Projektowanie i ocena systemu motywacyjnego na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this Bachelor thesis is to adress the concept of motivation in its broader context and the role of the motivational systems in driving human behaviour all based on the example of the social welfare institutions. The employees of the Municipal Social Welfare Center in Jerzmanowice were subjected to a detailed analysis. Due to the exceptional nature of their work, they require the use of the special motivators, the roles of which have been discussed in detail in the individual chapters.Due to the fact that the problem of employee motivation in the selected social welfare institution was not under taken previously, it was decided to conduct qualitative research to illustrate the functioning of the incentive system in case of the local social workers.The culmination of this work is the detailed analysis of the information obtained and formulating opinion on the subject of study.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej jest szersze omówienie pojęcia motywacji oraz roli systemów motywacyjnych w kreowaniu zachowań ludzkich na przykładzie instytucji pomocy społecznej. Szczegółowej analizie poddani zostali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach, którzy ze względu na wyjątkowy charakter swojej pracy, wymagają stosowania specjalnych motywatorów, których role szczegółowo omówiono w poszczególnych rozdziałach. Z racji tego, iż problem motywacji pracowników w wybranej instytucji pomocy społecznej nie został wcześniej podjęty, zdecydowano się przeprowadzić badania jakościowe służące zobrazowaniu funkcjonowania systemu motywacyjnego tamtejszych pracowników socjalnych.Zwieńczeniem rozważań owej pracy, jest szczegółowa analiza uzyskanych informacji oraz wyrażenie własnej opinii na badany temat.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKoba, Laurapl
dc.contributor.authorFilarska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKoba, Laurapl
dc.contributor.reviewerLewandowski, Mateuszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:29:40Z
dc.date.available2020-07-27T15:29:40Z
dc.date.submitted2018-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-122895-210358pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227303
dc.languagepolpl
dc.subject.enMotivation, motivating system, social workerpl
dc.subject.plMotywacja, system motywacyjny, pracownik socjalnypl
dc.titleProjektowanie i ocena systemu motywacyjnego na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicachpl
dc.title.alternativeDesigning and evaluation of the motivational system on the example of the Municipal Social Welfare Center in Jerzmanowicepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this Bachelor thesis is to adress the concept of motivation in its broader context and the role of the motivational systems in driving human behaviour all based on the example of the social welfare institutions. The employees of the Municipal Social Welfare Center in Jerzmanowice were subjected to a detailed analysis. Due to the exceptional nature of their work, they require the use of the special motivators, the roles of which have been discussed in detail in the individual chapters.Due to the fact that the problem of employee motivation in the selected social welfare institution was not under taken previously, it was decided to conduct qualitative research to illustrate the functioning of the incentive system in case of the local social workers.The culmination of this work is the detailed analysis of the information obtained and formulating opinion on the subject of study.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest szersze omówienie pojęcia motywacji oraz roli systemów motywacyjnych w kreowaniu zachowań ludzkich na przykładzie instytucji pomocy społecznej. Szczegółowej analizie poddani zostali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach, którzy ze względu na wyjątkowy charakter swojej pracy, wymagają stosowania specjalnych motywatorów, których role szczegółowo omówiono w poszczególnych rozdziałach. Z racji tego, iż problem motywacji pracowników w wybranej instytucji pomocy społecznej nie został wcześniej podjęty, zdecydowano się przeprowadzić badania jakościowe służące zobrazowaniu funkcjonowania systemu motywacyjnego tamtejszych pracowników socjalnych.Zwieńczeniem rozważań owej pracy, jest szczegółowa analiza uzyskanych informacji oraz wyrażenie własnej opinii na badany temat.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koba, Laura
dc.contributor.authorpl
Filarska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Koba, Laura
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowski, Mateusz
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:29:40Z
dc.date.available
2020-07-27T15:29:40Z
dc.date.submittedpl
2018-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-122895-210358
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227303
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Motivation, motivating system, social worker
dc.subject.plpl
Motywacja, system motywacyjny, pracownik socjalny
dc.titlepl
Projektowanie i ocena systemu motywacyjnego na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach
dc.title.alternativepl
Designing and evaluation of the motivational system on the example of the Municipal Social Welfare Center in Jerzmanowice
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Bielany Wroclawskie
3
Dublin
2
Krakow
2
Smolec
2
Swidnica
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Brzesko
1
Bydgoszcz
1
Konstancin-Jeziorna
1

No access

No Thumbnail Available