Życie codzienne osób niewidomych i słabowidzących.

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to describe common everyday life of the blind and visually impaired. The starting point was to look at the blind from the perspective of everyday life not the perspective of the restrictions. I wanted to show that a visually impaired person isn’t different, but it is the same man as a person without disabilities.I have chosen qualitative method of research - in-depth interviews. During the interviews I also used a non-systematic observation.The results show that all respondents are resourceful in the daily activities. They cook, clean, run the household alone or with family, go to the city, market. When it comes to paying bills and the cost of the store - the area has been completely dominated by the electronics. Some activities make a little problems for example, doing makeup (it’s a problem for womens), or handling a gas cooker or some of the activities carried out during cooking.People with dogs said about dog’s therapeutic role in life. They mentioned about the strong ties between the owner and the dog.The respondents from the sample, have no resistance in receiving help from other people, and are not ashamed to ask for such assistance.Polish Association of the Blind is not very attractive organization for respondents. They rather prefer to participating in projects and training courses organized by the FIRR or the PFRON.In the holidays and weekends respondents like to go somewhere, take a trip, to travel, explore unknown places. Holidays all persons prefer to spend with family, at home.Free time respondents spend on retraining to indulge in the passion, reading books, listening to music, roam the Internet, meet with friends or simply relax.In selection of friends, friends, life partner persons with disabilities do not pay attention to whether someone is disabled or able-bodied. They take notice on quality of contacts with friends and their character. They usually spend free time with friends on common conversation, a walk, meeting in a restaurant or cafe, evening meetings with games, music, a glass of wine.Featuring the most popular assistive technologies associated with the lives of blind and partially sighted, should be mentioned: the phone self-voicing, a computer with specialized software, screen reader, white cane, voice recorder, portable mp3, watch Braille or self-voicing, the indicator measuring the liquid , Braille tablet, notebook Braille, Braille machine.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej było poznanie oraz opisanie, jak wygląda życie codzienne osób niewidomych i słabowidzących. Punktem wyjścia stanowiło spojrzenie na osoby niewidome nie z perspektywy ograniczeń, lecz z perspektywy codziennego funkcjonowania. Chciałam pokazać, iż osoba z dysfunkcją wzroku nie jest odmienna, lecz jest takim samym człowiekiem jak osoba pełnosprawna. Wybraną przeze mnie metodą badawczą była metoda jakościowa, w postaci wywiadów pogłębionych. W trakcie wywiadów prowadziłam także obserwację niesystematyczną.Wyniki badań pokazują, że wszyscy respondenci w mniejszym lub większym stopniu są zaradni w obszarze codziennych czynności. Gotują, sprzątają, prowadzą gospodarstwo domowe samemu lub z rodziną, wybierają się samodzielnie do miasta i na spacery, robią zakupy. Jeśli chodzi o płacenie rachunków oraz kosztów w sklepie – obszar ten został całkowicie zdominowany przez elektronikę. Z czynności, które przysparzają pewne problemy, można wyróżnić na przykład robienie makijażu przez kobiety, czy też obsługa kuchenki gazowej lub niektóre czynności wykonywane podczas gotowania. Osoby posiadające psa podkreślają jego terapeutyczną rolę łagodzącą psychikę oraz wspomagającą rehabilitację i poruszanie się w przestrzeni miejskiej i nie tylko. Wspominają o silnej więzi właściciela z psem.Respondenci z próby, nie mają oporów z przyjmowaniem pomocy od osób postronnych, jak również nie wstydzą się o taką pomoc poprosić. Polski Związek Niewidomych nie jest zbytnio atrakcyjną organizacją dla respondentów. W zamian, uczestniczą w licznych projektach i szkoleniach organizowanych choćby przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego, czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Jeśli chodzi o formę spędzania dni wolnych od pracy, badane osoby w większości mają duszę podróżnika – w wakacje i weekendy lubią