Porównawcza analiza portfela usług bankowych na przykładzie PKO BP S.A.

master
dc.abstract.enThe work consists of four chapters. Definition of the banking services and its classification in the first chapter is being presented, in the second chapter the history of both, PKO Bank Polski S.A and ING Bank Śląski S.A, together with the SWOT analysis is discussed. The evaluation of the banking offers of the chosen banks was described. Theoretical considerations about the banking services and distributions of deposits, came into existence in learning the work for studies were directly connected with the subject. The examination of the tenders of the banks was made based on source materials of websites, documents from the banks, analyzed articles and brochures, and interviews with the industry experts.At the work information coming from Polish literature was used, Internet sources, books, articles and others.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono analizę portfela usług bankowych wybranych banków. Teoretyczne rozważania na temat usług bankowych i podziałów usług bankowych powstały w oparciu o opracowania, które były bezpośrednio związane z tematem pracy. Analiza usług bankowych została dokonana na podstawie dokumentów źródłowych ze stron internetowych, materiałów otrzymanych z banków, przeanalizowanych artykułów i broszur branżowych oraz rozmów z ekspertami.W pracy wykorzystano literaturę polską, źródła internetowe oraz materiały udostępnione przez bank i przeprowadzono rozmowy z ekspertami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.authorBulik, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:57:49Z
dc.date.available2020-07-23T22:57:49Z
dc.date.submitted2012-05-30pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-64692-47126pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178234
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words; banking – banking services - deposits – solvencypl
dc.subject.plSłowa kluczowe: bankowość – usługa bankowa – depozyt – wypłacalnośćpl
dc.titlePorównawcza analiza portfela usług bankowych na przykładzie PKO BP S.A.pl
dc.title.alternativeComparative banking services analysis on the example of PKO Bank Polski S.A and ING Bank Śląski S.Apl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work consists of four chapters. Definition of the banking services and its classification in the first chapter is being presented, in the second chapter the history of both, PKO Bank Polski S.A and ING Bank Śląski S.A, together with the SWOT analysis is discussed. The evaluation of the banking offers of the chosen banks was described. Theoretical considerations about the banking services and distributions of deposits, came into existence in learning the work for studies were directly connected with the subject. The examination of the tenders of the banks was made based on source materials of websites, documents from the banks, analyzed articles and brochures, and interviews with the industry experts.At the work information coming from Polish literature was used, Internet sources, books, articles and others.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono analizę portfela usług bankowych wybranych banków. Teoretyczne rozważania na temat usług bankowych i podziałów usług bankowych powstały w oparciu o opracowania, które były bezpośrednio związane z tematem pracy. Analiza usług bankowych została dokonana na podstawie dokumentów źródłowych ze stron internetowych, materiałów otrzymanych z banków, przeanalizowanych artykułów i broszur branżowych oraz rozmów z ekspertami.W pracy wykorzystano literaturę polską, źródła internetowe oraz materiały udostępnione przez bank i przeprowadzono rozmowy z ekspertami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.authorpl
Bulik, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:57:49Z
dc.date.available
2020-07-23T22:57:49Z
dc.date.submittedpl
2012-05-30
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-64692-47126
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178234
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words; banking – banking services - deposits – solvency
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: bankowość – usługa bankowa – depozyt – wypłacalność
dc.titlepl
Porównawcza analiza portfela usług bankowych na przykładzie PKO BP S.A.
dc.title.alternativepl
Comparative banking services analysis on the example of PKO Bank Polski S.A and ING Bank Śląski S.A
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
3
Lodz
3
Ashburn
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lier
1
Piszczac
1
Poznan
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available