Model opieki nad kobietą ciężarną z zespołem HELLP

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: HELLP syndrome is a very serious complication of pregnancy. It is characterized by a triad of symptoms, including hemolysis, elevated liver enzymes and thrombocytopenia. The incidence is estimated at 0.5-0.9% of all pregnancies. This is a rare complication, however, very dangerous because it can lead to severe complications for the mother and the fetus. The pathomechanism of the disease is not fully explained, which makes it difficult to early diagnose and to take effective treatment. The procedure depends on a number of factors, primarily the severity of the disease and the duration of the pregnancy.Aim of the study: The aim of the study was to present the proposed nursing and midwifery care model of pregnant women with diagnosed HELLP syndrome according to Dorothy Orem self-care theory.Materials and methods: The model of care was developed using the classical method of literature analysis. Based on the analysis of current medical articles and scientific texts, was developed nursing and obstetric diagnoses and proposed the therapeutic interventions for patients with HELLP syndrome.Results: Literature analysis shows that the HELLP syndrome is dangerous and severe complication of pregnancy. It is characterized by a high risk of severe complications and can be a direct threat to the mother’s and the child’s life. A great challenge for the care team is early diagnosis and appropriate treatment. The choice of the treatment should be considered individually for each patient, taking into account factors such as the patient's and fetus's clinical condition, the duration of the pregnancy and the chronic diseases.Conclusions: Nursing diagnoses and therapeutic interventions may be helpful in the professional care of pregnant women with HELLP syndrome and will help to reduce the incidence of severe complications. It is important for midwifes to work with other members of the interprofessional team, constantly deepening of knowledge and improving skills.pl
dc.abstract.plWstęp: Zespół HELLP to bardzo poważne powikłanie ciąży. Charakteryzuje się triadą objawów, do których należą: hemoliza, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych oraz małopłytkowość. Częstość występowania szacuje się na 0,5-0,9% wszystkich ciąż. Jest to rzadkie powikłanie, jednak bardzo niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do ciężkich powikłań u matki i płodu. Patomechanizm choroby nie jest do końca wyjaśniony, co znacznie utrudnia wczesne rozpoznanie i podjęcie skutecznego leczenia. Sposób postępowania zależy od wielu czynników, przede wszystkim od nasilenia objawów choroby oraz czasu trwania ciąży. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie proponowanego modelu opieki pielęgniarsko-położniczej nad ciężarną z rozpoznanym zespołem HELLP według teorii samoopieki Dorothy Orem. Materiały i metody: Model opieki opracowano z wykorzystaniem metody analizy piśmiennictwa metodą klasyczną. Na podstawie analizy aktualnych artykułów medycznych oraz tekstów naukowych opracowano diagnozy pielęgniarsko-położnicze oraz zaproponowano interwencje terapeutyczne wobec pacjentki z rozpoznanym zespołem HELLP. Wyniki: Analiza literatury ukazuje jak bardzo niebezpiecznym i ciężkim powikłaniem ciąży jest zespół HELLP. Charakteryzuje się wysokim ryzykiem wystąpienia ciężkich powikłań oraz może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia matki i płodu. Dużym wyzwaniem dla zespołu sprawującego opiekę jest wczesne rozpoznanie schorzenia oraz podjęcie odpowiedniego postępowania. Wybór sposobu leczenia należy rozpatrzeć indywidualnie u każdej pacjentki, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: stan kliniczny pacjentki i płodu, długość trwania ciąży oraz współistniejące dolegliwości. Wnioski: Opracowane diagnozy pielęgniarskie oraz interwencje terapeutyczne mogą być pomocne w sprawowaniu profesjonalnej opieki nad ciężarną z zespołem HELLP i mogą przyczynić się do zmniejszenia częstości ciężkich powikłań. W postępowaniu położniczym wymagana jest współpraca położnej z pozostałymi członkami zespołu interprofesjonalnego oraz stałe pogłębianie wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.contributor.authorMaciasz, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:28:41Z
dc.date.available2020-07-27T04:28:41Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-111921-193343pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217602
dc.languagepolpl
dc.subject.enHELLP syndrome, pregnancy, nursing care model, maternity carepl
dc.subject.plzespół HELLP, ciąża, model opieki, opieka położniczapl
dc.titleModel opieki nad kobietą ciężarną z zespołem HELLPpl
