Modality in Political Discourse

licenciate
dc.abstract.enThe paper concerns the expression of modality in political discourse. The work has been divided into two parts; theoretical and practical. The first two chapters provide a theoretical framework and aim to define and explain Discourse, Critical Discourse Analysis, and Modality along with its division into epistemic and deontic kinds. The third chapter is purely practical, it is focused on four major political speeches given by the most prominent British politicians. The data is examined with regard to the use of modality. The author studies the modal meanings expressed by a set of the most common modal verbs. The general aim of the paper is to determine what meanings are possible to produce, as well as receive, thanks to the employment of modality.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy wyrażania modalności w dyskursie politycznym. Została ona podzielona na część teoretyczną oraz praktyczną. Pierwsze dwa rozdziały tworzą bazę teoretyczną służącą zdefiniowaniu i wyjaśnieniu pojęć dyskursu, krytycznej analizy dyskursu oraz modalności z podziałem na epistemiczną oraz deontyczną. Trzeci rozdział jest czysto praktyczny i skupia się na czterech znanych monologach politycznych wygłoszonych przez najważniejszych brytyjskich polityków. Materiał analizowany jest pod względem użytej modalności. Autor analizuje znaczenia modalne wyrażone poprzez zbiór czasowników modalnych. Ogólnym celem przyświecającym pracy jest ustalenie jakie znaczenia mogą zostać wyartykułowane oraz w jaki sposób mogą być odebrane dzięki zastosowaniu modalności.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorŚwiątek, Jerzy - 132343 pl
dc.contributor.authorBednarski, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerŚwiątek, Jerzy - 132343 pl
dc.contributor.reviewerChłopicki, Władysław - 127526 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:21:03Z
dc.date.available2020-07-28T08:21:03Z
dc.date.submitted2020-07-21pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-143658-244614pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242648
dc.languageengpl
dc.subject.endiscourse, political discourse, critical discourse analysis, modality, epistemic modality, deontic modalitypl
dc.subject.pldyskurs, krytyczna analiza dyskursu, modalność, modalność epistemiczna, modalność deontycznapl
dc.titleModality in Political Discoursepl
dc.title.alternativeModalność w Dyskursie Politycznympl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper concerns the expression of modality in political discourse. The work has been divided into two parts; theoretical and practical. The first two chapters provide a theoretical framework and aim to define and explain Discourse, Critical Discourse Analysis, and Modality along with its division into epistemic and deontic kinds. The third chapter is purely practical, it is focused on four major political speeches given by the most prominent British politicians. The data is examined with regard to the use of modality. The author studies the modal meanings expressed by a set of the most common modal verbs. The general aim of the paper is to determine what meanings are possible to produce, as well as receive, thanks to the employment of modality.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy wyrażania modalności w dyskursie politycznym. Została ona podzielona na część teoretyczną oraz praktyczną. Pierwsze dwa rozdziały tworzą bazę teoretyczną służącą zdefiniowaniu i wyjaśnieniu pojęć dyskursu, krytycznej analizy dyskursu oraz modalności z podziałem na epistemiczną oraz deontyczną. Trzeci rozdział jest czysto praktyczny i skupia się na czterech znanych monologach politycznych wygłoszonych przez najważniejszych brytyjskich polityków. Materiał analizowany jest pod względem użytej modalności. Autor analizuje znaczenia modalne wyrażone poprzez zbiór czasowników modalnych. Ogólnym celem przyświecającym pracy jest ustalenie jakie znaczenia mogą zostać wyartykułowane oraz w jaki sposób mogą być odebrane dzięki zastosowaniu modalności.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Świątek, Jerzy - 132343
dc.contributor.authorpl
Bednarski, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Świątek, Jerzy - 132343
dc.contributor.reviewerpl
Chłopicki, Władysław - 127526
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:21:03Z
dc.date.available
2020-07-28T08:21:03Z
dc.date.submittedpl
2020-07-21
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-143658-244614
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242648
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
discourse, political discourse, critical discourse analysis, modality, epistemic modality, deontic modality
dc.subject.plpl
dyskurs, krytyczna analiza dyskursu, modalność, modalność epistemiczna, modalność deontyczna
dc.titlepl
Modality in Political Discourse
dc.title.alternativepl
Modalność w Dyskursie Politycznym
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Lviv
3
Erbil
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lublin
1
Olsztyn
1
Rome
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available