Rola reklam w podejmowaniu decyzji o zakupie suplementów diety przez konsumentów w Polsce

master
dc.abstract.enThis thesis explores the role of the diet supplement advertisement in the process of making purchase decision by Polish consumers. Theoretically the thesis presents marketing activities such as using advertisements as the products promotion and communication between the producer and the potential recipient. It also deals with the functioning of the diet supplements market in Poland, its structure, dynamics and specificity. Its goal is to determine the importance of advertising diet supplements in the process of making purchase decisions and the factors which guide consumers while making them. The thesis aims also in systematising the knowledge about the categories of diet supplements preferred by consumers in Poland, as well as the knowledge about sources of information about these products. For the needs of this thesis, a survey was carried out in July 2020 among 192 people of both sexes, aged over 18, coming from the city and the countryside and characterized by different professional status. It was found that men are more likely to be guided by advertising while making decisions about purchasing dietary supplements and that they have more postive attitude to this form of promotion. Moreover, there was a tendency of buying diet supplements for various purposes and in different frequency depending on the sex and age of the buyers.pl
dc.abstract.plPraca bada rolę reklamy suplementów diety w procesie podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów w Polsce. W ujęciu teoretycznym praca przedstawia działania marketingowe w tym wykorzystanie reklamy do promocji produktów oraz komunikacji między producentem a potencjalnym odbiorcą. Porusza ona również zagadnie funkcjonowania rynku suplementów diety w Polsce, jego strukturę, dynamikę oraz specyfikę. Jej celem empirycznym jest określenie znaczenia reklamy suplementów diety w procesie podejmowania decyzji zakupowych oraz czynników którymi kierują się konsumenci przy ich dokonywaniu. Praca ma również na celu usystematyzowanie wiedzy o kategoriach suplementów diety jakie preferują konsumenci na rynku w Polsce a także źródeł informacji o tych produktach. Na jej potrzeby zrealizowano badania ankietowe w lipcu 2020 roku wśród 192 osób obu płci w wieku powyżej 18 lat, pochodzących z miasta i wsi i charakteryzujących się różnym statusem zawodowym. Ustalono, że mężczyźni częściej kierują się reklamą przy podejmowaniu decyzji zakupowych suplementów diety oraz ich przychylniejsze nastawienie do tej formy promocji. Ponadto zaobserwowano skłonność do zakupu suplementów diety o rożnym przeznaczeniu i w rożnej częstotliwości w zależności od płci oraz wieku nabywców.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorWróblewska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:13:29Z
dc.date.available2020-11-01T23:13:29Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-139789-196262pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252089
dc.languagepolpl
dc.subject.endietary supplements – advertisement – consumer decisionspl
dc.subject.plsuplement diety – reklama – decyzje konsumenckiepl
dc.titleRola reklam w podejmowaniu decyzji o zakupie suplementów diety przez konsumentów w Polscepl
dc.title.alternativeThe role of the diet supplement advertisements in the process of making purchase decision by Polish consumerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis explores the role of the diet supplement advertisement in the process of making purchase decision by Polish consumers. Theoretically the thesis presents marketing activities such as using advertisements as the products promotion and communication between the producer and the potential recipient. It also deals with the functioning of the diet supplements market in Poland, its structure, dynamics and specificity. Its goal is to determine the importance of advertising diet supplements in the process of making purchase decisions and the factors which guide consumers while making them. The thesis aims also in systematising the knowledge about the categories of diet supplements preferred by consumers in Poland, as well as the knowledge about sources of information about these products. For the needs of this thesis, a survey was carried out in July 2020 among 192 people of both sexes, aged over 18, coming from the city and the countryside and characterized by different professional status. It was found that men are more likely to be guided by advertising while making decisions about purchasing dietary supplements and that they have more postive attitude to this form of promotion. Moreover, there was a tendency of buying diet supplements for various purposes and in different frequency depending on the sex and age of the buyers.
dc.abstract.plpl
Praca bada rolę reklamy suplementów diety w procesie podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów w Polsce. W ujęciu teoretycznym praca przedstawia działania marketingowe w tym wykorzystanie reklamy do promocji produktów oraz komunikacji między producentem a potencjalnym odbiorcą. Porusza ona również zagadnie funkcjonowania rynku suplementów diety w Polsce, jego strukturę, dynamikę oraz specyfikę. Jej celem empirycznym jest określenie znaczenia reklamy suplementów diety w procesie podejmowania decyzji zakupowych oraz czynników którymi kierują się konsumenci przy ich dokonywaniu. Praca ma również na celu usystematyzowanie wiedzy o kategoriach suplementów diety jakie preferują konsumenci na rynku w Polsce a także źródeł informacji o tych produktach. Na jej potrzeby zrealizowano badania ankietowe w lipcu 2020 roku wśród 192 osób obu płci w wieku powyżej 18 lat, pochodzących z miasta i wsi i charakteryzujących się różnym statusem zawodowym. Ustalono, że mężczyźni częściej kierują się reklamą przy podejmowaniu decyzji zakupowych suplementów diety oraz ich przychylniejsze nastawienie do tej formy promocji. Ponadto zaobserwowano skłonność do zakupu suplementów diety o rożnym przeznaczeniu i w rożnej częstotliwości w zależności od płci oraz wieku nabywców.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Wróblewska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:13:29Z
dc.date.available
2020-11-01T23:13:29Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-139789-196262
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252089
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dietary supplements – advertisement – consumer decisions
dc.subject.plpl
suplement diety – reklama – decyzje konsumenckie
dc.titlepl
Rola reklam w podejmowaniu decyzji o zakupie suplementów diety przez konsumentów w Polsce
dc.title.alternativepl
The role of the diet supplement advertisements in the process of making purchase decision by Polish consumers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
78
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Poznan
10
Wroclaw
5
Słupsk
4
Bydgoszcz
3
Bytom
3
Krakow
3
Olsztyn
3
Szczecin
3
Kedzierzyn-Kozle
2

No access

No Thumbnail Available