Zachowania żywieniowe i składniki żywności a ryzyko rozwoju choroby nowotworowej jelita grubego

licenciate
dc.abstract.enCancer is a major challenge for the health care system nowadays. They are regarded as a disease of civilization, which are particularly vulnerable people living in developed countries. Very high morbidity and mortality globally, in both men and women concerns colorectal cancer.The aim of the study was to assess nutritional behaviours that affect the risk of developing colorectal cancer. The study was asked whether specific nutrients or dietary habits are risk factor or whether they can reduce the risk of developing colorectal cancer.A review of the literature in PubMed medical database was done in search of research related to the topic of the thesis and describing prospective studies, case-control and cohort published in 2009-2014. After reading the abstracts, fifteen research papers, that met the established criteria, were selected for review.The disease was described and factors that modify the risk of colorectal cancer too. Factors can be divided into two groups, lowering the risk factors, which include high-fiber foods, food rich in vitamin D, calcium and folic acid, as well as the Mediterranean diet. The group of factors increasing the risk includes red meat, as well as the obesity prevalence.It was shown essential and reasonable diet for the development of colorectal cancer. Suitable habits are a significant role in reducing the risk of colorectal cancer and they are treated as one component of prevention.pl
dc.abstract.plChoroby nowotworowe są aktualnie dużym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia. Uważane są za chorobę cywilizacyjną, na którą szczególnie narażone są osoby zamieszkujące kraje wysokorozwinięte. Bardzo wysoka zachorowalność, jak i umieralność w skali globalnej, zarówno wśród mężczyzn oraz kobiet dotyczy nowotworów jelita grubego. Celem pracy jest ocena zachowań żywieniowych wpływających na ryzyko rozwoju nowotworu jelita grubego. W pracy postawiono pytania, czy określone składniki pokarmowe lub zwyczaje żywieniowe są czynnikiem ryzyka lub czy mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego.Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa w bazie medycznej PubMed, w poszukiwaniu prac badawczych związanych z tematem pracy i opisujących badania prospektywne, kliniczno-kontrolne oraz kohortowe opublikowane w latach 2009-2014. Po zapoznaniu się ze streszczeniami wybrano do przeglądu piętnaście prac badawczych, które spełniały założone kryteria.Dokonano opisu choroby oraz czynników modyfikujących ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Czynniki te podzielono na dwie grupy: czynniki obniżające ryzyko, do których należą pokarmy bogate w błonnik pokarmowy, żywność bogata w witaminę D, wapń i kwas foliowy, jak również stosowanie diety śródziemnomorskiej. Do grupy czynników zwiększających ryzyko zachorowania należy spożywanie przetworzonego czerwonego mięsa, a także występowanie otyłości. W pracy wykazano zasadnicze znaczenie diety i racjonalnego sposobu odżywiania dla rozwoju choroby nowotworowej jelita grubego. Odpowiednie nawyki żywieniowe odgrywają istotne znaczenie w zmniejszaniu ryzyka choroby nowotworowej jelita grubego i są traktowane jako jeden z komponentów profilaktyki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.contributor.advisorPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.authorBoroń, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.reviewerŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:48:02Z
dc.date.available2020-07-25T06:48:02Z
dc.date.submitted2015-10-07pl
dc.fieldofstudyinspekcja sanitarnapl
dc.identifier.apddiploma-93399-145247pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201219
dc.languagepolpl
dc.subject.ennutrition, obesity, dietary fibre, risk factor, colorectal cancerpl
dc.subject.plżywienie, otyłość, błonnik pokarmowy, czynniki ryzyka, nowotwory jelita grubegopl
dc.titleZachowania żywieniowe i składniki żywności a ryzyko rozwoju choroby nowotworowej jelita grubegopl
dc.title.alternativeFeeding behavior and food ingredients versus the risk of developing colon cancerpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cancer is a major challenge for the health care system nowadays. They are regarded as a disease of civilization, which are particularly vulnerable people living in developed countries. Very high morbidity and mortality globally, in both men and women concerns colorectal cancer.The aim of the study was to assess nutritional behaviours that affect the risk of developing colorectal cancer. The study was asked whether specific nutrients or dietary habits are risk factor or whether they can reduce the risk of developing colorectal cancer.A review of the literature in PubMed medical database was done in search of research related to the topic of the thesis and describing prospective studies, case-control and cohort published in 2009-2014. After reading the abstracts, fifteen research papers, that met the established criteria, were selected for review.The disease was described and factors that modify the risk of colorectal cancer too. Factors can be divided into two groups, lowering the risk factors, which include high-fiber foods, food rich in vitamin D, calcium and folic acid, as well as the Mediterranean diet. The group of factors increasing the risk includes red meat, as well as the obesity prevalence.It was shown essential and reasonable diet for the development of colorectal cancer. Suitable habits are a significant role in reducing the risk of colorectal cancer and they are treated as one component of prevention.
dc.abstract.plpl
Choroby nowotworowe są aktualnie dużym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia. Uważane są za chorobę cywilizacyjną, na którą szczególnie narażone są osoby zamieszkujące kraje wysokorozwinięte. Bardzo wysoka zachorowalność, jak i umieralność w skali globalnej, zarówno wśród mężczyzn oraz kobiet dotyczy nowotworów jelita grubego. Celem pracy jest ocena zachowań żywieniowych wpływających na ryzyko rozwoju nowotworu jelita grubego. W pracy postawiono pytania, czy określone składniki pokarmowe lub zwyczaje żywieniowe są czynnikiem ryzyka lub czy mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego.Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa w bazie medycznej PubMed, w poszukiwaniu prac badawczych związanych z tematem pracy i opisujących badania prospektywne, kliniczno-kontrolne oraz kohortowe opublikowane w latach 2009-2014. Po zapoznaniu się ze streszczeniami wybrano do przeglądu piętnaście prac badawczych, które spełniały założone kryteria.Dokonano opisu choroby oraz czynników modyfikujących ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Czynniki te podzielono na dwie grupy: czynniki obniżające ryzyko, do których należą pokarmy bogate w błonnik pokarmowy, żywność bogata w witaminę D, wapń i kwas foliowy, jak również stosowanie diety śródziemnomorskiej. Do grupy czynników zwiększających ryzyko zachorowania należy spożywanie przetworzonego czerwonego mięsa, a także występowanie otyłości. W pracy wykazano zasadnicze znaczenie diety i racjonalnego sposobu odżywiania dla rozwoju choroby nowotworowej jelita grubego. Odpowiednie nawyki żywieniowe odgrywają istotne znaczenie w zmniejszaniu ryzyka choroby nowotworowej jelita grubego i są traktowane jako jeden z komponentów profilaktyki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.contributor.advisorpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.authorpl
Boroń, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.reviewerpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:48:02Z
dc.date.available
2020-07-25T06:48:02Z
dc.date.submittedpl
2015-10-07
dc.fieldofstudypl
inspekcja sanitarna
dc.identifier.apdpl
diploma-93399-145247
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201219
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nutrition, obesity, dietary fibre, risk factor, colorectal cancer
dc.subject.plpl
żywienie, otyłość, błonnik pokarmowy, czynniki ryzyka, nowotwory jelita grubego
dc.titlepl
Zachowania żywieniowe i składniki żywności a ryzyko rozwoju choroby nowotworowej jelita grubego
dc.title.alternativepl
Feeding behavior and food ingredients versus the risk of developing colon cancer
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
91
Views per month
Views per city
Krakow
9
Warsaw
8
Bialystok
6
Katowice
6
Gdansk
5
Wieliszew
5
Gmina Modliborzyce
4
Rzeszów
4
Lodz
3
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available