Rola private enforcement w kształtowaniu systemu efektywnego stosowania prawa Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThe study raise the issue of private enforcement and its impact on the shaping of the system of effective applying of the law of the European Union. The analysis is based on the assumption that the effectiveness of implementation of the rules of substantive public law, present in the European law system, depends on the possibility of their execution process, through the mechanisms of private execution of law. In order to achieve the set goals, the attempt of drawing the line between material standards for public and private sectors was made. The process of creating the European law system and its principle of effectiveness were examined. Private enforcement seems to be one of its stages. The use of private law mechanisms of the public law execution is particularly noticeable at the level of competition law. Nevertheless, the study describes also other areas where private enforcement trends are beginning to emerge, and in the future can contribute to more effective standards of execution in terms of the entire system of European law.pl
dc.abstract.plW pracy poruszona została problematyka private enforcement i jego wpływu na kształtowanie systemu efektywnego stosowania prawa Unii Europejskiej. Analizę oparto na założeniu, że efektywność realizacji norm prawa materialnego publicznego, obecnych w systemie prawa europejskiego, zależy od procesowej możliwości ich egzekucji, przy wykorzystaniu mechanizmów prywatnoprawnych. Dla osiągnięcia postawionych celów podjęto próbę wyznaczenia granicy między normami materialnymi o charakterze publicznym i prywatnym. Prześledzony został proces tworzenia się systemu prawa europejskiego i roli zasady efektywności w tym procesie. Private enforcement wydaje się być jednym z jego etapów. Wykorzystanie prywatnoprawnych mechanizmów egzekwowania prawa publicznego jest szczególnie wyraźne na płaszczyźnie prawa ochrony konkurencji. Tym niemniej w pracy zostały opisane także inne dziedziny, w których tendencje prywatnoprawnej egzekucji zaczynają się ujawniać, a w przyszłości mogą przyczynić się do większej skuteczności norm prawnych w skali całego systemu prawa europejskiego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.contributor.authorKwarcińska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.reviewerPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:02:59Z
dc.date.available2020-07-26T11:02:59Z
dc.date.submitted2015-06-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-94018-101145pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201669
dc.languagepolpl
dc.subject.enprivate enforcement, the principle of effectiveness, the European lawpl
dc.subject.plprivate enforcement, zasada efektywności, prawo europejskiepl
dc.titleRola private enforcement w kształtowaniu systemu efektywnego stosowania prawa Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeThe role of the private enforcement in shaping the system of effective application of European Union lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study raise the issue of private enforcement and its impact on the shaping of the system of effective applying of the law of the European Union. The analysis is based on the assumption that the effectiveness of implementation of the rules of substantive public law, present in the European law system, depends on the possibility of their execution process, through the mechanisms of private execution of law. In order to achieve the set goals, the attempt of drawing the line between material standards for public and private sectors was made. The process of creating the European law system and its principle of effectiveness were examined. Private enforcement seems to be one of its stages. The use of private law mechanisms of the public law execution is particularly noticeable at the level of competition law. Nevertheless, the study describes also other areas where private enforcement trends are beginning to emerge, and in the future can contribute to more effective standards of execution in terms of the entire system of European law.
dc.abstract.plpl
W pracy poruszona została problematyka private enforcement i jego wpływu na kształtowanie systemu efektywnego stosowania prawa Unii Europejskiej. Analizę oparto na założeniu, że efektywność realizacji norm prawa materialnego publicznego, obecnych w systemie prawa europejskiego, zależy od procesowej możliwości ich egzekucji, przy wykorzystaniu mechanizmów prywatnoprawnych. Dla osiągnięcia postawionych celów podjęto próbę wyznaczenia granicy między normami materialnymi o charakterze publicznym i prywatnym. Prześledzony został proces tworzenia się systemu prawa europejskiego i roli zasady efektywności w tym procesie. Private enforcement wydaje się być jednym z jego etapów. Wykorzystanie prywatnoprawnych mechanizmów egzekwowania prawa publicznego jest szczególnie wyraźne na płaszczyźnie prawa ochrony konkurencji. Tym niemniej w pracy zostały opisane także inne dziedziny, w których tendencje prywatnoprawnej egzekucji zaczynają się ujawniać, a w przyszłości mogą przyczynić się do większej skuteczności norm prawnych w skali całego systemu prawa europejskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.contributor.authorpl
Kwarcińska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.reviewerpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:02:59Z
dc.date.available
2020-07-26T11:02:59Z
dc.date.submittedpl
2015-06-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-94018-101145
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201669
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
private enforcement, the principle of effectiveness, the European law
dc.subject.plpl
private enforcement, zasada efektywności, prawo europejskie
dc.titlepl
Rola private enforcement w kształtowaniu systemu efektywnego stosowania prawa Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
The role of the private enforcement in shaping the system of effective application of European Union law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available