Perché le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” non sono solo una copia dei “Dolori del giovane Werther”?

licenciate
dc.abstract.enThe study contains a comparison between "The Last letters of Jacopo Ortis" written by Ugo Foscolo and Johann Wolfgang von Goethe’s "The Sorrows of Young Werther". The italian novel is often considered as a copy ofthe German book. Therefore, I would like to illustrate that these novels are not the same. My survey describes principal characteristics of the Italian and German Preromanticism, comparing both literary trends.The main purpose of my study is to prove that "The Last Letters of Jacopo Ortis" is not a worst copy of Goethe’s novel and to present similarities and differences between the novels, concentrating on the distinctive aspects of the Italian book. The Ugo Foscolo’s epistolary novel depicts not only an unrequited love, but also a patriotic and political theme. The book contains criticism of an Italian society too. What is more, there are other diversities like relations between the heroes, reactions to the kiss with the beloved woman or suicides.The analysis of the novels is supported by comparative studies and the concept of intertextuality. It is based on the Italian and Polish translation of "The Sorrows of Young Werther" and "The Last Letters of Jacopo Ortis" in the mother tongue of the Italian author.pl
dc.abstract.otherLa tesina mette in confronto le "Ultime lettere di Jacopo Ortis" di Ugo Foscolo e "I dolori del giovane Werther" di Johann Wolfgang von Goethe. Spesso l’opera italiana viene considerata una copia del romanzo di Goethe e in questo studio ci si prefigge di dimostrare quanto in realtà i due testi siano diversi. La tesina analizza il periodo del Preromanticismo italiano e il Romanticismo tedesco e tratta delle principali caratteristiche di queste correnti letterarie, raffrontandole.Il mio obiettivo principale è quello di difendere l’opera di Foscolo dell’essere una brutta copia dei "Dolori del giovane Werther" e quello di mostrare le somiglianze e le differenze tra le due opere, concentrandomi su quello che le diversifica. Infatti, il romanzo di Foscolo abbraccia non solo la tematica dell’amore infelice, ma anche argomenti patriottici, politici e fa una critica della società italiana. Le divergenze si notano anche nelle relazioni che intercorrono fra i personaggi, nelle reazioni che i protagonisti hanno dopo il bacio alla donna amata o nel modo in cui avviene il suicidio. La mia analisi è supportata dalla teoria comparatistica e dal concetto d’intertestualità. Si basa sulla traduzione italiana e polacca dell’opera tedesca e, per quanto riguarda il romanzo di Ugo Foscolo, sull’originale.pl
dc.abstract.plPraca zawiera analizę porównawczą „Ostatnich listów Jacopa Ortis" Uga Foscola oraz „Cierpień młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethego. Dzieło włoskie jest często postrzegane jako imitacja powieści niemieckiej, dlatego chciałabym ukazać, że utwory te nie są identyczne. Praca obejmuje okres Preromantyzmu włoskiego oraz Burzy i naporu w Niemczech, opisuje główne cechy tych nurtów literackich, jednocześnie porównując je ze sobą.Głównym celem mojej pracy jest udowodnienie, że „Ostatnie listy Jacopa Ortis" nie są jedynie kopią dzieła Goethego i ukazanie podobieństw oraz różnic między utworami, koncentrując się na aspektach, które je różnią. Powieść epistolarna Uga Foscola porusza nie tylko tematykę miłosną, ale także wątki patriotyczne, polityczne oraz zawiera krytykę społeczeństwa włoskiego. W tym dziele można znaleźć więcej różnic, jak odmienne relacje między postaciami, reakcje na pocałunek ukochanej czy przebieg samobójstwa.Analiza tekstów jest podparta badaniami komparatystycznymi oraz teorią intertekstualności. Opiera się na włoskim i polskim tłumaczeniu „Cierpień młodego Wertera” oraz „Ostatnich listach Jacopa Ortis” w języku oryginału.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWrana, Magdalena - 143472 pl
dc.contributor.authorLeszczyńska, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerWrana, Magdalena - 143472 pl
dc.contributor.reviewerMiszalska, Jadwiga - 130649 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:33:11Z
dc.date.available2020-07-27T18:33:11Z
dc.date.submitted2018-07-12pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-125951-210132pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230099
dc.languageitapl
dc.subject.enromance love, partiotism, Weltschmerz, Jacopo Ortis, Werther, Romanticism, epistolary novel;pl
dc.subject.otheramore romantico, patria, Weltschmerz, Jacopo Ortis, Werther, preromanticismo, romanzo epistolare;pl
dc.subject.plmiłość romantyczna, ojczyzna, Weltschmerz, Jacopo Ortis, Werter, Preromantyzm, powieść epistolarna;pl
dc.titlePerché le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” non sono solo una copia dei “Dolori del giovane Werther”?pl
dc.title.alternativeDlaczego „Ostatnie listy Jacopa Ortis” nie są jedynie imitacją „Cierpień młodego Wertera”?pl
