Ocena właściwości przeciwzapalnych koniugatów peptydów będących analogami temporyny i enkefaliny

master
dc.abstract.enTherapeutic peptides are a novel class of drugs, which can be used in treatment of various diseases, e.g. cancer, metabolic, autoimmune and infectious diseases. Antimicrobial peptides (AMPs) are a group of therapeutic compounds that can play an important role during the resolution of infection. The most common mechanism of action of AMPs relies on their ability to interact with bacterial cell walls or membranes. Moreover, AMPs can neutralize virulence factors of pathogens and modulate host immune response. One of the most attractive features of AMPs as potential therapeutics is a low possibility of the development of resistance towards AMPs by bacteria.The aim of the research was to evaluate anti-inflammatory properties of the peptide conjugate DAL-PEG-DK5 and investigate its mechanism of action. This peptide conjugate was generated by linkage of synthetic antimicrobial peptide DK5 (1-CEb temporin analogue) and synthetic analogue of human enkephalin (DAL).During the research two in vitro models were used: human monocyte derived macrophages (HMDMs) and murine macrophages cell line RAW264.7. In order to investigate the influence of the peptide conjugate on inflammation the level of expression of certain cytokines and chemokines (TNFα, IL-6, IL-8 and IL-10) was measured. Induction of nitric oxide, which is one of the main inflammatory mediators, was also evaluated. Obtained data showed that among tested peptides the most efficient anti-inflammatory activity was executed by DAL-PEG-DK5 conjugate. Flow cytometry experiments revealed that the anti-inflammatory mechanism of DAL-PEG-DK5 results from its ability to restrict binding of LPS to cell surface of macrophages. Finally, the results obtained during the research show that tested peptide conjugate aggregates in the presence of LPS, which results in impaired ability of the cell surface receptors to recognize amyloid structures of endotoxin.pl
dc.abstract.plPeptydy terapeutyczne są nową klasą leków, które mogą być stosowane w leczeniu licznych schorzeń, takich jak: choroby nowotworowe, metaboliczne, autoimmunizacyjne oraz zakaźne. Peptydy przeciwdrobnoustrojowe (ang. antimicrobial peptides, AMPs) są podgrupą peptydów terapeutycznych działających w zakażeniach bakteryjnych w sposób bezpośredni i pośredni. Wpływają one na eliminację mikroorganizmów oddziałując z ich ścianą lub błoną komórkową. Ponadto, są zdolne do neutralizacji bakteryjnych czynników zjadliwości oraz do modulacji odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech wykorzystania AMPs w medycynie jest niskie prawdopodobieństwo rozwoju oporności bakterii na wyżej wymienione związki.Celem niniejszej pracy była ocena właściwości przeciwzapalnych peptydów będących koniugatami syntetycznych analogów temporyny 1-CEb (DK5) i ludzkiej enkefaliny (DAL). W pracy podjęto także próbę wyjaśnienia mechanizmu antyzapalnego działania tych koniugatów.Podczas badań wykorzystano dwa modele komórkowe: model makrofagów ludzkich (ang. human monocyte-derived macrophages, HMDMs) i model linii komórkowej makrofagów mysich RAW264.7. W celu zbadania wpływu peptydów na odpowiedź zapalną wywołaną endotoksyną bakteryjną zbadano poziom ekspresji następujących cytokin i chemokin: TNFα, IL-6, IL-8 oraz IL-10. Ponadto, oceniono indukcję tlenku azotu, jako wskaźnika prozapalnej aktywacji makrofagów. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że spośród testowanych peptydów koniugat DAL-PEG-DK5 wykazuje najsilniejsze działanie antyzapalne. Za pomocą cytometrii przepływowej dowiedziono, że antyzapalne działanie koniugatu DAL-PEG-DK5 wynika z ograniczenia wiązania LPS do błony komórkowej makrofagów. Ostatecznie udowodniono, że koniugat peptydów pod wpływem LPS ulega wzmożonej agregacji, co ma negatywny wpływ na rozpoznanie amyloidowych struktur endotoksyny przez receptory błony komórkowej gospodarza.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKozieł, Joanna - 129350 pl
dc.contributor.authorBabyak, Olenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerKozieł, Joanna - 129350 pl
dc.contributor.reviewerSkrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:07:16Z
dc.date.available2020-07-28T00:07:16Z
dc.date.submitted2019-06-17pl
dc.fieldofstudybiotechnologia molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-132839-198611pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235238
dc.languagepolpl
dc.subject.eninnate immune response, activation of macrophages, sepsis, therapeutic peptidespl
dc.subject.plnieswoista odpowiedź immunologiczna, aktywacja makrofagów, sepsa, peptydy terapeutycznepl
dc.titleOcena właściwości przeciwzapalnych koniugatów peptydów będących analogami temporyny i enkefalinypl
