"Dynamika dematerializacji i parowania" : surrealizm jako ustanowienie perspektywy przedmiotowej

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe paper examines the problem of the "Surrealist object" in the aesthetics of this Avant-Garde movement, as seen in the works of its main representative, André Breton. The research perspective applied by the author is intended to place the reflection on Surrealism within the wider field of study of such disciplines as cultural studies, anthropology, sociology and philosophy. From this point of view, the notion of a "Surrealist object" is considered not only a key concept of a revolutionary aesthetics, but also an announcement of the modern "theories of things", present in anthropology, design and cultural studies. The author defines the notion of the "Surrealist object", referring to the ideas of Roland Barthes, Jean Baudrillard, Arthur C. Danto or Michel Foucault. In this way, an "objective paradigm" is characterized, which sets a new status of the "Surrealist object". First of all, it appears as a sign without a denotation in the textual space (crisis of referentiality), second of all it obtains an autonomous essence in the surreality, in which it takes control of the subject and reduces its identity. Starting from this postulate, the author focuses on establishing of a "Surrealist approach", which could deal both with the textual aspects of a "Surrealist object" and with its influence on the development of the modern cultural theories.pl
dc.abstract.plArtykuł poświęcony został zagadnieniu przedmiotu surrealistycznego w estetyce kierunku wyłaniającego się z wczesnych pism głównego teoretyka surrealizmu André Bretona. Przyjęta przez autora perspektywa badawcza wpisuje rozważania nad surrealizmem w szerszą refleksję teoretycznoliteracką, kulturoznawczą i filozoficzną. Z tego punktu widzenia pojęcie przedmiotu surrealistycznego rozumiane jest zarówno jako kluczowe założenie rewolucyjnej estetyki, jak i zapowiedź współczesnych "teorii rzeczy" w socjologii, antropologii i badaniach kulturowych. Autor definiuje pojęcie przedmiotu surrealistycznego w odniesieniu do koncepcji Rolanda Barthes’a, Jeana Baudrillarda, Arthura C. Danto czy Michela Foucaulta. Zarysowana zostaje w ten sposób "perspektywa przedmiotowa" sytuująca obiekt surrealistyczny, po pierwsze – jako pozbawiony desygnatu znak w przestrzeni tekstu (kryzys referencjalności), po drugie zaś – jako autonomiczny byt w nadrzeczywistości, który przejmuje kontrolę nad podmiotem i powoduje redukcję jego tożsamości. "Perspektywa przedmiotowa" miałaby zwracać uwagę zarówno na tekstowe uwarunkowania przedmiotu surrealistycznego, jak i na jego rolę w kształtowaniu współczesnych teorii kulturowych.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.authorKornhauser, Jakub - 145348 pl
dc.date.accession2017-07-07pl
dc.date.accessioned2017-07-07T09:46:37Z
dc.date.available2017-07-07T09:46:37Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (18)pl
dc.description.physical60-76pl
dc.description.publication1,0pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1898-3901pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42492
dc.identifier.weblinkhttp://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2017/06/TzSz-nr18-13-06.pdf#page=61pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationKornhauser, Jakub: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ensurrealismpl
dc.subject.enavant-gardepl
dc.subject.enobjectpl
dc.subject.enBretonpl
dc.subject.plsurrealizmpl
dc.subject.plawangardapl
dc.subject.plobiektpl
dc.subject.plBretonpl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"Dynamika dematerializacji i parowania" : surrealizm jako ustanowienie perspektywy przedmiotowejpl
dc.title.alternative"Dynamics of dematerialization and evaporation" : Surrealism as the establishment of the objective paradigmpl
dc.title.journalTematy z Szewskiejpl
dc.title.volumeRzeczy = Thingspl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper examines the problem of the "Surrealist object" in the aesthetics of this Avant-Garde movement, as seen in the works of its main representative, André Breton. The research perspective applied by the author is intended to place the reflection on Surrealism within the wider field of study of such disciplines as cultural studies, anthropology, sociology and philosophy. From this point of view, the notion of a "Surrealist object" is considered not only a key concept of a revolutionary aesthetics, but also an announcement of the modern "theories of things", present in anthropology, design and cultural studies. The author defines the notion of the "Surrealist object", referring to the ideas of Roland Barthes, Jean Baudrillard, Arthur C. Danto or Michel Foucault. In this way, an "objective paradigm" is characterized, which sets a new status of the "Surrealist object". First of all, it appears as a sign without a denotation in the textual space (crisis of referentiality), second of all it obtains an autonomous essence in the surreality, in which it takes control of the subject and reduces its identity. Starting from this postulate, the author focuses on establishing of a "Surrealist approach", which could deal both with the textual aspects of a "Surrealist object" and with its influence on the development of the modern cultural theories.
dc.abstract.plpl
Artykuł poświęcony został zagadnieniu przedmiotu surrealistycznego w estetyce kierunku wyłaniającego się z wczesnych pism głównego teoretyka surrealizmu André Bretona. Przyjęta przez autora perspektywa badawcza wpisuje rozważania nad surrealizmem w szerszą refleksję teoretycznoliteracką, kulturoznawczą i filozoficzną. Z tego punktu widzenia pojęcie przedmiotu surrealistycznego rozumiane jest zarówno jako kluczowe założenie rewolucyjnej estetyki, jak i zapowiedź współczesnych "teorii rzeczy" w socjologii, antropologii i badaniach kulturowych. Autor definiuje pojęcie przedmiotu surrealistycznego w odniesieniu do koncepcji Rolanda Barthes’a, Jeana Baudrillarda, Arthura C. Danto czy Michela Foucaulta. Zarysowana zostaje w ten sposób "perspektywa przedmiotowa" sytuująca obiekt surrealistyczny, po pierwsze – jako pozbawiony desygnatu znak w przestrzeni tekstu (kryzys referencjalności), po drugie zaś – jako autonomiczny byt w nadrzeczywistości, który przejmuje kontrolę nad podmiotem i powoduje redukcję jego tożsamości. "Perspektywa przedmiotowa" miałaby zwracać uwagę zarówno na tekstowe uwarunkowania przedmiotu surrealistycznego, jak i na jego rolę w kształtowaniu współczesnych teorii kulturowych.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.authorpl
Kornhauser, Jakub - 145348
dc.date.accessionpl
2017-07-07
dc.date.accessioned
2017-07-07T09:46:37Z
dc.date.available
2017-07-07T09:46:37Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (18)
dc.description.physicalpl
60-76
dc.description.publicationpl
1,0
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1898-3901
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42492
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2017/06/TzSz-nr18-13-06.pdf#page=61
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Kornhauser, Jakub: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
surrealism
dc.subject.enpl
avant-garde
dc.subject.enpl
object
dc.subject.enpl
Breton
dc.subject.plpl
surrealizm
dc.subject.plpl
awangarda
dc.subject.plpl
obiekt
dc.subject.plpl
Breton
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"Dynamika dematerializacji i parowania" : surrealizm jako ustanowienie perspektywy przedmiotowej
dc.title.alternativepl
"Dynamics of dematerialization and evaporation" : Surrealism as the establishment of the objective paradigm
dc.title.journalpl
Tematy z Szewskiej
dc.title.volumepl
Rzeczy = Things
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Council Bluffs
1
Krakow
1
Nysa
1
Downloads
kornhauser_dynamika_dematerializacji_i_parowania_2017.pdf
3
kornhauser_dynamika_dematerializacji_i_parowania_2017.odt
2
kornhauser_dynamika_dematerializacji_i_parowania_2017.odt
2