ROLA I ZNACZENIE REKLAMY SPOŁECZNEJ W OCHRONIE I OBRONIE PRAW ZWIERZĄT. TEORIA, PRAKTYKA, PRAWO

master
dc.abstract.enThe main subjects of this thesis are social advertisements in defense of animal rights and their influence on raising public awareness. The first thing discussed was theory and history of social advertisement. The next chapter was focused on advertisement management and theory of creating the advertisement. Moreover the thesis discussed law regulations of animal right and the situation of Polish animal shelters. Thorough exploration of these issues allowed the execution of semiological analysis of selected social advertising in defense of animal rights and to examine how they impact on the consciousness of the recipient.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy są reklamy społeczne w obronie praw zwierząt i ich wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa. Jako pierwsza została omówiona teoria oraz historia reklamy społecznej wraz z przykładami polskich realizacji. Kolejny rozdział został poświęcony zagadnieniom związanym z zarządzaniem reklamą oraz budowaniem komunikatu reklamowego wraz z tym jaki jest jego wpływ na percepcję odbiorcy. Ponadto zostały omówione przepisy prawne dotyczące zwierząt oraz sytuacja schronisk dla zwierząt na terenie polski. Dokładne zgłębienie problematyki powyższych zagadnień pozwoliło na wykonanie analizy semiologicznej wybranych reklam społecznych w obronie praw zwierząt oraz zbadanie jaki mają one wpływ na świadomość odbiorcy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.contributor.authorBiałas, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:41:27Z
dc.date.available2020-07-27T03:41:27Z
dc.date.submitted2016-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-110905-127314pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216863
dc.languagepolpl
dc.subject.enSOCIAL ADVERTISEMENT, ANIMAL RIGTHS, COMMUNICATIONpl
dc.subject.plREKLAMA SPOŁECZNA, PRAWA ZWIERZĄT, KOMUNIKACJApl
dc.titleROLA I ZNACZENIE REKLAMY SPOŁECZNEJ W OCHRONIE I OBRONIE PRAW ZWIERZĄT. TEORIA, PRAKTYKA, PRAWOpl
dc.title.alternativeROLE AND MEANING OF SOCIAL ADVERTISEMENT IN PROTECTION AND DEFENSE OF ANIMAL RIGHTS. THEORY, PRACTICE, LAW.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main subjects of this thesis are social advertisements in defense of animal rights and their influence on raising public awareness. The first thing discussed was theory and history of social advertisement. The next chapter was focused on advertisement management and theory of creating the advertisement. Moreover the thesis discussed law regulations of animal right and the situation of Polish animal shelters. Thorough exploration of these issues allowed the execution of semiological analysis of selected social advertising in defense of animal rights and to examine how they impact on the consciousness of the recipient.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy są reklamy społeczne w obronie praw zwierząt i ich wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa. Jako pierwsza została omówiona teoria oraz historia reklamy społecznej wraz z przykładami polskich realizacji. Kolejny rozdział został poświęcony zagadnieniom związanym z zarządzaniem reklamą oraz budowaniem komunikatu reklamowego wraz z tym jaki jest jego wpływ na percepcję odbiorcy. Ponadto zostały omówione przepisy prawne dotyczące zwierząt oraz sytuacja schronisk dla zwierząt na terenie polski. Dokładne zgłębienie problematyki powyższych zagadnień pozwoliło na wykonanie analizy semiologicznej wybranych reklam społecznych w obronie praw zwierząt oraz zbadanie jaki mają one wpływ na świadomość odbiorcy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.contributor.authorpl
Białas, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:41:27Z
dc.date.available
2020-07-27T03:41:27Z
dc.date.submittedpl
2016-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-110905-127314
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216863
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SOCIAL ADVERTISEMENT, ANIMAL RIGTHS, COMMUNICATION
dc.subject.plpl
REKLAMA SPOŁECZNA, PRAWA ZWIERZĄT, KOMUNIKACJA
dc.titlepl
ROLA I ZNACZENIE REKLAMY SPOŁECZNEJ W OCHRONIE I OBRONIE PRAW ZWIERZĄT. TEORIA, PRAKTYKA, PRAWO
dc.title.alternativepl
ROLE AND MEANING OF SOCIAL ADVERTISEMENT IN PROTECTION AND DEFENSE OF ANIMAL RIGHTS. THEORY, PRACTICE, LAW.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Wroclaw
7
Warsaw
5
Krakow
3
Chwaszczyno
2
Dublin
2
Bratislava
1
Gdansk
1
Godkowo
1
Kiernozia
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available