Opieka nad pacjentem z zaburzeniami rytmu serca pochodzenia nadkomorowego

licenciate
dc.abstract.enSupraventricular arrhythmia it is an illness where many improperly formed electrical impulses occur either there are difficulties with transmitting impulses in heart upper chambers. These abnormalities lead to many clinical symptoms. Among the most important signs can be distinguished heart palpitations, pain, dyspnoea and tightness in the chest or faintness. Supraventricular arrhythmia can be treated by pharmacotherapy or invasive methods such as an ablation. Pharmacological treatment and invasive treatment do not always turn out to be effective. The purpose: The purpose of the study was to identify, show health problems and create nursing interventions in patient suffered from supraventricular arrhythmia. The results: 10 mainly health problems was recognized in patient during four home visits. The most important problem was the tightness in the chest and dyspnoea and also fear and anxiety of life and health. This problems reduced patient’s daily life activities. There were planned and achieved nursing interventions. Some of the interventions helped to minimalize of feeling symptoms and signs of illness. Some of the health problems were eliminated.pl
dc.abstract.plNadkomorowe zaburzenia rytmu serca to schorzenie cechujące się występowaniem nieprawidłowo powstałych bodźców lub trudnością w przewodzeniu impulsów elektrycznych w przedsionkach serca. Nieprawidłowości te prowadzą do powstawania zaburzeń prawidłowej pracy serca, co niesie ze sobą szereg objawów klinicznych. Wśród najistotniejszych wyróżnić można uczucie kołatania serca, ból i duszność w klatce piersiowej czy omdlenia. Zaburzenia rytmu pochodzenia nadkomorowego poddaje się leczeniu farmakologicznemu bądź metodom inwazyjnym, takim jak ablacja. Leczenie farmakologiczne i inwazyjne nie zawsze okazuje się być skuteczne. Cel pracy: Celem pracy było rozpoznanie, ukazanie problemów zdrowotnych i opracowanie interwencji pielęgniarskich u pacjentki cierpiącej na nadkomorowe zaburzenia rytmu serca.Wyniki badań: U chorej rozpoznano 10 głównych problemów zdrowotnych podczas czterech wizyt w jej środowisku domowym. Istotnym problemem było uczucie bólu i ucisku w klatce piersiowej, a także lęk i niepokój o własne życie i zdrowie, które w dużym stopniu ograniczyły codzienne życie i funkcjonowanie pacjentki. Zaplanowany i zrealizowany plan interwencji pielęgniarskich pomógł zminimalizować odczuwanie niektórych dolegliwości i objawów, a także całkowicie wyeliminować część problemów zdrowotnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.authorBanach, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:47:59Z
dc.date.available2020-07-27T14:47:59Z
dc.date.submitted2018-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-122201-211010pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226661
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: supraventricular arrhythmia, atrioventricular nodal reentrant tachycardia, atrial flutter, nursing diagnosispl
dc.subject.plSłowa kluczowe: nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, nawrotny częstoskurcz węzłowy, trzepotanie przedsionków, diagnozy pielęgniarskiepl
dc.titleOpieka nad pacjentem z zaburzeniami rytmu serca pochodzenia nadkomorowegopl
dc.title.alternativeNursing care of patient with supraventricular arrhythmiapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Supraventricular arrhythmia it is an illness where many improperly formed electrical impulses occur either there are difficulties with transmitting impulses in heart upper chambers. These abnormalities lead to many clinical symptoms. Among the most important signs can be distinguished heart palpitations, pain, dyspnoea and tightness in the chest or faintness. Supraventricular arrhythmia can be treated by pharmacotherapy or invasive methods such as an ablation. Pharmacological treatment and invasive treatment do not always turn out to be effective. The purpose: The purpose of the study was to identify, show health problems and create nursing interventions in patient suffered from supraventricular arrhythmia. The results: 10 mainly health problems was recognized in patient during four home visits. The most important problem was the tightness in the chest and dyspnoea and also fear and anxiety of life and health. This problems reduced patient’s daily life activities. There were planned and achieved nursing interventions. Some of the interventions helped to minimalize of feeling symptoms and signs of illness. Some of the health problems were eliminated.
dc.abstract.plpl
Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca to schorzenie cechujące się występowaniem nieprawidłowo powstałych bodźców lub trudnością w przewodzeniu impulsów elektrycznych w przedsionkach serca. Nieprawidłowości te prowadzą do powstawania zaburzeń prawidłowej pracy serca, co niesie ze sobą szereg objawów klinicznych. Wśród najistotniejszych wyróżnić można uczucie kołatania serca, ból i duszność w klatce piersiowej czy omdlenia. Zaburzenia rytmu pochodzenia nadkomorowego poddaje się leczeniu farmakologicznemu bądź metodom inwazyjnym, takim jak ablacja. Leczenie farmakologiczne i inwazyjne nie zawsze okazuje się być skuteczne. Cel pracy: Celem pracy było rozpoznanie, ukazanie problemów zdrowotnych i opracowanie interwencji pielęgniarskich u pacjentki cierpiącej na nadkomorowe zaburzenia rytmu serca.Wyniki badań: U chorej rozpoznano 10 głównych problemów zdrowotnych podczas czterech wizyt w jej środowisku domowym. Istotnym problemem było uczucie bólu i ucisku w klatce piersiowej, a także lęk i niepokój o własne życie i zdrowie, które w dużym stopniu ograniczyły codzienne życie i funkcjonowanie pacjentki. Zaplanowany i zrealizowany plan interwencji pielęgniarskich pomógł zminimalizować odczuwanie niektórych dolegliwości i objawów, a także całkowicie wyeliminować część problemów zdrowotnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.authorpl
Banach, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:47:59Z
dc.date.available
2020-07-27T14:47:59Z
dc.date.submittedpl
2018-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-122201-211010
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226661
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: supraventricular arrhythmia, atrioventricular nodal reentrant tachycardia, atrial flutter, nursing diagnosis
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, nawrotny częstoskurcz węzłowy, trzepotanie przedsionków, diagnozy pielęgniarskie
dc.titlepl
Opieka nad pacjentem z zaburzeniami rytmu serca pochodzenia nadkomorowego
dc.title.alternativepl
Nursing care of patient with supraventricular arrhythmia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
151
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Wroclaw
10
Krakow
7
Poznan
6
Lodz
5
Zakrzyn
4
Gliwice
3
Lublin
3
Rzeszów
3
Sosnowiec
3

No access

No Thumbnail Available