WERYFIKACJA MODELU MICHAELA LEITERA - ZALEŻNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH MIĘDZY WYPALENIEM ZAWODOWYM A NIEDOSTOSOWANIEM DO PRACY. GRUPA ZAWODOWA PIELĘGNIAREK

master
dc.abstract.enThis work describes the dependencies between burnout syndrome and work adaptation in hospital nurses occupational class, based on studies on 67 professional nurses. The aim of this work is to verify Michael Leiter's model in context of Christina Maslach's three-factor model of burnout syndrome. Corelation and regression analysis method was used along with survey method. The following source materials were userd: .........1.......... ( number) and bibliography positions.........15.......... (number)pl
dc.abstract.plW pracy omówiono zagadnienie zależności występujących pomiędzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy w grupie zawodowej pielęgniarek, w oparciu o materiał 67 pielęgniarek pracujących zawodowo. Celem pracy była weryfikacja modelu Michaela Leitera w odniesieniu do trójczynnikowego modelu wypalenia zawodowego Christiny Maslach. Zastosowano metodę analizy korelacji i regresji, z wykorzystaniem techniki ankietowej. Wykorzystano materiały źródłowe .........1.......... (ilość pozycji) i pozycje bibliograficzne.........15.......... (ilość pozycji).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.authorKowalczyk, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:05:31Z
dc.date.available2020-07-24T16:05:31Z
dc.date.submitted2013-07-18pl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-74735-151185pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187562
dc.languagepolpl
dc.subject.enChristina Maslach's three-factor model of burnout syndrome - Michael Leiter’s model - nurses - work burnoutpl
dc.subject.plmodel Michaela Leitera - pielęgniarki - trójczynnikowy model Christiny Maslach - wypalenie zawodowepl
dc.titleWERYFIKACJA MODELU MICHAELA LEITERA - ZALEŻNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH MIĘDZY WYPALENIEM ZAWODOWYM A NIEDOSTOSOWANIEM DO PRACY. GRUPA ZAWODOWA PIELĘGNIAREKpl
dc.title.alternativeVerification of Michael Leiter's model of dependencies between burnout syndrome and work adaptation. Nurses occupational class.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work describes the dependencies between burnout syndrome and work adaptation in hospital nurses occupational class, based on studies on 67 professional nurses. The aim of this work is to verify Michael Leiter's model in context of Christina Maslach's three-factor model of burnout syndrome. Corelation and regression analysis method was used along with survey method. The following source materials were userd: .........1.......... ( number) and bibliography positions.........15.......... (number)
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono zagadnienie zależności występujących pomiędzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy w grupie zawodowej pielęgniarek, w oparciu o materiał 67 pielęgniarek pracujących zawodowo. Celem pracy była weryfikacja modelu Michaela Leitera w odniesieniu do trójczynnikowego modelu wypalenia zawodowego Christiny Maslach. Zastosowano metodę analizy korelacji i regresji, z wykorzystaniem techniki ankietowej. Wykorzystano materiały źródłowe .........1.......... (ilość pozycji) i pozycje bibliograficzne.........15.......... (ilość pozycji).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.authorpl
Kowalczyk, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:05:31Z
dc.date.available
2020-07-24T16:05:31Z
dc.date.submittedpl
2013-07-18
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-74735-151185
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187562
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Christina Maslach's three-factor model of burnout syndrome - Michael Leiter’s model - nurses - work burnout
dc.subject.plpl
model Michaela Leitera - pielęgniarki - trójczynnikowy model Christiny Maslach - wypalenie zawodowe
dc.titlepl
WERYFIKACJA MODELU MICHAELA LEITERA - ZALEŻNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH MIĘDZY WYPALENIEM ZAWODOWYM A NIEDOSTOSOWANIEM DO PRACY. GRUPA ZAWODOWA PIELĘGNIAREK
dc.title.alternativepl
Verification of Michael Leiter's model of dependencies between burnout syndrome and work adaptation. Nurses occupational class.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Gdansk
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available