Zachwania autoagresywne wśród osadzonych w zakładzie karnym

master
dc.abstract.enThis dissertation delves the subject of self-destructive behaviours among convicts. A certain behaviour is deemed self-destructive by intention; intentionality is connected to the voluntary act – generally described as intent awareness, allowing these types of behaviours to form on the opposite poles. The next matter is the degree of harm varying between a direct threat to life and health and a potential threat. This dissertation examines the forms of direct self-destructive behaviours, acknowledged as conduct disorders, using a case study of inmates.Self-destructive behaviours are characterised by intended self-harming acts (physical pain, suffering) done to reduce tension and aggression. Self-destructive behaviours are caused by numerous factors and serve as adaptive-defensive mechanisms. Considering the properties of a prison environment it can be counted as an attempt to obtain unattainable benefits or it can have a subculture value.A total institution creates a peculiar environment, forcing prisoners to adapt the new reality and preparing them to re-enter the society after their sentence is over. Human behaviour gains an adaptive value when it allows individuals to fulfil their needs. Self-destructive behaviours are believed to be a mechanism used by individuals to cope with difficult situations caused by the deprivational characteristics of an isolated environment. Serving one’s sentence is a source of psychological trauma, therefore it escalates self-destructive behaviours among convicts. Self-destructive behaviours create obstacles in correctional treatment but they also have some diagnostic functions (connected to the grypsujący subculture).This dissertation presents the problem of self-destructive behaviours in accordance to contemporary scientific concepts, emphasizing the causes and functions of such behaviours. Due to the properties of the phenomena in prison environments, the influence that living in a total institution has on inmates exhibiting such conduct is a major issue. This coverage consists of an analysis and the author’s own research. The intent of this dissertation is to uncover the reasons, methods and frequency of self-destructive behaviours among convicts. The research was conducted on a group of 41 convicts serving their sentence in prison in Nowy Wiśnicz. The theoretical assumptions, which became the basis in creating research variables and indicators, were verified by a diagnostic survey that consists of author’s own questionnaire and I.P.S.A. ( Z.B. Gaś).pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska podejmuje tematykę autoagresji w środowisku penitencjarnym. O uznaniu danego zachowania za autodestruktywne decyduje kryterium intencji. Intencjonalność związana jest z dobrowolnością działania, rozumianą często jako świadomość zamiaru, która pozwala na konstytuowanie zachowań z tego kręgu na dwóch opozycyjnych biegunach. Kolejną kwestią jest stopień szkodliwości wahający się pomiędzy bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia a zachowaniami zagrażającymi potencjalnie. W niniejszym opracowaniu podjęto tematykę bezpośrednich form autodestruktywności, zaliczanych do zaburzeń zachowania, na przykładzie osadzonych w zakładzie karnym.Samouszkodzenia są formą samoagresji gniewnej, którą cechuje świadome wyrządzenie sobie krzywdy (ból fizyczny, cierpienie) w celu bezpośredniej redukcji napięcia i odczuwanego gniewu. Autoagresja jest zachowaniem polimotywacyjnym, pełniącym funkcje obronno-adaptacyjne. Z racji specyfiki placówek penitencjarnych może stanowić również formę realizacji nieosiągalnych korzyści (funkcja instrumentalna) lub posiadać wartość o znaczeniu podkulturowym.Instytucja totalna stwarza specyficzne warunki funkcjonowania, które wymuszają adaptację do więziennych realiów oraz wiążą się z koniecznością powtórnego przystosowania do życia w społeczeństwie, po odbyciu kary pozbawienia wolności. Zachowanie człowieka zyskuje wartość przystosowawczą, jeżeli pozwala jednostce na zaspokojenie potrzeb. Z racji deprywacyjnego charakteru środowisk izolowanych, autoagresję uważa się za jeden ze sposobów radzenia sobie z sytuacjami, definiowanymi przez jednostkę jako trudne. Pobyt w zakładzie karnym stanowi źródło stresu psychologicznego, przez co intensyfikuje zachowania autoagresywne