Jedno państwo - wiele kultur. Wielokulturowość w dziejach Polski

licenciate
dc.abstract.enThe plan of this essay is to show how the society of the multicultural Poland have looked liked and formed throughout the history. We have presented legal acts which had influence on ethnical and national minorities which were inhabiting Poland. It is also shown how historical events influenced on situation of ethnical and national minorities. Author of this essay shows also migrations of minority groups. The history of Poland from releasing first legal acts related to minority groups till the modern days is also covered. It shows the issue of multiculturalism on the example of national minorities such as The Armenians, Jews, Crimean Karaites, Lemkos, The Romani and Tatars. In this essay there is also an analysis of National Census from 2002 and 2011 years and a comparison of Reports Concerning Situation of National and Ethnical Minorities from 2007, 2009 and 2011 year. Author also draws attention about organization and growth of cultural life in presented groups.pl
dc.abstract.plWarzecha, Zuzanna (2013). Jedno państwo - wiele kultur. Wielokulturowość w dziejach Polski. Praca licencjacka pod kierunkiem dr Ewy Kocój, Kraków: Instytut IK 59 s., 42 poz. bibl. Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak na przestrzeni historii wyglądało i kształtowało się społeczeństwo wielokulturowej Polski. Przedstawione zostały akty prawne, które miały wpływ na mniejszości etniczne i narodowe zamieszkujące Polskę. Zaprezentowano wpływ wydarzeń historycznych na sytuację grup mniejszości etnicznych i narodowych. Autor pracy pokazuje również migracje grup mniejszościowych. Omówiona została historia Polski od momentu wydania pierwszych aktów prawnych dotyczących grup mniejszościowych do czasów współczesnych. Przedstawiono kwestie wielokulturowości na przykładzie mniejszości narodowych Ormian i Żydów oraz mniejszości etnicznych Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. W pracy przeanalizowano również wyniki Narodowych Spisów Ludności z 2002 i 2011 roku oraz porównano Raporty Dotyczące Sytuacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z 2007, 2009 i 2011 roku. Autor zwraca również uwagę na organizację i rozwój życia kulturalnego przedstawianych grup.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKocój, Ewa - 185927 pl
dc.contributor.authorWarzecha, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMirski, Andrzej - 130643 pl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:48:17Z
dc.date.available2020-07-24T15:48:17Z
dc.date.submitted2013-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-74462-129051pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187297
dc.languagepolpl
dc.subject.enMULTICULTURALISM – POLAND MULTICULTURALISM OF POLISH HISTORY – ETHNICAL MINORITIES – NATIONAL MINORITIESpl
dc.subject.plWIELOKULTUROWOŚĆ - WIELOKULTUROWOŚĆ HISTORII POLSKI - MNIEJSZOŚCI ETNICZNE - MNIEJSZOŚCI NARODOWEpl
dc.titleJedno państwo - wiele kultur. Wielokulturowość w dziejach Polskipl
dc.title.alternativeOne country - many cultures. Multiculturalism of polish history.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The plan of this essay is to show how the society of the multicultural Poland have looked liked and formed throughout the history. We have presented legal acts which had influence on ethnical and national minorities which were inhabiting Poland. It is also shown how historical events influenced on situation of ethnical and national minorities. Author of this essay shows also migrations of minority groups. The history of Poland from releasing first legal acts related to minority groups till the modern days is also covered. It shows the issue of multiculturalism on the example of national minorities such as The Armenians, Jews, Crimean Karaites, Lemkos, The Romani and Tatars. In this essay there is also an analysis of National Census from 2002 and 2011 years and a comparison of Reports Concerning Situation of National and Ethnical Minorities from 2007, 2009 and 2011 year. Author also draws attention about organization and growth of cultural life in presented groups.
dc.abstract.plpl
Warzecha, Zuzanna (2013). Jedno państwo - wiele kultur. Wielokulturowość w dziejach Polski. Praca licencjacka pod kierunkiem dr Ewy Kocój, Kraków: Instytut IK 59 s., 42 poz. bibl. Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak na przestrzeni historii wyglądało i kształtowało się społeczeństwo wielokulturowej Polski. Przedstawione zostały akty prawne, które miały wpływ na mniejszości etniczne i narodowe zamieszkujące Polskę. Zaprezentowano wpływ wydarzeń historycznych na sytuację grup mniejszości etnicznych i narodowych. Autor pracy pokazuje również migracje grup mniejszościowych. Omówiona została historia Polski od momentu wydania pierwszych aktów prawnych dotyczących grup mniejszościowych do czasów współczesnych. Przedstawiono kwestie wielokulturowości na przykładzie mniejszości narodowych Ormian i Żydów oraz mniejszości etnicznych Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. W pracy przeanalizowano również wyniki Narodowych Spisów Ludności z 2002 i 2011 roku oraz porównano Raporty Dotyczące Sytuacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z 2007, 2009 i 2011 roku. Autor zwraca również uwagę na organizację i rozwój życia kulturalnego przedstawianych grup.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.contributor.authorpl
Warzecha, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Mirski, Andrzej - 130643
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:48:17Z
dc.date.available
2020-07-24T15:48:17Z
dc.date.submittedpl
2013-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-74462-129051
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187297
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MULTICULTURALISM – POLAND MULTICULTURALISM OF POLISH HISTORY – ETHNICAL MINORITIES – NATIONAL MINORITIES
dc.subject.plpl
WIELOKULTUROWOŚĆ - WIELOKULTUROWOŚĆ HISTORII POLSKI - MNIEJSZOŚCI ETNICZNE - MNIEJSZOŚCI NARODOWE
dc.titlepl
Jedno państwo - wiele kultur. Wielokulturowość w dziejach Polski
dc.title.alternativepl
One country - many cultures. Multiculturalism of polish history.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Pabianice
3
Ashburn
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Dobrzykowice
1
Dublin
1
Szczecin
1
Vienna
1
Wieliczka
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available