Oferta turystyczna gminy i miasta Niepołomice

licenciate
dc.abstract.enThe discussing thesis presents the tourist offer to municipalities and cities Niepolomice. The aim of this study was to present the community or area Niepolomice as a rapidly developing area and is worth investing in tourism. In the first chapter was presented to the municipality Niepolomice, its general characteristics and the flora and fauna. The second chapter describes the historical background relevant to this area. Then in the third chapter of the tourist development has been shown with the base of accommodation and catering and communication. In the fourth chapter forms of tourism have been proposed in the area that could spice up the time visitors to the site. The last chapter is devoted to discuss the development strategy and the presentation of the SWOT analysis for the municipality and town Niepolomice. At the end of the work has been published proposals which led to discussion of the tourism offer for the community.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka przedstawia ofertę turystyczną dla gminy i miasta Niepołomice. Celem niniejszej pracy było przedstawienie czy obszaru gminy Niepołomice jako szybko rozwijającym się terenem i czy warto inwestować w turystykę. W pierwszym rozdziale została zaprezentowana gmina Niepołomice, jej ogólna charakterystyka wraz z flora i fauną. W drugim rozdziale opisane są dzieje historyczne istotne dla tego obszaru. Następnie w trzecim rozdziale ukazane zostało zagospodarowanie turystyczne wraz z bazą noclegowo-gastronomiczną, paraturstyczną oraz komunikacją. W czwartym rozdziale zaproponowane zostały formy turystyki na omawianym obszarze które mogłyby urozmaicić czas odwiedzającym dany teren.Ostatni rozdział został poświęcony na omówienie strategii rozwoju , a także przedstawienie analizy SWOT dla gminy i miasta Niepołomice.W zakończeniu pracy zostały zamieszczone wnioski do których doprowadziły rozważania na temat oferty turystycznej dla danej gminy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.authorKulińska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerChudzik, Jacek - 173343 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:51:17Z
dc.date.available2020-07-24T06:51:17Z
dc.date.submitted2012-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-66320-97236pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179816
dc.languagepolpl
dc.subject.enTOURISM - FOREST - CITY - COUNTY - STRATEGYpl
dc.subject.plTURYSTYKA – PUSZCZA - MIASTO - GMINA – STRATEGIApl
dc.titleOferta turystyczna gminy i miasta Niepołomicepl
dc.title.alternativeThe tourist offer of the commune and city of Niepolomicepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The discussing thesis presents the tourist offer to municipalities and cities Niepolomice. The aim of this study was to present the community or area Niepolomice as a rapidly developing area and is worth investing in tourism. In the first chapter was presented to the municipality Niepolomice, its general characteristics and the flora and fauna. The second chapter describes the historical background relevant to this area. Then in the third chapter of the tourist development has been shown with the base of accommodation and catering and communication. In the fourth chapter forms of tourism have been proposed in the area that could spice up the time visitors to the site. The last chapter is devoted to discuss the development strategy and the presentation of the SWOT analysis for the municipality and town Niepolomice. At the end of the work has been published proposals which led to discussion of the tourism offer for the community.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka przedstawia ofertę turystyczną dla gminy i miasta Niepołomice. Celem niniejszej pracy było przedstawienie czy obszaru gminy Niepołomice jako szybko rozwijającym się terenem i czy warto inwestować w turystykę. W pierwszym rozdziale została zaprezentowana gmina Niepołomice, jej ogólna charakterystyka wraz z flora i fauną. W drugim rozdziale opisane są dzieje historyczne istotne dla tego obszaru. Następnie w trzecim rozdziale ukazane zostało zagospodarowanie turystyczne wraz z bazą noclegowo-gastronomiczną, paraturstyczną oraz komunikacją. W czwartym rozdziale zaproponowane zostały formy turystyki na omawianym obszarze które mogłyby urozmaicić czas odwiedzającym dany teren.Ostatni rozdział został poświęcony na omówienie strategii rozwoju , a także przedstawienie analizy SWOT dla gminy i miasta Niepołomice.W zakończeniu pracy zostały zamieszczone wnioski do których doprowadziły rozważania na temat oferty turystycznej dla danej gminy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.authorpl
Kulińska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Chudzik, Jacek - 173343
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:51:17Z
dc.date.available
2020-07-24T06:51:17Z
dc.date.submittedpl
2012-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-66320-97236
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179816
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TOURISM - FOREST - CITY - COUNTY - STRATEGY
dc.subject.plpl
TURYSTYKA – PUSZCZA - MIASTO - GMINA – STRATEGIA
dc.titlepl
Oferta turystyczna gminy i miasta Niepołomice
dc.title.alternativepl
The tourist offer of the commune and city of Niepolomice
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
6
Dublin
2
Wroclaw
2
Bühl
1
Lapczyca
1
Poznan
1
Raba Wyzna
1
Szczecin
1
Wyszków
1

No access

No Thumbnail Available