“Charakterystyka i skutki wadliwości uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy”

master
dc.abstract.enThis Thesis is focused on shareholders` meeting resolutions defectiveness issues. There is particularly discussed a matter of “defectiveness” definition as well as its species and varieties in law. The law nature of the shareholders` resolution has been arbitrated also.It is detail noted that on practical side of the issue e.g. sue possibility of the resolution made by canceled members of capital company bodies with complete description of defectiveness resolution sue procedure. Some analysis of the profile of these resolutions - in literature and jurisprudence - has been made, including the matter of sue origin. At the end of this Thesis, the Author was presented his own directories and attitudes into general subject of the Note, despite reviewing de lege ferenda demands aimed to remove and neutralize any discrepancies and provide with more safe economic turnover in Poland.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu kompleksowe omówienie zagadnienia wadliwości uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Przede wszystkim, szczegółowo zostało omówione pojęcie wadliwości i jej odmiany. Rozstrzygnięto charakter prawny uchwały. W pracy została zwrócona uwaga na pojawiające się problemy praktyczne związane z omawianym zagadnieniem, np. możliwość zaskarżenia uchwały przez odwołanego członka organu spółki. Szczegółowo opisano proces zaskarżania wadliwych uchwał. Dokonano analizy poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa w zakresie charakteru orzeczeń wydanych w oparciu o zaskarżenie uchwał. Na samym końcu autor pracy przedstawił własne poglądy w omawianej kwestii, dodatkowo przedstawił postulaty de lege ferenda, mające usunąć powstałe rozbieżności i zapewnić większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.authorMarciniak, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSpyra, Marcin - 132022 pl
dc.contributor.reviewerSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:18:19Z
dc.date.available2020-07-25T03:18:19Z
dc.date.submitted2014-09-03pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-89554-100968pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197936
dc.languagepolpl
dc.subject.endefectiveness, shareholders` meeting, resolutionspl
dc.subject.plwadliwość, uchwały, walne zgromadzeniepl
dc.title“Charakterystyka i skutki wadliwości uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy”pl
dc.title.alternativePROFILE AND EFFECTS OF THE SHAREHOLDERS` MEETING RESOLUTION`S DEFECTIVENESS.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Thesis is focused on shareholders` meeting resolutions defectiveness issues. There is particularly discussed a matter of “defectiveness” definition as well as its species and varieties in law. The law nature of the shareholders` resolution has been arbitrated also.It is detail noted that on practical side of the issue e.g. sue possibility of the resolution made by canceled members of capital company bodies with complete description of defectiveness resolution sue procedure. Some analysis of the profile of these resolutions - in literature and jurisprudence - has been made, including the matter of sue origin. At the end of this Thesis, the Author was presented his own directories and attitudes into general subject of the Note, despite reviewing de lege ferenda demands aimed to remove and neutralize any discrepancies and provide with more safe economic turnover in Poland.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu kompleksowe omówienie zagadnienia wadliwości uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Przede wszystkim, szczegółowo zostało omówione pojęcie wadliwości i jej odmiany. Rozstrzygnięto charakter prawny uchwały. W pracy została zwrócona uwaga na pojawiające się problemy praktyczne związane z omawianym zagadnieniem, np. możliwość zaskarżenia uchwały przez odwołanego członka organu spółki. Szczegółowo opisano proces zaskarżania wadliwych uchwał. Dokonano analizy poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa w zakresie charakteru orzeczeń wydanych w oparciu o zaskarżenie uchwał. Na samym końcu autor pracy przedstawił własne poglądy w omawianej kwestii, dodatkowo przedstawił postulaty de lege ferenda, mające usunąć powstałe rozbieżności i zapewnić większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.authorpl
Marciniak, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Spyra, Marcin - 132022
dc.contributor.reviewerpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:18:19Z
dc.date.available
2020-07-25T03:18:19Z
dc.date.submittedpl
2014-09-03
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-89554-100968
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197936
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
defectiveness, shareholders` meeting, resolutions
dc.subject.plpl
wadliwość, uchwały, walne zgromadzenie
dc.titlepl
“Charakterystyka i skutki wadliwości uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy”
dc.title.alternativepl
PROFILE AND EFFECTS OF THE SHAREHOLDERS` MEETING RESOLUTION`S DEFECTIVENESS.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available