Zagospodarowanie osiedli Avia i Złocień w odniesieniu do podstaw psychologii środowiskowej

licenciate
dc.abstract.enThis bachelor's thesis focuses on the development of the Avia-Orlińskiego and Złocień residential areas from the perspective of environmental psychology fundamentals. The aim of the study is to analyze the impact of urban design and neighborhood revitalization on residents' experiences and perceptions of their environment. A comprehensive analysis of the area and social research were conducted using various research methods. The first part of the thesis provides a literature review on the theories and concepts of environmental psychology, with a specific focus on the relationships between architecture, urban planning, and quality of life. Subsequently, field research was conducted in the Avia-Orlińskiego and Złocień residential areas, employing observation techniques, surveys, and interviews. The analysis of the collected data allowed for the identification of key environmental factors influencing residents' satisfaction, sense of social belonging, and overall quality of life. The research findings indicate the significant influence of environmental factors such as spatial layout, accessibility of green spaces, architectural quality, and infrastructure on residents' well-being and satisfaction.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka dotyczy zagospodarowania terenu osiedli Avia-Orlińskiego i Złocień z perspektywy podstaw psychologii środowiskowej. Celem badania jest analiza wpływu projektu urbanistycznego, modernizacji osiedli na doświadczenia mieszkańców oraz ich postrzeganie otoczenia. W ramach pracy przeprowadzono analizę terenu i badania społeczne z wykorzystaniem różnych metod badawczych. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej teorii i koncepcji psychologii środowiskowej, skupiając się na związkach między architekturą, urbanistyką a jakością życia. Następnie przeprowadzono badania terenowe na osiedlach Avia-Orlińskiego i Złocień, wykorzystując techniki obserwacji, ankietowania i wywiadów. Analiza zebranych danych pozwoliła na zidentyfikowanie kluczowych czynników środowiskowych wpływających na zadowolenie mieszkańców, poczucie przynależności społecznej oraz ich ogólną jakość życia.Wyniki badań wskazują na istotny wpływ czynników środowiskowych, takich jak układ przestrzenny, dostępność terenów zielonych, jakość architektury i infrastruktury, na samopoczucie i satysfakcję mieszkańców.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorMicek, Grzegorz - 130491 pl
dc.contributor.authorRadlica, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDziałek, Jarosławpl
dc.contributor.reviewerMicek, Grzegorz - 130491 pl
dc.date.accessioned2023-07-10T22:02:09Z
dc.date.available2023-07-10T22:02:09Z
dc.date.submitted2023-07-10pl
dc.fieldofstudygeografia i gospodarka przestrzennapl
dc.identifier.apddiploma-167052-295953pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315249
dc.languagepolpl
dc.subject.enresidential area development, environmental psychology, quality of life, the NIMBA syndrome, urban planningpl
dc.subject.plzagospodarowanie osiedli, psychologia środowiskowa, jakość życia, syndrom NIMBY, urbanistykapl
dc.titleZagospodarowanie osiedli Avia i Złocień w odniesieniu do podstaw psychologii środowiskowejpl
dc.title.alternativeDevelopment of the Avia and Złocień Housing Estates in Relation to the Fundamentals of Environmental Psychology.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This bachelor's thesis focuses on the development of the Avia-Orlińskiego and Złocień residential areas from the perspective of environmental psychology fundamentals. The aim of the study is to analyze the impact of urban design and neighborhood revitalization on residents' experiences and perceptions of their environment. A comprehensive analysis of the area and social research were conducted using various research methods. The first part of the thesis provides a literature review on the theories and concepts of environmental psychology, with a specific focus on the relationships between architecture, urban planning, and quality of life. Subsequently, field research was conducted in the Avia-Orlińskiego and Złocień residential areas, employing observation techniques, surveys, and interviews. The analysis of the collected data allowed for the identification of key environmental factors influencing residents' satisfaction, sense of social belonging, and overall quality of life. The research findings indicate the significant influence of environmental factors such as spatial layout, accessibility of green spaces, architectural quality, and infrastructure on residents' well-being and satisfaction.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka dotyczy zagospodarowania terenu osiedli Avia-Orlińskiego i Złocień z perspektywy podstaw psychologii środowiskowej. Celem badania jest analiza wpływu projektu urbanistycznego, modernizacji osiedli na doświadczenia mieszkańców oraz ich postrzeganie otoczenia. W ramach pracy przeprowadzono analizę terenu i badania społeczne z wykorzystaniem różnych metod badawczych. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej teorii i koncepcji psychologii środowiskowej, skupiając się na związkach między architekturą, urbanistyką a jakością życia. Następnie przeprowadzono badania terenowe na osiedlach Avia-Orlińskiego i Złocień, wykorzystując techniki obserwacji, ankietowania i wywiadów. Analiza zebranych danych pozwoliła na zidentyfikowanie kluczowych czynników środowiskowych wpływających na zadowolenie mieszkańców, poczucie przynależności społecznej oraz ich ogólną jakość życia.Wyniki badań wskazują na istotny wpływ czynników środowiskowych, takich jak układ przestrzenny, dostępność terenów zielonych, jakość architektury i infrastruktury, na samopoczucie i satysfakcję mieszkańców.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Micek, Grzegorz - 130491
dc.contributor.authorpl
Radlica, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Działek, Jarosław
dc.contributor.reviewerpl
Micek, Grzegorz - 130491
dc.date.accessioned
2023-07-10T22:02:09Z
dc.date.available
2023-07-10T22:02:09Z
dc.date.submittedpl
2023-07-10
dc.fieldofstudypl
geografia i gospodarka przestrzenna
dc.identifier.apdpl
diploma-167052-295953
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315249
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
residential area development, environmental psychology, quality of life, the NIMBA syndrome, urban planning
dc.subject.plpl
zagospodarowanie osiedli, psychologia środowiskowa, jakość życia, syndrom NIMBY, urbanistyka
dc.titlepl
Zagospodarowanie osiedli Avia i Złocień w odniesieniu do podstaw psychologii środowiskowej
dc.title.alternativepl
Development of the Avia and Złocień Housing Estates in Relation to the Fundamentals of Environmental Psychology.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Krakow
2
Lodz
1
Lusówko
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available