gdzieś pójść, wybrać się na wycieczkę, wyjechać, pozwiedzać nieznane miejsca. Natomiast święta wszystkie badane osoby preferują spędzać w gronie rodzinnym, w zaciszu domowym.Wolny czas respondenci poświęcają na doszkalanie się, oddają się pasji, czytaniu książek, słuchaniu muzyki, buszują w internecie, spotykają się ze znajomymi lub po prostu odpoczywają.Dobierając znajomych, przyjaciół, partnera życiowego, osoby badane w znakomitej większości, nie zwracają uwagi na to, czy ktoś jest niepełnosprawny czy pełnosprawny. Liczy się sama jakość kontaktów z przyjaciółmi, charakter znajomych. Formy spędzania wolnego czasu ze znajomymi to najczęściej rozmowa, spacer, wspólne wyjście do restauracji czy kawiarni, wieczorne spotkania przy grach, muzyce, lampce wina.Wyróżniając najbardziej popularne urządzenia pomocnicze, towarzyszące w życiu osób niewidomych i słabowidzących, należy wspomnieć o: telefon udźwiękowiony, komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym – najczęściej wymienianym programem mówiącym był Jaws; biała laska, dyktafon, przenośna mp3, zegarek brajlowski lub udźwiękowiony, wskaźnik pomiaru cieczy, tabliczka brajlowska, notatnik brajlowski, maszyna brajlowska, linijka brajlowska.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWorek, Barbara - 132738 pl
dc.contributor.authorKlimek, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSagan, Adam - 131779 pl
dc.contributor.reviewerWorek, Barbara - 132738 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:26:55Z
dc.date.available2020-07-24T09:26:55Z
dc.date.submitted2012-07-17pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudybadania społeczne i analiza danychpl
dc.identifier.apddiploma-68062-132954pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181423
dc.languagepolpl
dc.subject.enblind,\nvisually impaired,\neveryday life,\nassistive technologiespl
dc.subject.plniewidomi,słabowidzący,życie codziennie,technologie i urządzenia asystującepl
dc.titleŻycie codzienne osób niewidomych i słabowidzących.pl
dc.title.alternativeEveryday life of the blind and visually impairedpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to describe common everyday life of the blind and visually impaired. The starting point was to look at the blind from the perspective of everyday life not the perspective of the restrictions. I wanted to show that a visually impaired person isn’t different, but it is the same man as a person without disabilities.I have chosen qualitative method of research - in-depth interviews. During the interviews I also used a non-systematic observation.The results show that all respondents are resourceful in the daily activities. They cook, clean, run the household alone or with family, go to the city, market. When it comes to paying bills and the cost of the store - the area has been completely dominated by the electronics. Some activities make a little problems for example, doing makeup (it’s a problem for womens), or handling a gas cooker or some of the activities carried out during cooking.People with dogs said about dog’s therapeutic role in life. They mentioned about the strong ties between the owner and the dog.The respondents from the sample, have no resistance in receiving help from other people, and are not ashamed to ask for such assistance.Polish Association of the Blind is not very attractive organization for respondents. They rather prefer to participating in projects and training courses organized by the FIRR or the PFRON.In the holidays and weekends respondents like to go somewhere, take a trip, to travel, explore unknown places. Holidays all persons prefer to spend with family, at home.Free time respondents spend on retraining to indulge in the passion, reading books, listening to music, roam the Internet, meet with friends or simply relax.In selection of friends, friends, life partner persons with disabilities do not pay attention to whether someone is disabled or able-bodied. They take notice on quality of contacts with friends and their character. They usually spend free time with friends on common conversation, a walk, meeting in a restaurant or cafe, evening meetings with games, music, a glass of wine.Featuring the most popular assistive technologies associated with the lives of blind and partially sighted, should be mentioned: the phone self-voicing, a computer with specialized software, screen reader, white cane, voice recorder, portable mp3, watch Braille or self-voicing, the indicator measuring the liquid , Braille tablet, notebook Braille, Braille machine.