Franchising jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

master
dc.abstract.enNowadays, franchise is regarded as one of the most effective method for creating business activity. This form relies on the close cooperation between two independent companies which work under one network. Thanks to that, the new company gets access to the brand developed by the native one and achieve better competitive position. First, I would like to present the attraction of franchise as the method for creating business activity, because it is especially chosen by small companies without capital or idea for taking up a privately owned business. The development of franchise in Poland is rapid and the number of people using this method mount up. Taking this into account, another issue is its influence on the competition law. The most important component of that king of agreement is civil law contract. Although franchise agreements exist in the Polish legal system for several years, they still haven’t the separate regulation and are ranked to the so called nameless agreements. Therefore, a legal nature of that king of agreements is the last issue on which I focus on and then I assess whether they need separate regulation under the Polish legal system. My graduation work consists of three chapters. In the first one I present historical beginnings of the franchise business activity, finishing on its contemporary forms. Then I present some definitions of franchise and emphasize its characteristics. In the end I present different types of franchise which appears in practice of business turnover. The second chapter shows all civil aspects of a franchise contract under the Polish legal system. I evaluate its legal character and compare it to similar agreements. Then I present regulations to which everyone should refer at formulating the franchise contract, in particular the ones from the competition law. At the end I point out some basic elements of which every properly constructed contract should consist of. In the third chapter I present the rights and obligations arising on both sides of the franchise agreement. In the end of my work I compare advantages and disadvantages arising from creating business activity with franchise.pl
dc.abstract.plFranchising uznawany jest za jedną z najbardziej efektywnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Polega on na ścisłej współpracy pomiędzy dwoma, niezależnymi przedsiębiorcami łączącymi się w jedną sieć. Przedsiębiorcy wchodzący do sieci franchisingowej uzyskują dostęp do marki wypracowanej przez macierzyste przedsiębiorstwo i na starcie osiągają lepszą pozycję konkurencyjną. W pracy zaprezentowałam atrakcyjność franchisingu, jako formy na prowadzenie działalności gospodarczej z uwagi na to, że jest to droga obierana najczęściej przez słabszych przedsiębiorców, którzy nie posiadają wystarczającego kapitału, ani pomysłu na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej. Rozwój franchisingu w Polsce jest dynamiczny i z roku na rok przybywa liczba przedsiębiorstw sięgających po tę formę działalności. Mając to na uwadze, w dalszej kolejności skupiłam się nad wpływem franchisingu na konkurencyjność rynku. Najważniejszym elementem porozumienia franchisingowego jest umowa. Pomimo tego, że umowy franchisingowe funkcjonują w polskim obrocie prawnym już od kilkunastu lat, to wciąż nie doczekały się odrębnej regulacji i zaliczane są do tzw. umów nienazwanych. W związku z tym ostatnia kwestia, którą rozważam to charakter prawny umowy franchisingowej oraz ocena, czy na gruncie polskiego prawodawstwa potrzebne jest jej odrębne uregulowanie.Struktura przygotowanej przez mnie pracy składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich prezentuję historyczne początki franchisingowej działalności gospodarczej, kończąc na jej formach współczesnych. Następnie porządkuję pojęcia franchisingu, co pozwala na wyodrębnienie jego cech charakterystycznych. Na koniec omawiam typy franchisingu, występujące w praktyce obrotu gospodarczego. Drugi rozdział w całości dotyczy umowy franchisingowej. Dokonuję oceny jej charakteru prawnego i porównuję ją do innych umów występujących w obrocie prawnym. Następnie omawiam regulacje prawne, do których należy się odnieść przy formułowaniu umowy franchisingowej, w szczególności tych z zakresu ochrony konkurencji. Na koniec wyliczam elementy, z jakich powinna się składać poprawnie skonstruowana umowa franchisingowa. W trzecim rozdziale prezentuję charakterystykę praw i obowiązków powstających po obu stronach porozumienia franchisingowego, natomiast tematykę pracy kończy omówienie zalet oraz wad, wynikających z prowadzenia franchisingowej działalności gospodarczej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorKopyto, Elizapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBiliński, Michał - 200666 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:56:28Z
dc.date.available2020-07-26T20:56:28Z
dc.date.submitted2016-06-30pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-104251-151497pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210681
dc.languagepolpl
dc.subject.enfranchise, franchise contract, franchise agreements, cooperation between companies, business activitypl
dc.subject.plfranchising, umowa franchisingowa, porozumienia franchisingowe, kooperacja przedsiębiorstw, prowadzenie działalności gospodarczejpl
dc.titleFranchising jako forma prowadzenia działalności gospodarczejpl
