Zarządzanie projektem społeczno-kulturalnym na przykładzie "HERstory, historie niby niepotrzebne"

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of this bachelor work is to analyze the process of project management, with an example of socio – artistic project HERstory, stories kind of unnecessary. The enterprise was done and described with basing on PMI methodology (Project Management Institute). This piece of work includes all steps taken during organizing, running, controling and summarising the HERstory. The most important establishement of this project was to make mass-scale feminine problems and the ways how to fight against them more common in society. It could be done by artistic presentation of real single stories collected in Cracow city area and by comparing them with official statistics.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza procesu zarządzania projektem społeczno-kulturalnym na przykładzie HERstory, historie niby niepotrzebne. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone oraz opisane w oparciu o metodykę PMI (Project Management Institute). Praca wyszczególnia wszystkie działania podjęte podczas organizacji, przebiegu oraz ewaluacji HERstory. Głównym założeniem projektu było upowszechnienie kobiecych problemów, występujących w skali masowej poprzez historie pojedynczych osób, uwrażliwienie społeczeństwa, dzięki artystycznym realizacjom wywiadów, zebranych na terenie Krakowa i okolic.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKędziora, Alicja - 199919 pl
dc.contributor.authorKowalczyk, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKędziora, Alicja - 199919 pl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:57:28Z
dc.date.available2020-07-26T21:57:28Z
dc.date.submitted2016-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-105253-176960pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211628
dc.languagepolpl
dc.subject.enCULTURE; THE SOCIO-CULTURAL PROJECT; EXCLUSION; PERFORMANCEpl
dc.subject.plKULTURA; PROJEKT SPOŁECZNO-KULTURALNY; WYKLUCZENIE; PERFORMANCEpl
dc.titleZarządzanie projektem społeczno-kulturalnym na przykładzie "HERstory, historie niby niepotrzebne"pl
dc.title.alternativeSocio-artistic project management based on the example of "HERstory, stories kind of unnecessary"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this bachelor work is to analyze the process of project management, with an example of socio – artistic project HERstory, stories kind of unnecessary. The enterprise was done and described with basing on PMI methodology (Project Management Institute). This piece of work includes all steps taken during organizing, running, controling and summarising the HERstory. The most important establishement of this project was to make mass-scale feminine problems and the ways how to fight against them more common in society. It could be done by artistic presentation of real single stories collected in Cracow city area and by comparing them with official statistics.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza procesu zarządzania projektem społeczno-kulturalnym na przykładzie HERstory, historie niby niepotrzebne. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone oraz opisane w oparciu o metodykę PMI (Project Management Institute). Praca wyszczególnia wszystkie działania podjęte podczas organizacji, przebiegu oraz ewaluacji HERstory. Głównym założeniem projektu było upowszechnienie kobiecych problemów, występujących w skali masowej poprzez historie pojedynczych osób, uwrażliwienie społeczeństwa, dzięki artystycznym realizacjom wywiadów, zebranych na terenie Krakowa i okolic.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kędziora, Alicja - 199919
dc.contributor.authorpl
Kowalczyk, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kędziora, Alicja - 199919
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:57:28Z
dc.date.available
2020-07-26T21:57:28Z
dc.date.submittedpl
2016-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-105253-176960
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211628
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CULTURE; THE SOCIO-CULTURAL PROJECT; EXCLUSION; PERFORMANCE
dc.subject.plpl
KULTURA; PROJEKT SPOŁECZNO-KULTURALNY; WYKLUCZENIE; PERFORMANCE
dc.titlepl
Zarządzanie projektem społeczno-kulturalnym na przykładzie "HERstory, historie niby niepotrzebne"
dc.title.alternativepl
Socio-artistic project management based on the example of "HERstory, stories kind of unnecessary"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available