Ступені порівняння прикметників у пам’ятках української мови XVIII ст.

master
dc.abstract.enThe thesis to gain master degree in Ukrainian Philology. Comparison of adjectives in Ukrainian language in XVIII c. – Jagiellonian University, Krakow.The work is devoted to the adjective comparison grades. First, we gave a precise definition of comparison and we suggested a formula to illustrate the comparative and superlative relations. We conducted our research in two ways: by analyzing the collected material by its morphological structure and semantic-syntax construction. In morphological chapter, we arranged comparison forms by its` higher grade morphemes, whereas in the syntax chapter, by analyzing the deep structure of sentence we set three sorts of semantic-syntax construction used to express the comparison grade and then assign each example of gradation to definite sort of construction.pl
dc.abstract.otherМагістерська робота Ступені порівняння прикметиків у пам’ятках української мови XVIII ст. – Ягеллонський університет, Краків, 2012 рік. Робота присвячується дослідженні градаційних форм прикметника. По-перше здійснено точне визначення операції порівняння і запропонувано логічний запис комаративного і супрлативного відношення. Дослідження велося двобічно: через морфологічний та семантико-синтаксичний аналізи. У морфологічному розділі було упорядковано відшукані форми за способом творення ступенів порівняння. У синтаксичному розділі наведено три головні види синтаксичних конструкцій відшуканих у письмовій базі.pl
dc.abstract.plPraca magisterska Stopniowanie przymiotnika w zabytkach języka ukraińskiego z XVIII w. – Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 2012Praca poświęcona jest analizie wyrażeń gradacyjnych przymiotnika. W pierwszej kolejności podaliśmy dokładną definicję operacji porównania i przedstawiliśmy zapis dla logicznego zobrazowania relacji komparatywnej i superlatywnej. Badanie przeprowadziliśmy dwutorowo: analizując zebrany materiał pod kątem budowy morfologicznej oraz w ujęciu semantyko-syntaktycznym. W rozdziale morfologicznym uporządkowaliśmy ekscerpowane formy ze względu na zastosowanie morfemów stopnia wyższego, natomiast w rozdziale poświęconym składni, analizując głęboką strukturę zdania, wyznaczyliśmy trzy rodzaje konstrukcji semantyko-syntaktycznych i przyporządkowaliśmy do nich formy gradacyjne.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorFałowski, Adam - 127882 pl
dc.contributor.authorWiśniowski, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSkurzewska, Agata - 131921 pl
dc.contributor.reviewerFałowski, Adam - 127882 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:41:33Z
dc.date.available2020-07-24T08:41:33Z
dc.date.submitted2012-07-09pl
dc.fieldofstudyfilologia ukraińskapl
dc.identifier.apddiploma-67299-67460pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180720
dc.languageukrpl
dc.subject.enadjective comparison, semantic-syntax analysis,pl
dc.subject.otherградаційні форми, семантико-синтаксичний аналіз,pl
dc.subject.plporównanie przymiotnika, analiza semantyko-syntaktyczna,pl
dc.titleСтупені порівняння прикметників у пам’ятках української мови XVIII ст.pl
dc.title.alternativeStopniowanie przymiotnika w zabytkach języka ukraińskiego z XVIII w.pl
dc.title.alternativeComparison of adjectives in Ukrainian language in XVIII c.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis to gain master degree in Ukrainian Philology. Comparison of adjectives in Ukrainian language in XVIII c. – Jagiellonian University, Krakow.The work is devoted to the adjective comparison grades. First, we gave a precise definition of comparison and we suggested a formula to illustrate the comparative and superlative relations. We conducted our research in two ways: by analyzing the collected material by its morphological structure and semantic-syntax construction. In morphological chapter, we arranged comparison forms by its` higher grade morphemes, whereas in the syntax chapter, by analyzing the deep structure of sentence we set three sorts of semantic-syntax construction used to express the comparison grade and then assign each example of gradation to definite sort of construction.
dc.abstract.otherpl
Магістерська робота Ступені порівняння прикметиків у пам’ятках української мови XVIII ст. – Ягеллонський університет, Краків, 2012 рік. Робота присвячується дослідженні градаційних форм прикметника. По-перше здійснено точне визначення операції порівняння і запропонувано логічний запис комаративного і супрлативного відношення. Дослідження велося двобічно: через морфологічний та семантико-синтаксичний аналізи. У морфологічному розділі було упорядковано відшукані форми за способом творення ступенів порівняння. У синтаксичному розділі наведено три головні види синтаксичних конструкцій відшуканих у письмовій базі.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska Stopniowanie przymiotnika w zabytkach języka ukraińskiego z XVIII w. – Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 2012Praca poświęcona jest analizie wyrażeń gradacyjnych przymiotnika. W pierwszej kolejności podaliśmy dokładną definicję operacji porównania i przedstawiliśmy zapis dla logicznego zobrazowania relacji komparatywnej i superlatywnej. Badanie przeprowadziliśmy dwutorowo: analizując zebrany materiał pod kątem budowy morfologicznej oraz w ujęciu semantyko-syntaktycznym. W rozdziale morfologicznym uporządkowaliśmy ekscerpowane formy ze względu na zastosowanie morfemów stopnia wyższego, natomiast w rozdziale poświęconym składni, analizując głęboką strukturę zdania, wyznaczyliśmy trzy rodzaje konstrukcji semantyko-syntaktycznych i przyporządkowaliśmy do nich formy gradacyjne.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Fałowski, Adam - 127882
dc.contributor.authorpl
Wiśniowski, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Skurzewska, Agata - 131921
dc.contributor.reviewerpl
Fałowski, Adam - 127882
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:41:33Z
dc.date.available
2020-07-24T08:41:33Z
dc.date.submittedpl
2012-07-09
dc.fieldofstudypl
filologia ukraińska
dc.identifier.apdpl
diploma-67299-67460
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180720
dc.languagepl
ukr
dc.subject.enpl
adjective comparison, semantic-syntax analysis,
dc.subject.otherpl
градаційні форми, семантико-синтаксичний аналіз,
dc.subject.plpl
porównanie przymiotnika, analiza semantyko-syntaktyczna,
dc.titlepl
Ступені порівняння прикметників у пам’ятках української мови XVIII ст.
dc.title.alternativepl
Stopniowanie przymiotnika w zabytkach języka ukraińskiego z XVIII w.
dc.title.alternativepl
Comparison of adjectives in Ukrainian language in XVIII c.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dnipro
1
Dublin
1
Kyiv
1

No access

No Thumbnail Available