dc.title.alternativeThe analysis of anti-iflammatory role of conjugate of enkephalin and temporin peptidespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Therapeutic peptides are a novel class of drugs, which can be used in treatment of various diseases, e.g. cancer, metabolic, autoimmune and infectious diseases. Antimicrobial peptides (AMPs) are a group of therapeutic compounds that can play an important role during the resolution of infection. The most common mechanism of action of AMPs relies on their ability to interact with bacterial cell walls or membranes. Moreover, AMPs can neutralize virulence factors of pathogens and modulate host immune response. One of the most attractive features of AMPs as potential therapeutics is a low possibility of the development of resistance towards AMPs by bacteria.The aim of the research was to evaluate anti-inflammatory properties of the peptide conjugate DAL-PEG-DK5 and investigate its mechanism of action. This peptide conjugate was generated by linkage of synthetic antimicrobial peptide DK5 (1-CEb temporin analogue) and synthetic analogue of human enkephalin (DAL).During the research two in vitro models were used: human monocyte derived macrophages (HMDMs) and murine macrophages cell line RAW264.7. In order to investigate the influence of the peptide conjugate on inflammation the level of expression of certain cytokines and chemokines (TNFα, IL-6, IL-8 and IL-10) was measured. Induction of nitric oxide, which is one of the main inflammatory mediators, was also evaluated. Obtained data showed that among tested peptides the most efficient anti-inflammatory activity was executed by DAL-PEG-DK5 conjugate. Flow cytometry experiments revealed that the anti-inflammatory mechanism of DAL-PEG-DK5 results from its ability to restrict binding of LPS to cell surface of macrophages. Finally, the results obtained during the research show that tested peptide conjugate aggregates in the presence of LPS, which results in impaired ability of the cell surface receptors to recognize amyloid structures of endotoxin.
dc.abstract.plpl
Peptydy terapeutyczne są nową klasą leków, które mogą być stosowane w leczeniu licznych schorzeń, takich jak: choroby nowotworowe, metaboliczne, autoimmunizacyjne oraz zakaźne. Peptydy przeciwdrobnoustrojowe (ang. antimicrobial peptides, AMPs) są podgrupą peptydów terapeutycznych działających w zakażeniach bakteryjnych w sposób bezpośredni i pośredni. Wpływają one na eliminację mikroorganizmów oddziałując z ich ścianą lub błoną komórkową. Ponadto, są zdolne do neutralizacji bakteryjnych czynników zjadliwości oraz do modulacji odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech wykorzystania AMPs w medycynie jest niskie prawdopodobieństwo rozwoju oporności bakterii na wyżej wymienione związki.Celem niniejszej pracy była ocena właściwości przeciwzapalnych peptydów będących koniugatami syntetycznych analogów temporyny 1-CEb (DK5) i ludzkiej enkefaliny (DAL). W pracy podjęto także próbę wyjaśnienia mechanizmu antyzapalnego działania tych koniugatów.Podczas badań wykorzystano dwa modele komórkowe: model makrofagów ludzkich (ang. human monocyte-derived macrophages, HMDMs) i model linii komórkowej makrofagów mysich RAW264.7. W celu zbadania wpływu peptydów na odpowiedź zapalną wywołaną endotoksyną bakteryjną zbadano poziom ekspresji następujących cytokin i chemokin: TNFα, IL-6, IL-8 oraz IL-10. Ponadto, oceniono indukcję tlenku azotu, jako wskaźnika prozapalnej aktywacji makrofagów. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że spośród testowanych peptydów koniugat DAL-PEG-DK5 wykazuje najsilniejsze działanie antyzapalne. Za pomocą cytometrii przepływowej dowiedziono, że antyzapalne działanie koniugatu DAL-PEG-DK5 wynika z ograniczenia wiązania LPS do błony komórkowej makrofagów. Ostatecznie udowodniono, że koniugat peptydów pod wpływem LPS ulega wzmożonej agregacji, co ma negatywny wpływ na rozpoznanie amyloidowych struktur endotoksyny przez receptory błony komórkowej gospodarza.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kozieł, Joanna - 129350
dc.contributor.authorpl
Babyak, Olena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Kozieł, Joanna - 129350
dc.contributor.reviewerpl
Skrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:07:16Z
dc.date.available
2020-07-28T00:07:16Z
dc.date.submittedpl
2019-06-17
dc.fieldofstudypl
biotechnologia molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-132839-198611
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235238
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
innate immune response, activation of macrophages, sepsis, therapeutic peptides
dc.subject.plpl
nieswoista odpowiedź immunologiczna, aktywacja makrofagów, sepsa, peptydy terapeutyczne
dc.titlepl
Ocena właściwości przeciwzapalnych koniugatów peptydów będących analogami temporyny i enkefaliny
dc.title.alternativepl
The analysis of anti-iflammatory role of conjugate of enkephalin and temporin peptides
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bonn
1
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available