Wiedza pierworódek na temat najczęstszych problemów laktacyjnych.

master
dc.abstract.enIntroduction: Breastfeeding has many benefits for both mother and baby. Women who start their adventure with natural feeding for the first time require special support. The difficulties that arise may discourage the baby from attaching to the breast. That is why it is important to educate and help medical personnel to solve emerging problems and to ensure breastfeeding as long as possible.Objective: The aim of the study was to test the knowledge of primiparous women about the most common lactation problems.Material and methods: The method of diagnostic survey was used to collect the data, the technique used was a questionnaire. The research tool selected for the study was a survey questionnaire. Data collection covered the period from June to July in 2021. On the basis of this information, a statistical analysis was performed in MS Excel 2007. The statistical program Statistica 10 was used for statistical calculations.Results: Primiparous women in a group of 150 people participated in the study. Among the respondents, 80.6% correctly indicated the division of causes of lactation problems. The majority (72.7%) of women know that thrush in the child is a factor predisposing to the occurrence of mycosis on the breast. More than half of the respondents (59.3%) are aware that breast fullness is a physiological condition characterized by increased milk production, and 71.4% of the respondents correctly indicated that it occurs 2-3 days after delivery. Exactly 61.3% of mothers know that mastitis is not a contraindication to breastfeeding, and a breast abscess as a complication of this condition was noted by 74.7% of respondents. Fewer women (56%) felt that inflammation of the mammary gland could reduce milk production.Conclusions: Most primiparous women have an average level of knowledge about lactation problems, and their subjective feelings do not correlate with the actual state. Consultation with a midwife was the most frequently chosen source of education. Women living in the city showed a higher level of knowledge than women living in the countryside.pl
dc.abstract.plWstęp: Karmienie piersią przynosi wiele korzyści zarówno dla matki, jak i dziecka. Kobiety, które po raz pierwszy rozpoczynają przygodę z karmieniem naturalnym wymagają szczególnego wsparcia. Pojawiające się trudności mogą zniechęcić do przystawiania dziecka do piersi. Dlatego ważna jest edukacja i pomoc ze strony personelu medycznego, która pomoże rozwiązać pojawiające się problemy, a także zapewni jak najdłuższe, efektywne karmienie piersią.Cel pracy: Celem pracy było sprawdzenie wiedzy pierworódek na temat najczęstszych problemów laktacyjnych. Materiał i metody: Do zebrania danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, zastosowaną techniką była ankieta. Narzędziem badawczym wybranym do przeprowadzenia badania został kwestionariusz ankiety. Dane zbierano w okresie od czerwca do lipca w 2021 roku. Na podstawie tych informacji została wykonana analiza statystyczna w programie MS Excel 2007. Do obliczeń statystycznych wykorzystano program statystyczny Statistica 10.Wyniki: W badaniu wzięło udział 150 pierworódek. Spośród ankietowanych 80,6% poprawnie wskazało podział przyczyn występowania problemów laktacyjnych. Większość (72,7%) kobiet wie, że czynnikiem predysponującym do wystąpienia grzybicy na piersi są pleśniawki u dziecka. Ponad połowa respondentek (59,3%) jest świadoma, że nawał jest stanem fizjologicznym, charakteryzującym się wzmożoną produkcją pokarmu, a 71,4% badanych poprawnie wskazało, że pojawia się w 2-3 dobie po porodzie. Dokładnie 61,3 % matek wie, że zapalenie piersi nie jest przeciwwskazaniem do karmienia naturalnego, a ropień piersi jako powikłanie tego stanu zaznaczyło 74,7% ankietowanych. Mniej kobiet (56%) uznało, że zapalenie gruczołu piersiowego może zmniejszyć produkcję pokarmu.Wnioski: Większość pierworódek prezentuje przecięty poziom wiedzy w zakresie problemów laktacyjnych, a ich subiektywne odczucia nie korelują ze stanem faktycznym. Najchętniej wybieranym źródłem edukacji była konsultacja z położną. Kobiety mieszkające w mieście wykazały się wyższym poziomem wiedzy niż kobiety mieszkające na wsi.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKawalec, Paweł - 130055 pl
dc.contributor.authorMazur, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKawalec, Paweł - 130055 pl
dc.contributor.reviewerKopeć-Godlewska, Katarzynapl
dc.date.accessioned2021-10-27T21:49:05Z
dc.date.available2021-10-27T21:49:05Z
dc.date.submitted2021-09-30pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-151871-229036pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282038
dc.languagepolpl
dc.subject.enlactation, primiparous, lactation problemspl
dc.subject.pllaktacja, pierworódka, problemy laktacyjnepl
dc.titleWiedza pierworódek na temat najczęstszych problemów laktacyjnych.pl
