"Wdrażanie innowacji energetycznych w Województwie Małopolskim przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kontekście polskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego"

master
dc.abstract.enSubject of this dissertation is energy innovations which are implemented by Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Goal of this dissertation is to show directions of improvement in the field of energy innovations in our region and the influence of Urząd Marszałkowski in their realization. In this point the most important will be methods of implementation, evaluation and monitoring, which are included in strategic document such as Strategy of Development or Strategy of Innovation. This dissertation want to answer the question how directions of improvement chosen by local authorities are connected with goals chosen by polish government in energy security strategy. We have to mention that European Union has got huge influence on these arrangements. Main conclusion of these considerations is that local authorities have to be involved in creation and implementation energy innovation to achieve government’s strategic goals. It is necessary to create Energy Strategy for Małopolska, which will define prospects of our region in energy innovations and connect them with government’s goals.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem rozważań niniejszej pracy są innowacje energetyczne wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem pracy jest ustalenie kierunków rozwoju innowacji energetycznych w województwie oraz wpływu Urzędu Marszałkowskiego na ich wdrażanie. W tym względzie najważniejsze będą metody Urzędu przy wdrażaniu, ewaluacji i monitoringu ww. innowacji, które zawarte są w najważniejszych dokumentach strategicznych, takich jak Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego czy Regionalna Strategia Innowacji. Ponadto praca ma odpowiedzieć na pytanie, jak obrane przez władze samorządowe kierunki rozwoju energetyki odnoszą się do ustaleń wyznaczanych na szczeblu krajowym. Kluczowe znaczenie będą miały tutaj postanowienia Unii Europejskiej i określone przez nią cele wspólnotowe w zakresie energetyki. Główne wnioski z przeprowadzonej analizy to konieczność zaangażowania władz samorządowych w kreowanie i wdrażanie innowacji energetycznych dla osiągnięcia krajowych celów strategicznych. Niezbędne w tym zakresie będzie stworzenie Planu Energetycznego dla Małopolski, który między innymi określi dokładne możliwości rozwoju innowacji energetycznych w województwie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSowa, Kazimierz - 100929 pl
dc.contributor.authorWyrodek, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573 pl
dc.contributor.reviewerSowa, Kazimierz - 100929 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:38:25Z
dc.date.available2020-07-24T16:38:25Z
dc.date.submitted2013-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-75272-82811pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188069
dc.languagepolpl
dc.subject.eninnovations, energy, strategypl
dc.subject.plenergetyka, Urząd Marszałkowski, innowacje, strategiapl
dc.title"Wdrażanie innowacji energetycznych w Województwie Małopolskim przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kontekście polskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego"pl
dc.title.alternativeEnergy innovations implemented in Małopolska by Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego in the contects of polish energy security strategy.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Subject of this dissertation is energy innovations which are implemented by Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Goal of this dissertation is to show directions of improvement in the field of energy innovations in our region and the influence of Urząd Marszałkowski in their realization. In this point the most important will be methods of implementation, evaluation and monitoring, which are included in strategic document such as Strategy of Development or Strategy of Innovation. This dissertation want to answer the question how directions of improvement chosen by local authorities are connected with goals chosen by polish government in energy security strategy. We have to mention that European Union has got huge influence on these arrangements. Main conclusion of these considerations is that local authorities have to be involved in creation and implementation energy innovation to achieve government’s strategic goals. It is necessary to create Energy Strategy for Małopolska, which will define prospects of our region in energy innovations and connect them with government’s goals.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy są innowacje energetyczne wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem pracy jest ustalenie kierunków rozwoju innowacji energetycznych w województwie oraz wpływu Urzędu Marszałkowskiego na ich wdrażanie. W tym względzie najważniejsze będą metody Urzędu przy wdrażaniu, ewaluacji i monitoringu ww. innowacji, które zawarte są w najważniejszych dokumentach strategicznych, takich jak Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego czy Regionalna Strategia Innowacji. Ponadto praca ma odpowiedzieć na pytanie, jak obrane przez władze samorządowe kierunki rozwoju energetyki odnoszą się do ustaleń wyznaczanych na szczeblu krajowym. Kluczowe znaczenie będą miały tutaj postanowienia Unii Europejskiej i określone przez nią cele wspólnotowe w zakresie energetyki. Główne wnioski z przeprowadzonej analizy to konieczność zaangażowania władz samorządowych w kreowanie i wdrażanie innowacji energetycznych dla osiągnięcia krajowych celów strategicznych. Niezbędne w tym zakresie będzie stworzenie Planu Energetycznego dla Małopolski, który między innymi określi dokładne możliwości rozwoju innowacji energetycznych w województwie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sowa, Kazimierz - 100929
dc.contributor.authorpl
Wyrodek, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573
dc.contributor.reviewerpl
Sowa, Kazimierz - 100929
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:38:25Z
dc.date.available
2020-07-24T16:38:25Z
dc.date.submittedpl
2013-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-75272-82811
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188069
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
innovations, energy, strategy
dc.subject.plpl
energetyka, Urząd Marszałkowski, innowacje, strategia
dc.titlepl
"Wdrażanie innowacji energetycznych w Województwie Małopolskim przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kontekście polskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego"
dc.title.alternativepl
Energy innovations implemented in Małopolska by Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego in the contects of polish energy security strategy.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
4
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available