dc.title.alternativeWhy is "The Last Letters of Jacopo Ortis” not only a copy of "The Sorrows of Young Werther”?pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study contains a comparison between "The Last letters of Jacopo Ortis" written by Ugo Foscolo and Johann Wolfgang von Goethe’s "The Sorrows of Young Werther". The italian novel is often considered as a copy ofthe German book. Therefore, I would like to illustrate that these novels are not the same. My survey describes principal characteristics of the Italian and German Preromanticism, comparing both literary trends.The main purpose of my study is to prove that "The Last Letters of Jacopo Ortis" is not a worst copy of Goethe’s novel and to present similarities and differences between the novels, concentrating on the distinctive aspects of the Italian book. The Ugo Foscolo’s epistolary novel depicts not only an unrequited love, but also a patriotic and political theme. The book contains criticism of an Italian society too. What is more, there are other diversities like relations between the heroes, reactions to the kiss with the beloved woman or suicides.The analysis of the novels is supported by comparative studies and the concept of intertextuality. It is based on the Italian and Polish translation of "The Sorrows of Young Werther" and "The Last Letters of Jacopo Ortis" in the mother tongue of the Italian author.
dc.abstract.otherpl
La tesina mette in confronto le "Ultime lettere di Jacopo Ortis" di Ugo Foscolo e "I dolori del giovane Werther" di Johann Wolfgang von Goethe. Spesso l’opera italiana viene considerata una copia del romanzo di Goethe e in questo studio ci si prefigge di dimostrare quanto in realtà i due testi siano diversi. La tesina analizza il periodo del Preromanticismo italiano e il Romanticismo tedesco e tratta delle principali caratteristiche di queste correnti letterarie, raffrontandole.Il mio obiettivo principale è quello di difendere l’opera di Foscolo dell’essere una brutta copia dei "Dolori del giovane Werther" e quello di mostrare le somiglianze e le differenze tra le due opere, concentrandomi su quello che le diversifica. Infatti, il romanzo di Foscolo abbraccia non solo la tematica dell’amore infelice, ma anche argomenti patriottici, politici e fa una critica della società italiana. Le divergenze si notano anche nelle relazioni che intercorrono fra i personaggi, nelle reazioni che i protagonisti hanno dopo il bacio alla donna amata o nel modo in cui avviene il suicidio. La mia analisi è supportata dalla teoria comparatistica e dal concetto d’intertestualità. Si basa sulla traduzione italiana e polacca dell’opera tedesca e, per quanto riguarda il romanzo di Ugo Foscolo, sull’originale.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera analizę porównawczą „Ostatnich listów Jacopa Ortis" Uga Foscola oraz „Cierpień młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethego. Dzieło włoskie jest często postrzegane jako imitacja powieści niemieckiej, dlatego chciałabym ukazać, że utwory te nie są identyczne. Praca obejmuje okres Preromantyzmu włoskiego oraz Burzy i naporu w Niemczech, opisuje główne cechy tych nurtów literackich, jednocześnie porównując je ze sobą.Głównym celem mojej pracy jest udowodnienie, że „Ostatnie listy Jacopa Ortis" nie są jedynie kopią dzieła Goethego i ukazanie podobieństw oraz różnic między utworami, koncentrując się na aspektach, które je różnią. Powieść epistolarna Uga Foscola porusza nie tylko tematykę miłosną, ale także wątki patriotyczne, polityczne oraz zawiera krytykę społeczeństwa włoskiego. W tym dziele można znaleźć więcej różnic, jak odmienne relacje między postaciami, reakcje na pocałunek ukochanej czy przebieg samobójstwa.Analiza tekstów jest podparta badaniami komparatystycznymi oraz teorią intertekstualności. Opiera się na włoskim i polskim tłumaczeniu „Cierpień młodego Wertera” oraz „Ostatnich listach Jacopa Ortis” w języku oryginału.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wrana, Magdalena - 143472
dc.contributor.authorpl
Leszczyńska, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Wrana, Magdalena - 143472
dc.contributor.reviewerpl
Miszalska, Jadwiga - 130649
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:33:11Z
dc.date.available
2020-07-27T18:33:11Z
dc.date.submittedpl
2018-07-12
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-125951-210132
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230099
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
romance love, partiotism, Weltschmerz, Jacopo Ortis, Werther, Romanticism, epistolary novel;
dc.subject.otherpl
amore romantico, patria, Weltschmerz, Jacopo Ortis, Werther, preromanticismo, romanzo epistolare;
dc.subject.plpl
miłość romantyczna, ojczyzna, Weltschmerz, Jacopo Ortis, Werter, Preromantyzm, powieść epistolarna;
dc.titlepl
Perché le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” non sono solo una copia dei “Dolori del giovane Werther”?
dc.title.alternativepl
Dlaczego „Ostatnie listy Jacopa Ortis” nie są jedynie imitacją „Cierpień młodego Wertera”?
dc.title.alternativepl
Why is "The Last Letters of Jacopo Ortis” not only a copy of "The Sorrows of Young Werther”?
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
103
Views per month
Views per city
Poznan
14
Krakow
9
Warsaw
9
San Lazzaro di Savena
6
Castel Maggiore
4
Potsdam
4
Rome
4
Castano Primo
3
Wroclaw
3
Ashburn
2

No access

No Thumbnail Available