and Partnership for Peace. Subsequently, this chapter shows Russia's negative attitude towards NATO enlargement by inviting to membership some countries from former Warsaw Pact. Lastly it shows problems caused by NATO intervention during the Balcan crisis.
dc.abstract.plpl
Praca porusza temat bilateralnych stosunków pomiędzy NATO a Rosją za rządów Michaiła Gorbaczowa i Borysa Jelcyna. Pierwszy rozdział opisuje przebieg relacji od początku zimnej wojny. Przedstawia sytuację panującą w Europie po zakończeniu drugiej wojny światowej oraz początek nowego napięcia spowodowanego rozłamem wśród aliantów. W dalszej części opisuje proces prowadzący do powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ostatniej części pierwszego rozdziału zawarty jest opis sytuacji mających szczególny wpływ na relacje między NATO a Rosją. Poruszane są chociażby takie kwestie jak: Kryzys Kubański czy Wojna w Korei.Drugi rozdział dotyczy okresu rządów Michaiła Gorbaczowa. Przedstawia proces dojścia do władzy oraz próby zmiany upadającego systemu w ZSRR. W dalszej części opisywane są procesy rozbrojeniowe, które w tym momencie weszły w intensywną fazę. Poruszana jest także kwestia zjednoczenia Niemiec mająca istotne znaczenie w relacjach NATO - Rosja.Trzeci rozdział skupia się na prezydenturze Jelcyna i tym jak kształtowały się wtedy stosunki Rosji z NATO. Opisuje proces instytucjonalizacji wzajemnych relacji poprzez utworzenie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy czy Partnerstwa dla Pokoju. Pod uwagę brane są także kwestie wynikające z niechęci Rosji przed rozszerzeniem Sojuszu na Wschód Europy poprzez dołączenie niektórych państw byłego Układu Warszawskiego. Poruszane są także problemy wynikające z interwencji NATO podczas kryzysu na Bałkanach, która powodowała chwilowy wzrost napięcia na linii NATO - Rosja.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tyszkiewicz, Adrian - 132469
dc.contributor.authorpl
Waliłko, Sebastian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Tyszkiewicz, Adrian - 132469
dc.contributor.reviewerpl
Bajor, Piotr
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:13:20Z
dc.date.available
2020-07-26T14:13:20Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-97218-160257
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204634
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NATO, Russia, relations, cold war, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Warsaw Pact, Soviet Union
dc.subject.plpl
NATO, Rosja, stosunki, relacje, zimna wojna, Michaił Gorbaczow, Borys Jelcyn, Układ Warszawski, Związek Radziecki
dc.titlepl
Stosunki NATO – Rosja za prezydentur M. Gorbaczowa i B. Jelcyna.
dc.title.alternativepl
NATO - Russia relations during M. Gorbachev and B. Yeltsin presidency.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Zelow
4
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Poznan
2
Bialystok
1
Drezdenko
1
Gdynia
1
Gliwice
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available