wśród osadzonych. Autodestrukcja więzienna stanowi barierę w resocjalizacji, a jej występowanie wśród osadzonych pełni również pewne funkcje diagnostyczne (związane z podkulturą grypsujących). W pracy przedstawiono problem samoagresji w ujęciu współczesnych koncepcji naukowych, zwracając uwagę na jej przyczyny i funkcje. Z racji charakterystyki zjawiska na przykładzie społeczności osadzonych w zakładzie karnym, szczególnie ważną kwestią jest wpływ funkcjonowania w instytucji totalnej na przejawianie aktów autodestruktywnych. Niniejsze opracowanie zawiera analizę i interpretację badań własnych. Ich problemem głównym było poznanie przyczyn, najczęstszych form oraz częstotliwości więziennej samoagresji. Badania przeprowadzono na grupie 41 osadzonych w ZK w Nowym Wiśniczu. Założenia teoretyczne, które stały się podstawą dla sformułowania zmiennych i wskaźników badawczych poddano weryfikacji metodą sondażu diagnostycznego, stosując w jego obrębie dwa narzędzia: kwestionariusz ankiety własnej oraz I.P.S.A. (Z. B. Gasia).pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorUrban, Bronisław - 132477 pl
dc.contributor.authorŁucarz, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.reviewerUrban, Bronisław - 132477 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:22:11Z
dc.date.available2020-07-24T15:22:11Z
dc.date.submitted2013-06-17pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-74037-150681pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186885
dc.languagepolpl
dc.subject.entotal institution, self-destructive behaviour, deprivation of needs, self-harmpl
dc.subject.plinstytucja totalna, deprywacja potrzeb, autoagresja, samouszkodzeniapl
dc.titleZachwania autoagresywne wśród osadzonych w zakładzie karnympl
dc.title.alternativeSelf-destructive behaviours among convictspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation delves the subject of self-destructive behaviours among convicts. A certain behaviour is deemed self-destructive by intention; intentionality is connected to the voluntary act – generally described as intent awareness, allowing these types of behaviours to form on the opposite poles. The next matter is the degree of harm varying between a direct threat to life and health and a potential threat. This dissertation examines the forms of direct self-destructive behaviours, acknowledged as conduct disorders, using a case study of inmates.Self-destructive behaviours are characterised by intended self-harming acts (physical pain, suffering) done to reduce tension and aggression. Self-destructive behaviours are caused by numerous factors and serve as adaptive-defensive mechanisms. Considering the properties of a prison environment it can be counted as an attempt to obtain unattainable benefits or it can have a subculture value.A total institution creates a peculiar environment, forcing prisoners to adapt the new reality and preparing them to re-enter the society after their sentence is over. Human behaviour gains an adaptive value when it allows individuals to fulfil their needs. Self-destructive behaviours are believed to be a mechanism used by individuals to cope with difficult situations caused by the deprivational characteristics of an isolated environment. Serving one’s sentence is a source of psychological trauma, therefore it escalates self-destructive behaviours among convicts. Self-destructive behaviours create obstacles in correctional treatment but they also have some diagnostic functions (connected to the grypsujący subculture).This dissertation presents the problem of self-destructive behaviours in accordance to contemporary scientific concepts, emphasizing the causes and functions of such behaviours. Due to the properties of the phenomena in prison environments, the influence that living in a total institution has on inmates exhibiting such conduct is a major issue. This coverage consists of an analysis and the author’s own research. The intent of this dissertation is to uncover the reasons, methods and frequency of self-destructive behaviours among convicts. The research was conducted on a group of 41 convicts serving their sentence in prison in Nowy Wiśnicz. The theoretical assumptions, which became the basis in creating research variables and indicators, were verified by a diagnostic survey that consists of author’s own questionnaire and I.P.S.A. ( Z.B. Gaś).