dc.title.alternativeFranchise as the modern method for creating business activitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, franchise is regarded as one of the most effective method for creating business activity. This form relies on the close cooperation between two independent companies which work under one network. Thanks to that, the new company gets access to the brand developed by the native one and achieve better competitive position. First, I would like to present the attraction of franchise as the method for creating business activity, because it is especially chosen by small companies without capital or idea for taking up a privately owned business. The development of franchise in Poland is rapid and the number of people using this method mount up. Taking this into account, another issue is its influence on the competition law. The most important component of that king of agreement is civil law contract. Although franchise agreements exist in the Polish legal system for several years, they still haven’t the separate regulation and are ranked to the so called nameless agreements. Therefore, a legal nature of that king of agreements is the last issue on which I focus on and then I assess whether they need separate regulation under the Polish legal system. My graduation work consists of three chapters. In the first one I present historical beginnings of the franchise business activity, finishing on its contemporary forms. Then I present some definitions of franchise and emphasize its characteristics. In the end I present different types of franchise which appears in practice of business turnover. The second chapter shows all civil aspects of a franchise contract under the Polish legal system. I evaluate its legal character and compare it to similar agreements. Then I present regulations to which everyone should refer at formulating the franchise contract, in particular the ones from the competition law. At the end I point out some basic elements of which every properly constructed contract should consist of. In the third chapter I present the rights and obligations arising on both sides of the franchise agreement. In the end of my work I compare advantages and disadvantages arising from creating business activity with franchise.
dc.abstract.plpl
Franchising uznawany jest za jedną z najbardziej efektywnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Polega on na ścisłej współpracy pomiędzy dwoma, niezależnymi przedsiębiorcami łączącymi się w jedną sieć. Przedsiębiorcy wchodzący do sieci franchisingowej uzyskują dostęp do marki wypracowanej przez macierzyste przedsiębiorstwo i na starcie osiągają lepszą pozycję konkurencyjną. W pracy zaprezentowałam atrakcyjność franchisingu, jako formy na prowadzenie działalności gospodarczej z uwagi na to, że jest to droga obierana najczęściej przez słabszych przedsiębiorców, którzy nie posiadają wystarczającego kapitału, ani pomysłu na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej. Rozwój franchisingu w Polsce jest dynamiczny i z roku na rok przybywa liczba przedsiębiorstw sięgających po tę formę działalności. Mając to na uwadze, w dalszej kolejności skupiłam się nad wpływem franchisingu na konkurencyjność rynku. Najważniejszym elementem porozumienia franchisingowego jest umowa. Pomimo tego, że umowy franchisingowe funkcjonują w polskim obrocie prawnym już od kilkunastu lat, to wciąż nie doczekały się odrębnej regulacji i zaliczane są do tzw. umów nienazwanych. W związku z tym ostatnia kwestia, którą rozważam to charakter prawny umowy franchisingowej oraz ocena, czy na gruncie polskiego prawodawstwa potrzebne jest jej odrębne uregulowanie.Struktura przygotowanej przez mnie pracy składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich prezentuję historyczne początki franchisingowej działalności gospodarczej, kończąc na jej formach współczesnych. Następnie porządkuję pojęcia franchisingu, co pozwala na wyodrębnienie jego cech charakterystycznych. Na koniec omawiam typy franchisingu, występujące w praktyce obrotu gospodarczego. Drugi rozdział w całości dotyczy umowy franchisingowej. Dokonuję oceny jej charakteru prawnego i porównuję ją do innych umów występujących w obrocie prawnym. Następnie omawiam regulacje prawne, do których należy się odnieść przy formułowaniu umowy franchisingowej, w szczególności tych z zakresu ochrony konkurencji. Na koniec wyliczam elementy, z jakich powinna się składać poprawnie skonstruowana umowa franchisingowa. W trzecim rozdziale prezentuję charakterystykę praw i obowiązków powstających po obu stronach porozumienia franchisingowego, natomiast tematykę pracy kończy omówienie zalet oraz wad, wynikających z prowadzenia franchisingowej działalności gospodarczej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Kopyto, Eliza
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Biliński, Michał - 200666
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:56:28Z
dc.date.available
2020-07-26T20:56:28Z
dc.date.submittedpl
2016-06-30
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-104251-151497
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210681
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
franchise, franchise contract, franchise agreements, cooperation between companies, business activity
dc.subject.plpl
franchising, umowa franchisingowa, porozumienia franchisingowe, kooperacja przedsiębiorstw, prowadzenie działalności gospodarczej
dc.titlepl
Franchising jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
dc.title.alternativepl
Franchise as the modern method for creating business activity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
6
Lodz
5
Kobylka
3
Rokitno Szlacheckie
3
Gmina Końskie
2
Poznan
2
Skierniewice
2
Wroclaw
2
Chorzów
1

No access

No Thumbnail Available