Wpływ aktywności zawodowej młodych radomian na ich poczucie jakości życia.

master
dc.abstract.enIn this master’s thesis have been raised matters of life satisfaction in terms of the factors that have an impact on self- perceived happiness. For the purposes of the present study were tested Radom residents between 23-35 years of age.The presented thesis consists of two theoretical chapters, one chapter describing the characteristics of Radom, and one practical chapter.The first chapter explains the concept of life satisfaction, well-being, happiness, and characterized economic and psychological factors that have an impact on quality of life. The chapter is emphasized essence of positive psychology and economics of happiness as a science, which complement each other trying to create a robust method for testing the level of life satisfaction.The second chapter is shown the impact of work on the overall enjoyment of life. Shows the effect of unemployment on the overall evaluation of life, this factor is a major problem in Radom.The third chapter is a characteristic of Radom, a brief history and information about the current situation on the labor market.The fourth chapter describes the results of the research (SWLS method was used and questionnaires consisting of open and closed questions). Compared two groups of Radom - happy and satisfied with their lives, in terms of satisfaction and the impact of economic activity on the quality of life.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej zostały poruszone kwestie zadowolenia z życia w aspekcie czynników, które mają wpływ na poczucie odczuwanego szczęścia. Dla potrzeb prezentowanej pracy zostali przebadani mieszkańcy Radomia pomiędzy 23-35 rokiem życia. Prezentowana praca magisterska składa się z 2 rozdziałów teoretycznych, 1 rozdziału opisującego charakterystykę Radomia oraz 1 rozdziału praktycznego.Pierwszy rozdział wyjaśnia pojęcia zadowolenia z życia, dobrostanu, szczęścia oraz charakteryzuje czynniki ekonomiczne i psychiczne, które mają wpływ na poziom jakości życia. W rozdziale podkreślona została istota psychologii pozytywnej oraz ekonomii szczęścia jako nauk, które wzajemnie się uzupełniając próbują stworzyć miarodajną metodę badania poziomu zadowolenia z życia.W drugim rozdziale ukazano wpływ życia zawodowego na ogólną radość życia. Został przedstawiony wpływ bezrobocia na ogólną ocenę życia, czynnik ten stanowi poważny problem w Radomiu.Rozdział trzeci to charakterystyka Radomia, krótki zarys historyczny oraz informacje na temat współczesnej sytuacji na rynku pracy.W rozdziale czwartym opisano wyniki przeprowadzonych badań (użyto metody SWLS oraz ankiety złożonej z pytań otwartych i zamkniętych). Porównywano dwie grupy radomian – analizując poziom zadowolenia z życia oraz jego wpływ na aktywności zawodową.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorKiraga, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:14:10Z
dc.date.available2020-07-24T20:14:10Z
dc.date.submitted2013-10-30pl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-81845-30927pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191428
dc.languagepolpl
dc.subject.enhappiness, Radom, satisfaction, unemployment, well-beingpl
dc.subject.plbezrobocie, dobrobyt, Radom, satysfakcja, szczęściepl
dc.titleWpływ aktywności zawodowej młodych radomian na ich poczucie jakości życia.pl
dc.title.alternativeEffect of activity of young Radom on their sense of quality of lifepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this master’s thesis have been raised matters of life satisfaction in terms of the factors that have an impact on self- perceived happiness. For the purposes of the present study were tested Radom residents between 23-35 years of age.The presented thesis consists of two theoretical chapters, one chapter describing the characteristics of Radom, and one practical chapter.The first chapter explains the concept of life satisfaction, well-being, happiness, and characterized economic and psychological factors that have an impact on quality of life. The chapter is emphasized essence of positive psychology and economics of happiness as a science, which complement each other trying to create a robust method for testing the level of life satisfaction.The second chapter is shown the impact of work on the overall enjoyment of life. Shows the effect of unemployment on the overall evaluation of life, this factor is a major problem in Radom.The third chapter is a characteristic of Radom, a brief history and information about the current situation on the labor market.The fourth chapter describes the results of the research (SWLS method was used and questionnaires consisting of open and closed questions). Compared two groups of Radom - happy and satisfied with their lives, in terms of satisfaction and the impact of economic activity on the quality of life.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej zostały poruszone kwestie zadowolenia z życia w aspekcie czynników, które mają wpływ na poczucie odczuwanego szczęścia. Dla potrzeb prezentowanej pracy zostali przebadani mieszkańcy Radomia pomiędzy 23-35 rokiem życia. Prezentowana praca magisterska składa się z 2 rozdziałów teoretycznych, 1 rozdziału opisującego charakterystykę Radomia oraz 1 rozdziału praktycznego.Pierwszy rozdział wyjaśnia pojęcia zadowolenia z życia, dobrostanu, szczęścia oraz charakteryzuje czynniki ekonomiczne i psychiczne, które mają wpływ na poziom jakości życia. W rozdziale podkreślona została istota psychologii pozytywnej oraz ekonomii szczęścia jako nauk, które wzajemnie się uzupełniając próbują stworzyć miarodajną metodę badania poziomu zadowolenia z życia.W drugim rozdziale ukazano wpływ życia zawodowego na ogólną radość życia. Został przedstawiony wpływ bezrobocia na ogólną ocenę życia, czynnik ten stanowi poważny problem w Radomiu.Rozdział trzeci to charakterystyka Radomia, krótki zarys historyczny oraz informacje na temat współczesnej sytuacji na rynku pracy.W rozdziale czwartym opisano wyniki przeprowadzonych badań (użyto metody SWLS oraz ankiety złożonej z pytań otwartych i zamkniętych). Porównywano dwie grupy radomian – analizując poziom zadowolenia z życia oraz jego wpływ na aktywności zawodową.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Kiraga, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:14:10Z
dc.date.available
2020-07-24T20:14:10Z
dc.date.submittedpl
2013-10-30
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-81845-30927
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191428
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
happiness, Radom, satisfaction, unemployment, well-being
dc.subject.plpl
bezrobocie, dobrobyt, Radom, satysfakcja, szczęście
dc.titlepl
Wpływ aktywności zawodowej młodych radomian na ich poczucie jakości życia.
dc.title.alternativepl
Effect of activity of young Radom on their sense of quality of life
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Wroclaw
4
Krakow
3
Dublin
2
Opole
2
Bydgoszcz
1
Cycow
1
Kalisz
1
Olsztyn
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available