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska podejmuje tematykę autoagresji w środowisku penitencjarnym. O uznaniu danego zachowania za autodestruktywne decyduje kryterium intencji. Intencjonalność związana jest z dobrowolnością działania, rozumianą często jako świadomość zamiaru, która pozwala na konstytuowanie zachowań z tego kręgu na dwóch opozycyjnych biegunach. Kolejną kwestią jest stopień szkodliwości wahający się pomiędzy bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia a zachowaniami zagrażającymi potencjalnie. W niniejszym opracowaniu podjęto tematykę bezpośrednich form autodestruktywności, zaliczanych do zaburzeń zachowania, na przykładzie osadzonych w zakładzie karnym.Samouszkodzenia są formą samoagresji gniewnej, którą cechuje świadome wyrządzenie sobie krzywdy (ból fizyczny, cierpienie) w celu bezpośredniej redukcji napięcia i odczuwanego gniewu. Autoagresja jest zachowaniem polimotywacyjnym, pełniącym funkcje obronno-adaptacyjne. Z racji specyfiki placówek penitencjarnych może stanowić również formę realizacji nieosiągalnych korzyści (funkcja instrumentalna) lub posiadać wartość o znaczeniu podkulturowym.Instytucja totalna stwarza specyficzne warunki funkcjonowania, które wymuszają adaptację do więziennych realiów oraz wiążą się z koniecznością powtórnego przystosowania do życia w społeczeństwie, po odbyciu kary pozbawienia wolności. Zachowanie człowieka zyskuje wartość przystosowawczą, jeżeli pozwala jednostce na zaspokojenie potrzeb. Z racji deprywacyjnego charakteru środowisk izolowanych, autoagresję uważa się za jeden ze sposobów radzenia sobie z sytuacjami, definiowanymi przez jednostkę jako trudne. Pobyt w zakładzie karnym stanowi źródło stresu psychologicznego, przez co intensyfikuje zachowania autoagresywne wśród osadzonych. Autodestrukcja więzienna stanowi barierę w resocjalizacji, a jej występowanie wśród osadzonych pełni również pewne funkcje diagnostyczne (związane z podkulturą grypsujących). W pracy przedstawiono problem samoagresji w ujęciu współczesnych koncepcji naukowych, zwracając uwagę na jej przyczyny i funkcje. Z racji charakterystyki zjawiska na przykładzie społeczności osadzonych w zakładzie karnym, szczególnie ważną kwestią jest wpływ funkcjonowania w instytucji totalnej na przejawianie aktów autodestruktywnych. Niniejsze opracowanie zawiera analizę i interpretację badań własnych. Ich problemem głównym było poznanie przyczyn, najczęstszych form oraz częstotliwości więziennej samoagresji. Badania przeprowadzono na grupie 41 osadzonych w ZK w Nowym Wiśniczu. Założenia teoretyczne, które stały się podstawą dla sformułowania zmiennych i wskaźników badawczych poddano weryfikacji metodą sondażu diagnostycznego, stosując w jego obrębie dwa narzędzia: kwestionariusz ankiety własnej oraz I.P.S.A. (Z. B. Gasia).
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Urban, Bronisław - 132477
dc.contributor.authorpl
Łucarz, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.reviewerpl
Urban, Bronisław - 132477
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:22:11Z
dc.date.available
2020-07-24T15:22:11Z
dc.date.submittedpl
2013-06-17
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-74037-150681
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186885
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
total institution, self-destructive behaviour, deprivation of needs, self-harm
dc.subject.plpl
instytucja totalna, deprywacja potrzeb, autoagresja, samouszkodzenia
dc.titlepl
Zachwania autoagresywne wśród osadzonych w zakładzie karnym
dc.title.alternativepl
Self-destructive behaviours among convicts
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
5
Zurich
5
Poznan
3
Wroclaw
3
Bilcza
1
Brzeg Dolny
1
Bytom
1
Dublin
1
Garwolin
1

No access

No Thumbnail Available