dc.title.alternativeA model of care for a pregnant woman with a HELLP syndromepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: HELLP syndrome is a very serious complication of pregnancy. It is characterized by a triad of symptoms, including hemolysis, elevated liver enzymes and thrombocytopenia. The incidence is estimated at 0.5-0.9% of all pregnancies. This is a rare complication, however, very dangerous because it can lead to severe complications for the mother and the fetus. The pathomechanism of the disease is not fully explained, which makes it difficult to early diagnose and to take effective treatment. The procedure depends on a number of factors, primarily the severity of the disease and the duration of the pregnancy.Aim of the study: The aim of the study was to present the proposed nursing and midwifery care model of pregnant women with diagnosed HELLP syndrome according to Dorothy Orem self-care theory.Materials and methods: The model of care was developed using the classical method of literature analysis. Based on the analysis of current medical articles and scientific texts, was developed nursing and obstetric diagnoses and proposed the therapeutic interventions for patients with HELLP syndrome.Results: Literature analysis shows that the HELLP syndrome is dangerous and severe complication of pregnancy. It is characterized by a high risk of severe complications and can be a direct threat to the mother’s and the child’s life. A great challenge for the care team is early diagnosis and appropriate treatment. The choice of the treatment should be considered individually for each patient, taking into account factors such as the patient's and fetus's clinical condition, the duration of the pregnancy and the chronic diseases.Conclusions: Nursing diagnoses and therapeutic interventions may be helpful in the professional care of pregnant women with HELLP syndrome and will help to reduce the incidence of severe complications. It is important for midwifes to work with other members of the interprofessional team, constantly deepening of knowledge and improving skills.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zespół HELLP to bardzo poważne powikłanie ciąży. Charakteryzuje się triadą objawów, do których należą: hemoliza, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych oraz małopłytkowość. Częstość występowania szacuje się na 0,5-0,9% wszystkich ciąż. Jest to rzadkie powikłanie, jednak bardzo niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do ciężkich powikłań u matki i płodu. Patomechanizm choroby nie jest do końca wyjaśniony, co znacznie utrudnia wczesne rozpoznanie i podjęcie skutecznego leczenia. Sposób postępowania zależy od wielu czynników, przede wszystkim od nasilenia objawów choroby oraz czasu trwania ciąży. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie proponowanego modelu opieki pielęgniarsko-położniczej nad ciężarną z rozpoznanym zespołem HELLP według teorii samoopieki Dorothy Orem. Materiały i metody: Model opieki opracowano z wykorzystaniem metody analizy piśmiennictwa metodą klasyczną. Na podstawie analizy aktualnych artykułów medycznych oraz tekstów naukowych opracowano diagnozy pielęgniarsko-położnicze oraz zaproponowano interwencje terapeutyczne wobec pacjentki z rozpoznanym zespołem HELLP. Wyniki: Analiza literatury ukazuje jak bardzo niebezpiecznym i ciężkim powikłaniem ciąży jest zespół HELLP. Charakteryzuje się wysokim ryzykiem wystąpienia ciężkich powikłań oraz może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia matki i płodu. Dużym wyzwaniem dla zespołu sprawującego opiekę jest wczesne rozpoznanie schorzenia oraz podjęcie odpowiedniego postępowania. Wybór sposobu leczenia należy rozpatrzeć indywidualnie u każdej pacjentki, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: stan kliniczny pacjentki i płodu, długość trwania ciąży oraz współistniejące dolegliwości. Wnioski: Opracowane diagnozy pielęgniarskie oraz interwencje terapeutyczne mogą być pomocne w sprawowaniu profesjonalnej opieki nad ciężarną z zespołem HELLP i mogą przyczynić się do zmniejszenia częstości ciężkich powikłań. W postępowaniu położniczym wymagana jest współpraca położnej z pozostałymi członkami zespołu interprofesjonalnego oraz stałe pogłębianie wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.contributor.authorpl
Maciasz, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:28:41Z
dc.date.available
2020-07-27T04:28:41Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-111921-193343
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217602
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
HELLP syndrome, pregnancy, nursing care model, maternity care
dc.subject.plpl
zespół HELLP, ciąża, model opieki, opieka położnicza
dc.titlepl
Model opieki nad kobietą ciężarną z zespołem HELLP
dc.title.alternativepl
A model of care for a pregnant woman with a HELLP syndrome
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
96
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Bialystok
8
Krakow
7
Gdansk
6
Krapkowice
4
Szczecin
4
Brussels
3
Lublin
3
Poznan
3
Siedlce
3

No access

No Thumbnail Available