Analiza aktywności genu Gstk1 i próba określenia jego roli w spermatogenezie

master
dc.abstract.enNowadays infertility is a serious problem which affects more and more people every year. Official data, published by the World Health Organization, shows that 10-12% of couples around the world are struggle with the problem of infertility. One of the leading factors in fertility problems are genetic factors. Scientists from the Georg-August University in Göttingen, using the gene knockout technique, using the gene knockout technique, created mouse lines with multiple knockouts. They knocked out from 1 to 6 genes 1KO-6KO (knock out). Single gene knockout had no effect, however the cumulative knockout effect of six genes revealed in the infertility in approximately 20% of males. Next, the testicular transcriptome of the 5KO line was compared with the testes of sterile 6KO mice. The result of these analyzes showed changes in the expression of 55 other genes, and they were selected as genes that could be related to male fertility. In this study, the GSTK1 protein, encoded by Gstk1 gene, which transcription showed a reduced level in infertile males from 6KO line, was analyzed using the Western blot method. The analysis showed no statistically significant differences in the amount of protein produced between the wild-type, fertile and infertile male of 6KO lines.pl
dc.abstract.plNiepłodność jest obecnie poważnym problemem, który z roku na rok dotyka coraz większej liczby ludzkości . Dane, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ukazują, że aż 10-12% par na świecie boryka się z problemem bezpłodności. Jednym z wiodących czynników powodujący problemy z płodnością są czynniki genetyczne. Naukowcy z Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze, używając techniki nokautu genowego, stworzyli linie mysie z wielokrotnym nokautem. Nokautowi poddano od jednego do sześciu genów 1KO-6KO (knock-out). Nokaut pojedynczych genów nie dawał żadnego efektu, jednakże kumulatywny efekt nokautu sześciu genów ujawnił się pod postacią bezpłodności około 20% samców. Następnie porównano transkryptom jąder linii 5KO z transkryptomem jąder bezpłodnych myszy linii 6KO. W wyniku analizy zaobserwowano zmianę ekspresji 55 innych genów wytypowano je jako geny mogące być powiązane z płodnością u samców. W niniejszej pracy używając metody Western blot przeanalizowano białko GSTK1, które wykazywało obniżony poziom ekspresji u samców niepłodnych linii 6KO. Analiza wykazała brak istotnych statystycznie różnic w ilości produkowanego białka pomiędzy typem dzikim, płodnymi i niepłodnymi samcami linii 6KO.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorGrzmil, Paweł - 128211 pl
dc.contributor.authorŻurowski, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerGrzmil, Paweł - 128211 pl
dc.contributor.reviewerPtak, Anna - 131580 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:53:43Z
dc.date.available2020-10-20T18:53:43Z
dc.date.submitted2020-09-25pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-138951-197534pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248874
dc.languagepolpl
dc.subject.eninfertility, gene knock- out, translationpl
dc.subject.plniepłodność, nokaut genowy, translacjapl
dc.titleAnaliza aktywności genu Gstk1 i próba określenia jego roli w spermatogeneziepl
dc.title.alternativeAnalysis of activity of Gstk1 gene and its role in spermatogenesispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays infertility is a serious problem which affects more and more people every year. Official data, published by the World Health Organization, shows that 10-12% of couples around the world are struggle with the problem of infertility. One of the leading factors in fertility problems are genetic factors. Scientists from the Georg-August University in Göttingen, using the gene knockout technique, using the gene knockout technique, created mouse lines with multiple knockouts. They knocked out from 1 to 6 genes 1KO-6KO (knock out). Single gene knockout had no effect, however the cumulative knockout effect of six genes revealed in the infertility in approximately 20% of males. Next, the testicular transcriptome of the 5KO line was compared with the testes of sterile 6KO mice. The result of these analyzes showed changes in the expression of 55 other genes, and they were selected as genes that could be related to male fertility. In this study, the GSTK1 protein, encoded by Gstk1 gene, which transcription showed a reduced level in infertile males from 6KO line, was analyzed using the Western blot method. The analysis showed no statistically significant differences in the amount of protein produced between the wild-type, fertile and infertile male of 6KO lines.
dc.abstract.plpl
Niepłodność jest obecnie poważnym problemem, który z roku na rok dotyka coraz większej liczby ludzkości . Dane, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ukazują, że aż 10-12% par na świecie boryka się z problemem bezpłodności. Jednym z wiodących czynników powodujący problemy z płodnością są czynniki genetyczne. Naukowcy z Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze, używając techniki nokautu genowego, stworzyli linie mysie z wielokrotnym nokautem. Nokautowi poddano od jednego do sześciu genów 1KO-6KO (knock-out). Nokaut pojedynczych genów nie dawał żadnego efektu, jednakże kumulatywny efekt nokautu sześciu genów ujawnił się pod postacią bezpłodności około 20% samców. Następnie porównano transkryptom jąder linii 5KO z transkryptomem jąder bezpłodnych myszy linii 6KO. W wyniku analizy zaobserwowano zmianę ekspresji 55 innych genów wytypowano je jako geny mogące być powiązane z płodnością u samców. W niniejszej pracy używając metody Western blot przeanalizowano białko GSTK1, które wykazywało obniżony poziom ekspresji u samców niepłodnych linii 6KO. Analiza wykazała brak istotnych statystycznie różnic w ilości produkowanego białka pomiędzy typem dzikim, płodnymi i niepłodnymi samcami linii 6KO.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Grzmil, Paweł - 128211
dc.contributor.authorpl
Żurowski, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Grzmil, Paweł - 128211
dc.contributor.reviewerpl
Ptak, Anna - 131580
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:53:43Z
dc.date.available
2020-10-20T18:53:43Z
dc.date.submittedpl
2020-09-25
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138951-197534
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248874
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
infertility, gene knock- out, translation
dc.subject.plpl
niepłodność, nokaut genowy, translacja
dc.titlepl
Analiza aktywności genu Gstk1 i próba określenia jego roli w spermatogenezie
dc.title.alternativepl
Analysis of activity of Gstk1 gene and its role in spermatogenesis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Wroclaw
6
Chandler
2
Dublin
2
Kowalowa
2
Ashburn
1
Bydgoszcz
1
Krakow
1
Lodz
1
Poznan
1
Seri Kembangan
1

No access

No Thumbnail Available