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej było poznanie oraz opisanie, jak wygląda życie codzienne osób niewidomych i słabowidzących. Punktem wyjścia stanowiło spojrzenie na osoby niewidome nie z perspektywy ograniczeń, lecz z perspektywy codziennego funkcjonowania. Chciałam pokazać, iż osoba z dysfunkcją wzroku nie jest odmienna, lecz jest takim samym człowiekiem jak osoba pełnosprawna. Wybraną przeze mnie metodą badawczą była metoda jakościowa, w postaci wywiadów pogłębionych. W trakcie wywiadów prowadziłam także obserwację niesystematyczną.Wyniki badań pokazują, że wszyscy respondenci w mniejszym lub większym stopniu są zaradni w obszarze codziennych czynności. Gotują, sprzątają, prowadzą gospodarstwo domowe samemu lub z rodziną, wybierają się samodzielnie do miasta i na spacery, robią zakupy. Jeśli chodzi o płacenie rachunków oraz kosztów w sklepie – obszar ten został całkowicie zdominowany przez elektronikę. Z czynności, które przysparzają pewne problemy, można wyróżnić na przykład robienie makijażu przez kobiety, czy też obsługa kuchenki gazowej lub niektóre czynności wykonywane podczas gotowania. Osoby posiadające psa podkreślają jego terapeutyczną rolę łagodzącą psychikę oraz wspomagającą rehabilitację i poruszanie się w przestrzeni miejskiej i nie tylko. Wspominają o silnej więzi właściciela z psem.Respondenci z próby, nie mają oporów z przyjmowaniem pomocy od osób postronnych, jak również nie wstydzą się o taką pomoc poprosić. Polski Związek Niewidomych nie jest zbytnio atrakcyjną organizacją dla respondentów. W zamian, uczestniczą w licznych projektach i szkoleniach organizowanych choćby przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego, czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Jeśli chodzi o formę spędzania dni wolnych od pracy, badane osoby w większości mają duszę podróżnika – w wakacje i weekendy lubią gdzieś pójść, wybrać się na wycieczkę, wyjechać, pozwiedzać nieznane miejsca. Natomiast święta wszystkie badane osoby preferują spędzać w gronie rodzinnym, w zaciszu domowym.Wolny czas respondenci poświęcają na doszkalanie się, oddają się pasji, czytaniu książek, słuchaniu muzyki, buszują w internecie, spotykają się ze znajomymi lub po prostu odpoczywają.Dobierając znajomych, przyjaciół, partnera życiowego, osoby badane w znakomitej większości, nie zwracają uwagi na to, czy ktoś jest niepełnosprawny czy pełnosprawny. Liczy się sama jakość kontaktów z przyjaciółmi, charakter znajomych. Formy spędzania wolnego czasu ze znajomymi to najczęściej rozmowa, spacer, wspólne wyjście do restauracji czy kawiarni, wieczorne spotkania przy grach, muzyce, lampce wina.Wyróżniając najbardziej popularne urządzenia pomocnicze, towarzyszące w życiu osób niewidomych i słabowidzących, należy wspomnieć o: telefon udźwiękowiony, komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym – najczęściej wymienianym programem mówiącym był Jaws; biała laska, dyktafon, przenośna mp3, zegarek brajlowski lub udźwiękowiony, wskaźnik pomiaru cieczy, tabliczka brajlowska, notatnik brajlowski, maszyna brajlowska, linijka brajlowska.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Worek, Barbara - 132738
dc.contributor.authorpl
Klimek, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sagan, Adam - 131779
dc.contributor.reviewerpl
Worek, Barbara - 132738
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:26:55Z
dc.date.available
2020-07-24T09:26:55Z
dc.date.submittedpl
2012-07-17
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
badania społeczne i analiza danych
dc.identifier.apdpl
diploma-68062-132954
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181423
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
blind,\nvisually impaired,\neveryday life,\nassistive technologies
dc.subject.plpl
niewidomi,słabowidzący,życie codziennie,technologie i urządzenia asystujące
dc.titlepl
Życie codzienne osób niewidomych i słabowidzących.
dc.title.alternativepl
Everyday life of the blind and visually impaired
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
114
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Poznan
8
Krakow
7
Lubartow
7
Lidzbark
6
Gdynia
5
Miszewo Murowane
5
Wroclaw
5
Wolin
3
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available