dc.title.alternativePrimiparous knowledge about the most common lactation problems.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Breastfeeding has many benefits for both mother and baby. Women who start their adventure with natural feeding for the first time require special support. The difficulties that arise may discourage the baby from attaching to the breast. That is why it is important to educate and help medical personnel to solve emerging problems and to ensure breastfeeding as long as possible.Objective: The aim of the study was to test the knowledge of primiparous women about the most common lactation problems.Material and methods: The method of diagnostic survey was used to collect the data, the technique used was a questionnaire. The research tool selected for the study was a survey questionnaire. Data collection covered the period from June to July in 2021. On the basis of this information, a statistical analysis was performed in MS Excel 2007. The statistical program Statistica 10 was used for statistical calculations.Results: Primiparous women in a group of 150 people participated in the study. Among the respondents, 80.6% correctly indicated the division of causes of lactation problems. The majority (72.7%) of women know that thrush in the child is a factor predisposing to the occurrence of mycosis on the breast. More than half of the respondents (59.3%) are aware that breast fullness is a physiological condition characterized by increased milk production, and 71.4% of the respondents correctly indicated that it occurs 2-3 days after delivery. Exactly 61.3% of mothers know that mastitis is not a contraindication to breastfeeding, and a breast abscess as a complication of this condition was noted by 74.7% of respondents. Fewer women (56%) felt that inflammation of the mammary gland could reduce milk production.Conclusions: Most primiparous women have an average level of knowledge about lactation problems, and their subjective feelings do not correlate with the actual state. Consultation with a midwife was the most frequently chosen source of education. Women living in the city showed a higher level of knowledge than women living in the countryside.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Karmienie piersią przynosi wiele korzyści zarówno dla matki, jak i dziecka. Kobiety, które po raz pierwszy rozpoczynają przygodę z karmieniem naturalnym wymagają szczególnego wsparcia. Pojawiające się trudności mogą zniechęcić do przystawiania dziecka do piersi. Dlatego ważna jest edukacja i pomoc ze strony personelu medycznego, która pomoże rozwiązać pojawiające się problemy, a także zapewni jak najdłuższe, efektywne karmienie piersią.Cel pracy: Celem pracy było sprawdzenie wiedzy pierworódek na temat najczęstszych problemów laktacyjnych. Materiał i metody: Do zebrania danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, zastosowaną techniką była ankieta. Narzędziem badawczym wybranym do przeprowadzenia badania został kwestionariusz ankiety. Dane zbierano w okresie od czerwca do lipca w 2021 roku. Na podstawie tych informacji została wykonana analiza statystyczna w programie MS Excel 2007. Do obliczeń statystycznych wykorzystano program statystyczny Statistica 10.Wyniki: W badaniu wzięło udział 150 pierworódek. Spośród ankietowanych 80,6% poprawnie wskazało podział przyczyn występowania problemów laktacyjnych. Większość (72,7%) kobiet wie, że czynnikiem predysponującym do wystąpienia grzybicy na piersi są pleśniawki u dziecka. Ponad połowa respondentek (59,3%) jest świadoma, że nawał jest stanem fizjologicznym, charakteryzującym się wzmożoną produkcją pokarmu, a 71,4% badanych poprawnie wskazało, że pojawia się w 2-3 dobie po porodzie. Dokładnie 61,3 % matek wie, że zapalenie piersi nie jest przeciwwskazaniem do karmienia naturalnego, a ropień piersi jako powikłanie tego stanu zaznaczyło 74,7% ankietowanych. Mniej kobiet (56%) uznało, że zapalenie gruczołu piersiowego może zmniejszyć produkcję pokarmu.Wnioski: Większość pierworódek prezentuje przecięty poziom wiedzy w zakresie problemów laktacyjnych, a ich subiektywne odczucia nie korelują ze stanem faktycznym. Najchętniej wybieranym źródłem edukacji była konsultacja z położną. Kobiety mieszkające w mieście wykazały się wyższym poziomem wiedzy niż kobiety mieszkające na wsi.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kawalec, Paweł - 130055
dc.contributor.authorpl
Mazur, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec, Paweł - 130055
dc.contributor.reviewerpl
Kopeć-Godlewska, Katarzyna
dc.date.accessioned
2021-10-27T21:49:05Z
dc.date.available
2021-10-27T21:49:05Z
dc.date.submittedpl
2021-09-30
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-151871-229036
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282038
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
lactation, primiparous, lactation problems
dc.subject.plpl
laktacja, pierworódka, problemy laktacyjne
dc.titlepl
Wiedza pierworódek na temat najczęstszych problemów laktacyjnych.
dc.title.alternativepl
Primiparous knowledge about the most common lactation problems.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
133
Views per month
Views per city
Krakow
26
Warsaw
15
Poznan
9
Wroclaw
6
Bochnia
5
Gmina Piątek
4
Zabrze
4
Katowice
3
Mikołów
3
Nowa Ruda
3

No access

No Thumbnail Available