Marketing terytorialny jako narzędzie wzrostu konkurencyjności jednostki samorządu terytorialnego

licenciate
dc.abstract.enThe thesis focuses on the analysis of the use of territorial marketing as a tool to boost local government unit's competitiveness, and, consequently, to attract foreign direct investment (FDI). Boosting local government unit's competitiveness is connected with improving its attractiveness for investment. The purpose of undertaken actions is to attract direct foreign investment, which may have substantially positive influence on local government unit's development and, accordingly, increase the welfare of the unit's inhabitants. Said welfare is, by the provision of the law, the basic purpose of the local government unit's existence.Basing on the existing literature covering this subject and the analysis of the economical data concerning polish voivodeships, it was proven that there is positive correlation between expanses on local government unit's promotion from its budget and gross domestic product deriving from this voivodeship, foreign direct investment inflowing to said local government unit, as well as the perception of the unit as attractive for potential investors.pl
dc.abstract.plPraca skupia się na analizie wykorzystania marketingu terytorialnego jako narzędzia podniesienia konkurencyjności jednostki samorządu terytorialnego, a w związku z tym -przyciągnięcia do jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Zwiększenie konkurencyjności jednostki samorządu terytorialnego łączy się ze wzrostem jej atrakcyjności inwestycyjnej. Celem podejmowanych działań jest przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które w znaczący sposób mogą pozytywnie wpływać na rozwój jednostki terytorialnej i poprzez to zwiększać dobrobyt mieszkańców, co jest podstawowym celem istnienia jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie kwerendy istniejącej literatury przedmiotu i analizy danych ekonomicznych dotyczących polskich województw wykazano, iż istnieje dodatnia korelacja pomiędzy wydatkami na promocję jednostki samorządu terytorialnego z jej budżetu a PKB wytwarzanym w tej jednostce, poziomem napływających do jednostki terytorialnej bezpośrednich inwestycji zagranicznych i percepcją danej jednostki jako atrakcyjnej dla inwestorów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorWitoń, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:03:58Z
dc.date.available2020-07-24T11:03:58Z
dc.date.submitted2012-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-69783-96667pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182929
dc.languagepolpl
dc.subject.enforeign direct investment - investment attractiveness - regional competitiveness - territorial marketingpl
dc.subject.platrakcyjność inwestycyjna - bezpośrednie inwestycje zagraniczne - konkurencyjność regionu - marketing terytorialnypl
dc.titleMarketing terytorialny jako narzędzie wzrostu konkurencyjności jednostki samorządu terytorialnegopl
dc.title.alternativeTerritorial marketing as a tool to boost local government unit's competitivenesspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis focuses on the analysis of the use of territorial marketing as a tool to boost local government unit's competitiveness, and, consequently, to attract foreign direct investment (FDI). Boosting local government unit's competitiveness is connected with improving its attractiveness for investment. The purpose of undertaken actions is to attract direct foreign investment, which may have substantially positive influence on local government unit's development and, accordingly, increase the welfare of the unit's inhabitants. Said welfare is, by the provision of the law, the basic purpose of the local government unit's existence.Basing on the existing literature covering this subject and the analysis of the economical data concerning polish voivodeships, it was proven that there is positive correlation between expanses on local government unit's promotion from its budget and gross domestic product deriving from this voivodeship, foreign direct investment inflowing to said local government unit, as well as the perception of the unit as attractive for potential investors.
dc.abstract.plpl
Praca skupia się na analizie wykorzystania marketingu terytorialnego jako narzędzia podniesienia konkurencyjności jednostki samorządu terytorialnego, a w związku z tym -przyciągnięcia do jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Zwiększenie konkurencyjności jednostki samorządu terytorialnego łączy się ze wzrostem jej atrakcyjności inwestycyjnej. Celem podejmowanych działań jest przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które w znaczący sposób mogą pozytywnie wpływać na rozwój jednostki terytorialnej i poprzez to zwiększać dobrobyt mieszkańców, co jest podstawowym celem istnienia jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie kwerendy istniejącej literatury przedmiotu i analizy danych ekonomicznych dotyczących polskich województw wykazano, iż istnieje dodatnia korelacja pomiędzy wydatkami na promocję jednostki samorządu terytorialnego z jej budżetu a PKB wytwarzanym w tej jednostce, poziomem napływających do jednostki terytorialnej bezpośrednich inwestycji zagranicznych i percepcją danej jednostki jako atrakcyjnej dla inwestorów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Witoń, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:03:58Z
dc.date.available
2020-07-24T11:03:58Z
dc.date.submittedpl
2012-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-69783-96667
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182929
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
foreign direct investment - investment attractiveness - regional competitiveness - territorial marketing
dc.subject.plpl
atrakcyjność inwestycyjna - bezpośrednie inwestycje zagraniczne - konkurencyjność regionu - marketing terytorialny
dc.titlepl
Marketing terytorialny jako narzędzie wzrostu konkurencyjności jednostki samorządu terytorialnego
dc.title.alternativepl
Territorial marketing as a tool to boost local government unit's competitiveness
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Jaslo
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available