"Opozycyjne ruchy pacyfistyczne w Krakowie w latach 1980 - 1990"

licenciate
dc.abstract.enThe subject is about pacifist opposition movements which guided by philosophy of pacifism and antimilitarism. In the first chapter author presents polish and global philosophy of pacifism and its evolution over time. There is presented definition of pacifism and thinkers and the main source of doctrine. In the second chapter, the author describes the history of the student movement and the Defenders of Peace Movement after World War II to 1989. In the next chapter, the author deals with the legitimacy of militarism and the legal status of military service. In the last part of this chapter are presented as the fate of the pacifist and student movement in Krakow at the end of the 70's and the 80's, until 1981 when the martial law was brought to life. In the fourth chapter, the author describes the history of the opposition broadly pacifist movement operating under the name Ruch “Wolność i Pokój”. This chapter describes the genesis, the ideological assumptions and activities of the Ruchu “Wolność i Pokój”, and in the end of this chapter was presented the attitude of the authorities. Author used the extensive literature on the subject, acts, as well as the archives of the Institute of National Remembrance.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są opozycyjne ruchy społeczne kierujące się filozofią pacyfizmu i antymilitaryzmu. W pierwszym rozdziale autor przedstawia światową i polską filozofię pacyfizmu oraz jej rozwój w czasie. Przedstawiona jest w nim także definicja pacyfizmu oraz źródła i główni myśliciele doktryny. W drugim rozdziale autor opisuje historię ruchu studenckiego oraz Ruch Obrońców Pokoju po II wojnie światowej do 1989 r. W następnym rozdziale autor zajmuje się legitymizacją militaryzmu oraz prawnym statusem służby wojskowej. W ostatniej części tego rozdziału przedstawione są także losy ruchu pacyfistycznego i studenckiego w Krakowie pod koniec lat 70 i w latach 80 do wprowadzenia stanu wojennego. W czwartym rozdziale autor szeroko opisuje historię opozycyjnego ruchu pacyfistycznego działającego pod nazwą Ruch „Wolność i Pokój”. W rozdziale zawarto genezę, założenia ideowe oraz działalność Ruchu, a także stosunek władz do niego. Autor korzystał z bogatej literatury przedmiotu, aktów prawnych a także archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBrzoza, Czesław - 127445 pl
dc.contributor.authorGawlik, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSobór-Świderska, Anna - 173754 pl
dc.contributor.reviewerBrzoza, Czesław - 127445 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:13:02Z
dc.date.available2020-07-24T13:13:02Z
dc.date.submitted2012-10-09pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-71821-82505pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184872
dc.languagepolpl
dc.subject.enpacifism, Krakow, opposition movement, WiPpl
dc.subject.plpacyfizm, Kraków, ruch opozycyjny, WiPpl
dc.title"Opozycyjne ruchy pacyfistyczne w Krakowie w latach 1980 - 1990"pl
dc.title.alternativePacifist opposition movements in Krakow in the years 1980 - 1990pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject is about pacifist opposition movements which guided by philosophy of pacifism and antimilitarism. In the first chapter author presents polish and global philosophy of pacifism and its evolution over time. There is presented definition of pacifism and thinkers and the main source of doctrine. In the second chapter, the author describes the history of the student movement and the Defenders of Peace Movement after World War II to 1989. In the next chapter, the author deals with the legitimacy of militarism and the legal status of military service. In the last part of this chapter are presented as the fate of the pacifist and student movement in Krakow at the end of the 70's and the 80's, until 1981 when the martial law was brought to life. In the fourth chapter, the author describes the history of the opposition broadly pacifist movement operating under the name Ruch “Wolność i Pokój”. This chapter describes the genesis, the ideological assumptions and activities of the Ruchu “Wolność i Pokój”, and in the end of this chapter was presented the attitude of the authorities. Author used the extensive literature on the subject, acts, as well as the archives of the Institute of National Remembrance.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są opozycyjne ruchy społeczne kierujące się filozofią pacyfizmu i antymilitaryzmu. W pierwszym rozdziale autor przedstawia światową i polską filozofię pacyfizmu oraz jej rozwój w czasie. Przedstawiona jest w nim także definicja pacyfizmu oraz źródła i główni myśliciele doktryny. W drugim rozdziale autor opisuje historię ruchu studenckiego oraz Ruch Obrońców Pokoju po II wojnie światowej do 1989 r. W następnym rozdziale autor zajmuje się legitymizacją militaryzmu oraz prawnym statusem służby wojskowej. W ostatniej części tego rozdziału przedstawione są także losy ruchu pacyfistycznego i studenckiego w Krakowie pod koniec lat 70 i w latach 80 do wprowadzenia stanu wojennego. W czwartym rozdziale autor szeroko opisuje historię opozycyjnego ruchu pacyfistycznego działającego pod nazwą Ruch „Wolność i Pokój”. W rozdziale zawarto genezę, założenia ideowe oraz działalność Ruchu, a także stosunek władz do niego. Autor korzystał z bogatej literatury przedmiotu, aktów prawnych a także archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Brzoza, Czesław - 127445
dc.contributor.authorpl
Gawlik, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Sobór-Świderska, Anna - 173754
dc.contributor.reviewerpl
Brzoza, Czesław - 127445
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:13:02Z
dc.date.available
2020-07-24T13:13:02Z
dc.date.submittedpl
2012-10-09
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-71821-82505
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184872
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pacifism, Krakow, opposition movement, WiP
dc.subject.plpl
pacyfizm, Kraków, ruch opozycyjny, WiP
dc.titlepl
"Opozycyjne ruchy pacyfistyczne w Krakowie w latach 1980 - 1990"
dc.title.alternativepl
Pacifist opposition movements in Krakow in the years 1980 - 1990
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Katowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Dębica
1
Grójec
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available