Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

master
dc.abstract.enThe subject-matter of this dissertation is to determine how the right to file a complaint in proceedings is structured and whether the right to a trial is ensured in an appropriate manner. I explained the general concepts, such as: the right to file a complaint, legal interest, infringement of legal interest, powers and competence, public interest and social interest. I pointed out the consequences of the lack of the right to lodge a complaint in proceedings and the criteria for the review conducted by an administrative court. The concepts above are connected with the right to file a complaint in proceedings and they apply to the two subsequent chapters: the right to file a complaint in proceedings, which arises from general provisions and the right to file a complaint in proceedings, which arises from detailed provisions. In this paper I have discussed the right to lodge a complaint in proceedings, making use of the following classification depending on the type of interest protected: 1) the right to lodge a complaint on the basis of the protection of legal interest; 2) the right to lodge a complaint on the basis of the protection of public interest; 3) the right to lodge a complaint on the basis of the protection of social interest; 4) the common right to lodge a complaint not based on the legally protected interests. I pointed out who is entitled to lodge a complaint in the court of both first and second instance. I also discussed the existence of a number of participants to the judicial-administrative proceedings. The very existence of courts with broad competencies and the fact that a complaint may be filed to these courts are the proof that under the administrative law the principle of the right to trial is observed. However, reservations are raised about detailed provisions, which implies that the legal process is neither very efficient nor fast.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy jest ustalenie jak legitymacja skargowa jest skonstruowana i czy zapewnia w sposób właściwy prawo do sądu. Wyjaśniłam ogólne pojęcia, takie jak : legitymacja skargowa, interes prawny, naruszenie interesu prawnego, uprawnienia albo kompetencji, interes publiczny i interes społeczny. Przedstawiłam konsekwencję braku legitymacji skargowej oraz kryteria kontroli dokonywanej przez sąd administracyjny. Pojęcia powyższe powiązane są z legitymacją skargową i dotyczą dwóch kolejnych rozdziałów : legitymacji skargowej, która wynika z przepisów ogólnych oraz legitymacji skargowej, która wynika z przepisów szczególnych. W pracy omówiłam legitymację do złożenia skargi według rodzaju chronionego interesu wyróżniając: 1) legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu prawnego; 2) legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu publicznego; 3) legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu społecznego; 4) powszechną legitymację do złożenia skargi nieopartą na interesach prawnie chronionych. Wskazałam, kto jest uprawniony do wniesienia skargi zarówno przed sądem pierwszej jak i drugiej instancji. Omówiłam również wielopodmiotowość w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Samo istnienie sądów i ich szeroka kompetencja oraz możliwość wniesienia skargi do tych sądów są dowodem na to, że w zakresie prawa administracyjnego zasada prawa do sądu jest realizowana, zastrzeżenia budzą jednak przepisy szczegółowe, co stanowi, że proces sądowy nie jest efektywny ani szybki.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.contributor.authorUngeheuer, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.contributor.reviewerDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:13:18Z
dc.date.available2020-07-14T18:13:18Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-54785-120187pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169747
dc.subject.enThe right to file a complaint, judicial-administrative proceedings.pl
dc.subject.otherLegitymacja skargowa, postępowanie sądowoadministracyjne.pl
dc.titleLegitymacja skargowa w postępowaniu sądowo-administracyjnym.pl
dc.title.alternativeThe right to file a complaint in judicial-administrative proceedings.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject-matter of this dissertation is to determine how the right to file a complaint in proceedings is structured and whether the right to a trial is ensured in an appropriate manner. I explained the general concepts, such as: the right to file a complaint, legal interest, infringement of legal interest, powers and competence, public interest and social interest. I pointed out the consequences of the lack of the right to lodge a complaint in proceedings and the criteria for the review conducted by an administrative court. The concepts above are connected with the right to file a complaint in proceedings and they apply to the two subsequent chapters: the right to file a complaint in proceedings, which arises from general provisions and the right to file a complaint in proceedings, which arises from detailed provisions. In this paper I have discussed the right to lodge a complaint in proceedings, making use of the following classification depending on the type of interest protected: 1) the right to lodge a complaint on the basis of the protection of legal interest; 2) the right to lodge a complaint on the basis of the protection of public interest; 3) the right to lodge a complaint on the basis of the protection of social interest; 4) the common right to lodge a complaint not based on the legally protected interests. I pointed out who is entitled to lodge a complaint in the court of both first and second instance. I also discussed the existence of a number of participants to the judicial-administrative proceedings. The very existence of courts with broad competencies and the fact that a complaint may be filed to these courts are the proof that under the administrative law the principle of the right to trial is observed. However, reservations are raised about detailed provisions, which implies that the legal process is neither very efficient nor fast.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy jest ustalenie jak legitymacja skargowa jest skonstruowana i czy zapewnia w sposób właściwy prawo do sądu. Wyjaśniłam ogólne pojęcia, takie jak : legitymacja skargowa, interes prawny, naruszenie interesu prawnego, uprawnienia albo kompetencji, interes publiczny i interes społeczny. Przedstawiłam konsekwencję braku legitymacji skargowej oraz kryteria kontroli dokonywanej przez sąd administracyjny. Pojęcia powyższe powiązane są z legitymacją skargową i dotyczą dwóch kolejnych rozdziałów : legitymacji skargowej, która wynika z przepisów ogólnych oraz legitymacji skargowej, która wynika z przepisów szczególnych. W pracy omówiłam legitymację do złożenia skargi według rodzaju chronionego interesu wyróżniając: 1) legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu prawnego; 2) legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu publicznego; 3) legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu społecznego; 4) powszechną legitymację do złożenia skargi nieopartą na interesach prawnie chronionych. Wskazałam, kto jest uprawniony do wniesienia skargi zarówno przed sądem pierwszej jak i drugiej instancji. Omówiłam również wielopodmiotowość w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Samo istnienie sądów i ich szeroka kompetencja oraz możliwość wniesienia skargi do tych sądów są dowodem na to, że w zakresie prawa administracyjnego zasada prawa do sądu jest realizowana, zastrzeżenia budzą jednak przepisy szczegółowe, co stanowi, że proces sądowy nie jest efektywny ani szybki.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.contributor.authorpl
Ungeheuer, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.contributor.reviewerpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:13:18Z
dc.date.available
2020-07-14T18:13:18Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-54785-120187
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169747
dc.subject.enpl
The right to file a complaint, judicial-administrative proceedings.
dc.subject.otherpl
Legitymacja skargowa, postępowanie sądowoadministracyjne.
dc.titlepl
Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
dc.title.alternativepl
The right to file a complaint in judicial-administrative proceedings.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available