Turystyka rowerowa w Krakowie

master
dc.abstract.enThe main purpose of this thesis is to present detailed information about actual state of bicycle infrastructure in Cracow. Particular attention was paid to the division of road and paths in account of criteria essential for cycling, hotel adaptation to the cyclists service and presentation the structure of cycling on the selected route. An important part of this thesis was dedicated to the bike maps. Author presents his own methodology of editing bike maps. The summary of all the issues raised herein is to analyze opportunities and threats of bicycle tourism. An integral part of this thesis is a bike map, drew up based on information contained in this thesis, presenting adaptation of Cracow space to cycling.pl
dc.abstract.otherCelem pracy jest przedstawienie szczegółowych informacji o stanie infrastruktury rowerowej w Krakowie. Szczególną uwagę zwrócono na podział dróg i ścieżek ze względu na kryteria istotnie z punktu widzenia komunikacji rowerowej, przystosowanie hoteli do obsługi rowerzystów, oraz przedstawienie struktury ruchu rowerowego na wybranej trasie. Poruszono także tematykę map rowerowych i zaprezentowano własną metodykę redakcji takich map. Podsumowaniem całości poruszanych w pracy zagadnień jest analiza szans i zagrożeń dla rozwoju turystyki rowerowej w Krakowie. Integralną częścią pracy jest plan rowerowy opracowany w oparciu o informacje zawarte w pracy, przedstawiający przystosowanie przestrzeni Krakowa dla ruchu rowerowego.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorJackowski, Antonipl
dc.contributor.authorZarzyczny, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.contributor.reviewerJackowski, Antonipl
dc.date.accessioned2020-06-30T21:47:25Z
dc.date.available2020-06-30T21:47:25Z
dc.date.submitted2011-10-21pl
dc.fieldofstudyturystykapl
dc.identifier.apddiploma-42900-69189pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160747
dc.subject.enbicycle, tourism, Cracow, map, infrastructurepl
dc.subject.otherrower, turystyka, Kraków, mapa, infrastrukturapl
dc.titleTurystyka rowerowa w Krakowiepl
dc.title.alternativeBicycle tourism in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this thesis is to present detailed information about actual state of bicycle infrastructure in Cracow. Particular attention was paid to the division of road and paths in account of criteria essential for cycling, hotel adaptation to the cyclists service and presentation the structure of cycling on the selected route. An important part of this thesis was dedicated to the bike maps. Author presents his own methodology of editing bike maps. The summary of all the issues raised herein is to analyze opportunities and threats of bicycle tourism. An integral part of this thesis is a bike map, drew up based on information contained in this thesis, presenting adaptation of Cracow space to cycling.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy jest przedstawienie szczegółowych informacji o stanie infrastruktury rowerowej w Krakowie. Szczególną uwagę zwrócono na podział dróg i ścieżek ze względu na kryteria istotnie z punktu widzenia komunikacji rowerowej, przystosowanie hoteli do obsługi rowerzystów, oraz przedstawienie struktury ruchu rowerowego na wybranej trasie. Poruszono także tematykę map rowerowych i zaprezentowano własną metodykę redakcji takich map. Podsumowaniem całości poruszanych w pracy zagadnień jest analiza szans i zagrożeń dla rozwoju turystyki rowerowej w Krakowie. Integralną częścią pracy jest plan rowerowy opracowany w oparciu o informacje zawarte w pracy, przedstawiający przystosowanie przestrzeni Krakowa dla ruchu rowerowego.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Jackowski, Antoni
dc.contributor.authorpl
Zarzyczny, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.contributor.reviewerpl
Jackowski, Antoni
dc.date.accessioned
2020-06-30T21:47:25Z
dc.date.available
2020-06-30T21:47:25Z
dc.date.submittedpl
2011-10-21
dc.fieldofstudypl
turystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-42900-69189
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160747
dc.subject.enpl
bicycle, tourism, Cracow, map, infrastructure
dc.subject.otherpl
rower, turystyka, Kraków, mapa, infrastruktura
dc.titlepl
Turystyka rowerowa w Krakowie
dc.title.alternativepl
Bicycle tourism in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Krakow
3
Warsaw
3
Lublin
2
Bydgoszcz
1
Bytom
1
Dublin
1
Leczna
1
Lodz
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available