Sytuacja kobiet na runku pracy w Polsce.

master
dc.abstract.enAim of this study was to investigate the situation of women in the labor market. The work consists of four chapters. In the first chapter presents changes on women, their legal status, family and professional in modern history. Addresses the question of discrimination against women and the stereotypes associated with work. The second chapter addresses the problem of the labor market in Poland. Unemployment, favoring certain groups and statistical data of the last years of employment. The third chapter tackles the topic of women in the labor market. The situation of women, the unemployed and working professionals and working at home, as well as barriers to women's advancement and stereotypes that grew up around women and work. The fourth chapter presents test results based on a questionnaire interview. Research conducted on a group of women and affects them in the labor market as seen by women.pl
dc.abstract.otherCelem pracy było poznanie sytuacji kobiet na rynku pracy. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawione zostały zmiany dotyczące kobiet, ich sytuacji prawnej, rodzinnej oraz zawodowej w historii nowożytnej. Poruszana jest kwestia dyskryminacji kobiet oraz stereotypów związanych z pracą zawodową. Drugi rozdział porusza problem rynku pracy w Polsce. Bezrobocie, faworyzowanie pewnych grup oraz dane statystyczne z ostatnich lat dotyczące zatrudnienia. Rozdział trzeci podejmuje temat kobiet na rynku pracy. Sytuacja kobiet bezrobotnych oraz pracujących zawodowo i pracujących w domu, a także bariery utrudniające kobietom awans i stereotypy jakie narosły wokół pracy zawodowej kobiet. W rozdziale czwartym prezentowane są wyniki badań w oparciu o kwestionariusz wywiadu. Badań przeprowadzono na grupie kobiet i dotyczy ich sytuacji na rynku pracy widzianej przez kobiety.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorRomaniszyn, Krystyna - 131682 pl
dc.contributor.authorWaydowicz, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerFlis, Maria - 101022 pl
dc.contributor.reviewerRomaniszyn, Krystyna - 131682 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T19:37:07Z
dc.date.available2020-07-20T19:37:07Z
dc.date.submitted2011-10-28pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-60895-41330pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174477
dc.subject.enJOBS, JOB MARKET, WOMEN, DISCRIMINATIONpl
dc.subject.otherPRACA, RYNEK PRACY, KOBIETA, DYSKRYMINACJApl
dc.titleSytuacja kobiet na runku pracy w Polsce.pl
dc.title.alternativeThe situation of women in the labor market in Poland.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim of this study was to investigate the situation of women in the labor market. The work consists of four chapters. In the first chapter presents changes on women, their legal status, family and professional in modern history. Addresses the question of discrimination against women and the stereotypes associated with work. The second chapter addresses the problem of the labor market in Poland. Unemployment, favoring certain groups and statistical data of the last years of employment. The third chapter tackles the topic of women in the labor market. The situation of women, the unemployed and working professionals and working at home, as well as barriers to women's advancement and stereotypes that grew up around women and work. The fourth chapter presents test results based on a questionnaire interview. Research conducted on a group of women and affects them in the labor market as seen by women.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy było poznanie sytuacji kobiet na rynku pracy. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawione zostały zmiany dotyczące kobiet, ich sytuacji prawnej, rodzinnej oraz zawodowej w historii nowożytnej. Poruszana jest kwestia dyskryminacji kobiet oraz stereotypów związanych z pracą zawodową. Drugi rozdział porusza problem rynku pracy w Polsce. Bezrobocie, faworyzowanie pewnych grup oraz dane statystyczne z ostatnich lat dotyczące zatrudnienia. Rozdział trzeci podejmuje temat kobiet na rynku pracy. Sytuacja kobiet bezrobotnych oraz pracujących zawodowo i pracujących w domu, a także bariery utrudniające kobietom awans i stereotypy jakie narosły wokół pracy zawodowej kobiet. W rozdziale czwartym prezentowane są wyniki badań w oparciu o kwestionariusz wywiadu. Badań przeprowadzono na grupie kobiet i dotyczy ich sytuacji na rynku pracy widzianej przez kobiety.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Romaniszyn, Krystyna - 131682
dc.contributor.authorpl
Waydowicz, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Flis, Maria - 101022
dc.contributor.reviewerpl
Romaniszyn, Krystyna - 131682
dc.date.accessioned
2020-07-20T19:37:07Z
dc.date.available
2020-07-20T19:37:07Z
dc.date.submittedpl
2011-10-28
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-60895-41330
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174477
dc.subject.enpl
JOBS, JOB MARKET, WOMEN, DISCRIMINATION
dc.subject.otherpl
PRACA, RYNEK PRACY, KOBIETA, DYSKRYMINACJA
dc.titlepl
Sytuacja kobiet na runku pracy w Polsce.
dc.title.alternativepl
The situation of women in the labor market in Poland.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Bobowa
1
Gliwice
1
Gmina Zabierzów
1
Krakow
1
Nowy Wisnicz
1
Poznan
1
Ruda Śląska
1

No access

No Thumbnail Available