Problematyka sensu życia u jego kresu

2016
journal article
review article
dc.abstract.enMan assigns a different meaning to events that take place in his life. The meaning of life is defined in many ways but it should be noted that it is individual and private matter for each person. Viennese psychiatrist Viktor Frankl in his book Man’s Search for Meaning, wrote that "find meaning in one’s life is the primary motivational force in man". The results of many studies showed that there is a positive relationship between meaning of life and quality of life. The issues of meaning of life seems to be particularly important in the context of palliative care, which aims to improve the quality of patients’ life. The feeling of helplessness, anxiety and existential distress in terminally ill patients presents challenges for palliative care providers. The results of Polish studies showed that in case of oncology patients there is a negative correlation between length of being ill and meaning of life. In recent years, experts suggested an introduction of a new clinical diagnosis in palliative care - demoralization syndrome (the state which contains: meaninglessness, purposelessness; hopelessness and helplessness). David Kissane and his co-workers from Monash University proposed a set of diagnostic criteria for diagnosing this syndrome. It can help better recognizing and differentiating palliative care patients’ problems and also designing more adequate therapeutic interventions.pl
dc.abstract.plCzłowiek - jako istota świadoma swojego istnienia - przypisuje różne znaczenia (sens) wydarzeniom, które mają miejsce w jego życiu. Sens życia definiowany jest na wiele sposobów, jednak należy zwrócić uwagę, że jest on dla każdego człowieka sprawą indywidualną i prywatną. Wiedeński psychiatra Viktor Frankl w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu pisał, że "dążenie do znalezienia sensu jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą". Coraz więcej badań wskazuje na pozytywny związek między posiadaniem sensu życia a jakością życia jednostki i jej dobrostanem. Problematyka sensu życia wydaje się więc szczególnie istotna w kontekście opieki paliatywnej, której celem jest poprawa jakości życia pacjentów. Poczucie bezradności, lęk i egzystencjalne cierpienie, które towarzyszą chorym u schyłku życia, stanowią wyzwanie dla osób sprawujących nad nimi opiekę. Jak pokazują polskie badania prowadzone wśród pacjentów z chorobą nowotworową, czas trwania choroby negatywnie koreluje z poczuciem sensu życia. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej głosów postulujących wprowadzenie w opiece paliatywnej nowej klinicznej diagnozy - syndromu demoralizacji - która obejmowałaby właśnie doświadczaną przez pacjentów utratę sensu i celu życia. David Kissane i wsp. z Monash University opracowali szczegółowe kryteria diagnostyczne tego syndromu: mogą one przyczynić się do trafniejszego rozpoznawania i różnicowania problemów pacjentów w opiece paliatywnej, a co za tym idzie projektowania i wdrażania adekwatnych oddziaływań terapeutycznych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Psychologiipl
dc.contributor.authorCzyżowska, Natalia - 165692 pl
dc.date.accession2018-12-12pl
dc.date.accessioned2019-01-21T13:29:56Z
dc.date.available2019-01-21T13:29:56Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2pl
dc.description.physical54-58pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume10pl
dc.identifier.eissn1689-4898pl
dc.identifier.issn1898-0678pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66429
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/view/47552/36691pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmeaning of lifepl
dc.subject.enquality of lifepl
dc.subject.endemoralizationpl
dc.subject.endepressionpl
dc.subject.plsens życiapl
dc.subject.pljakość życiapl
dc.subject.pldemoralizacjapl
dc.subject.pldepresjapl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleProblematyka sensu życia u jego kresupl
dc.title.alternativeThe issues of the meaning of life at its endpl
dc.title.journalMedycyna Paliatywna w Praktycepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Man assigns a different meaning to events that take place in his life. The meaning of life is defined in many ways but it should be noted that it is individual and private matter for each person. Viennese psychiatrist Viktor Frankl in his book Man’s Search for Meaning, wrote that "find meaning in one’s life is the primary motivational force in man". The results of many studies showed that there is a positive relationship between meaning of life and quality of life. The issues of meaning of life seems to be particularly important in the context of palliative care, which aims to improve the quality of patients’ life. The feeling of helplessness, anxiety and existential distress in terminally ill patients presents challenges for palliative care providers. The results of Polish studies showed that in case of oncology patients there is a negative correlation between length of being ill and meaning of life. In recent years, experts suggested an introduction of a new clinical diagnosis in palliative care - demoralization syndrome (the state which contains: meaninglessness, purposelessness; hopelessness and helplessness). David Kissane and his co-workers from Monash University proposed a set of diagnostic criteria for diagnosing this syndrome. It can help better recognizing and differentiating palliative care patients’ problems and also designing more adequate therapeutic interventions.
dc.abstract.plpl
Człowiek - jako istota świadoma swojego istnienia - przypisuje różne znaczenia (sens) wydarzeniom, które mają miejsce w jego życiu. Sens życia definiowany jest na wiele sposobów, jednak należy zwrócić uwagę, że jest on dla każdego człowieka sprawą indywidualną i prywatną. Wiedeński psychiatra Viktor Frankl w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu pisał, że "dążenie do znalezienia sensu jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą". Coraz więcej badań wskazuje na pozytywny związek między posiadaniem sensu życia a jakością życia jednostki i jej dobrostanem. Problematyka sensu życia wydaje się więc szczególnie istotna w kontekście opieki paliatywnej, której celem jest poprawa jakości życia pacjentów. Poczucie bezradności, lęk i egzystencjalne cierpienie, które towarzyszą chorym u schyłku życia, stanowią wyzwanie dla osób sprawujących nad nimi opiekę. Jak pokazują polskie badania prowadzone wśród pacjentów z chorobą nowotworową, czas trwania choroby negatywnie koreluje z poczuciem sensu życia. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej głosów postulujących wprowadzenie w opiece paliatywnej nowej klinicznej diagnozy - syndromu demoralizacji - która obejmowałaby właśnie doświadczaną przez pacjentów utratę sensu i celu życia. David Kissane i wsp. z Monash University opracowali szczegółowe kryteria diagnostyczne tego syndromu: mogą one przyczynić się do trafniejszego rozpoznawania i różnicowania problemów pacjentów w opiece paliatywnej, a co za tym idzie projektowania i wdrażania adekwatnych oddziaływań terapeutycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii
dc.contributor.authorpl
Czyżowska, Natalia - 165692
dc.date.accessionpl
2018-12-12
dc.date.accessioned
2019-01-21T13:29:56Z
dc.date.available
2019-01-21T13:29:56Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
54-58
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
10
dc.identifier.eissnpl
1689-4898
dc.identifier.issnpl
1898-0678
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66429
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/view/47552/36691
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
meaning of life
dc.subject.enpl
quality of life
dc.subject.enpl
demoralization
dc.subject.enpl
depression
dc.subject.plpl
sens życia
dc.subject.plpl
jakość życia
dc.subject.plpl
demoralizacja
dc.subject.plpl
depresja
dc.subtypepl
ReviewArticle
dc.titlepl
Problematyka sensu życia u jego kresu
dc.title.alternativepl
The issues of the meaning of life at its end
dc.title.journalpl
Medycyna Paliatywna w Praktyce
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
6
Poznan
5
Żory
4
Gdynia
2
Lodz
2
Aberdeen
1
Bobrowniki Male
1
Dębica
1
Glogowek
1
Downloads
czyzowska_problematyka_sensu_zycia_u_jego_kresu_2016.pdf
99
czyzowska_problematyka_sensu_zycia_u_jego_kresu_2016.odt
18