Status prawny małżonka wspólnika spółki kapitałowej

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to describe the legal status of a capital company shareholder’s spouse, i.e. one that owns shares in a limited liability company or in a joint-stock company.Firstly, the author presents general issues, such as the legal framework behind the legal status of a shareholder’s spouse, matrimonial property regimes in the Polish family law and the definitions of shares in a limited liability company and shares (stock) in a joint-stock company. Further the author goes on to describe the possible qualifications of the legal status of a capital company’s shareholder’s spouse.Secondly, the author analyzes the legal effects of an acquisition of shares/stocks in exchange for assets covered by joint matrimonial property when both or only one of the spouses was a party to the act of share acquisition. The latter situation is subject to detailed scrutiny owing to diverging positions presented by legal commentary in that respect. The next chapter covers the rights and duties of a capital company’s shareholder’s spouse; in particular their profile and the exercise of the corporate rights of a shareholder who is covered by a community property marital regime.As a final problem the author discusses the legal effects for a capital company’s shareholder’s spouse of the operation of articles 183(1) and 332(1) of the Code of Commercial Companies as applicable to a limited liability company’s or joint-stock company’s articles of association, respectively.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest omówienie statusu prawnego małżonka wspólnika spółki kapitałowej, to jest wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariusza spółki akcyjnej. Najpierw autorka przedstawia zagadnienia ogólne, takie jak akty prawne regulujące status małżonka wspólnika, rodzaje ustrojów majątkowych małżeńskich w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz charakteryzuje pojęcia udziału i akcji. Następnie omawia możliwe kwalifikacje statusu prawnego małżonka wspólnika spółki kapitałowej. W dalszej kolejności autorka analizuje skutki prawne nabycia/objęcia udziałów/akcji za środki pochodzące z majątku wspólnego, gdy stroną czynności prawnej byli oboje małżonkowie albo tylko jedno z nich. Druga sytuacja została opracowana bardziej szczegółowo z uwagi na rozbieżności doktrynalne. Kolejny rozdział jest poświęcony prawom i obowiązkom małżonka wspólnika spółki kapitałowej, a konkretnie ich charakterystyce i wykonywaniu praw udziałowych przy pozostawaniu wspólnika spółki kapitałowej we wspólności majątkowej małżeńskiej. Jako ostatnie zagadnienie autorka porusza problematykę skutków prawnych dla małżonka wspólnika zastosowania przepisów: art. 183(1) i art. 332(1) Kodeksu spółek handlowych odpowiednio w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w statucie spółki akcyjnej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.authorMachejek, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSuliński, Grzegorz - 132160 pl
dc.contributor.reviewerSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:07:00Z
dc.date.available2020-07-24T14:07:00Z
dc.date.submitted2013-06-26pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-72798-100381pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185713
dc.languagepolpl
dc.subject.enspouse, shareholder, capital companypl
dc.subject.plmałżonek, wspólnik, spółka kapitałowapl
dc.titleStatus prawny małżonka wspólnika spółki kapitałowejpl
dc.title.alternativeThe legal status of a capital company’s shareholder’s spousepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to describe the legal status of a capital company shareholder’s spouse, i.e. one that owns shares in a limited liability company or in a joint-stock company.Firstly, the author presents general issues, such as the legal framework behind the legal status of a shareholder’s spouse, matrimonial property regimes in the Polish family law and the definitions of shares in a limited liability company and shares (stock) in a joint-stock company. Further the author goes on to describe the possible qualifications of the legal status of a capital company’s shareholder’s spouse.Secondly, the author analyzes the legal effects of an acquisition of shares/stocks in exchange for assets covered by joint matrimonial property when both or only one of the spouses was a party to the act of share acquisition. The latter situation is subject to detailed scrutiny owing to diverging positions presented by legal commentary in that respect. The next chapter covers the rights and duties of a capital company’s shareholder’s spouse; in particular their profile and the exercise of the corporate rights of a shareholder who is covered by a community property marital regime.As a final problem the author discusses the legal effects for a capital company’s shareholder’s spouse of the operation of articles 183(1) and 332(1) of the Code of Commercial Companies as applicable to a limited liability company’s or joint-stock company’s articles of association, respectively.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest omówienie statusu prawnego małżonka wspólnika spółki kapitałowej, to jest wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariusza spółki akcyjnej. Najpierw autorka przedstawia zagadnienia ogólne, takie jak akty prawne regulujące status małżonka wspólnika, rodzaje ustrojów majątkowych małżeńskich w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz charakteryzuje pojęcia udziału i akcji. Następnie omawia możliwe kwalifikacje statusu prawnego małżonka wspólnika spółki kapitałowej. W dalszej kolejności autorka analizuje skutki prawne nabycia/objęcia udziałów/akcji za środki pochodzące z majątku wspólnego, gdy stroną czynności prawnej byli oboje małżonkowie albo tylko jedno z nich. Druga sytuacja została opracowana bardziej szczegółowo z uwagi na rozbieżności doktrynalne. Kolejny rozdział jest poświęcony prawom i obowiązkom małżonka wspólnika spółki kapitałowej, a konkretnie ich charakterystyce i wykonywaniu praw udziałowych przy pozostawaniu wspólnika spółki kapitałowej we wspólności majątkowej małżeńskiej. Jako ostatnie zagadnienie autorka porusza problematykę skutków prawnych dla małżonka wspólnika zastosowania przepisów: art. 183(1) i art. 332(1) Kodeksu spółek handlowych odpowiednio w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w statucie spółki akcyjnej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.authorpl
Machejek, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Suliński, Grzegorz - 132160
dc.contributor.reviewerpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:07:00Z
dc.date.available
2020-07-24T14:07:00Z
dc.date.submittedpl
2013-06-26
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-72798-100381
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185713
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
spouse, shareholder, capital company
dc.subject.plpl
małżonek, wspólnik, spółka kapitałowa
dc.titlepl
Status prawny małżonka wspólnika spółki kapitałowej
dc.title.alternativepl
The legal status of a capital company’s shareholder’s spouse
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Szczecin
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available