Wyzwania ochrony dziedzictwa medycznego na przykładzie zasobu dziedzictwa medycznego Konwentu Bonifratrów w Krakowie

master
dc.abstract.enThesis raises the questions of perspective on preservation of medical heritage. This issue is not widely discussed in polish literature, therefore the main aim of the study is focused on defining medical heritage and analyzing its manifestations, both tangible and intangible.Thesis is divided into two main parts. The first part describes the case study of medical heritage resources of the Brothers Hospitallers of Saint John of God in Cracow. The second part describes the issues of medical heritage from perspective of the preservation of cultural heritage.Based on the results, thesis makes an attempt to construct a definition of medical heritage which makes an opportunity to recognize and categorize the manifestations of this specific heritage.pl
dc.abstract.plPraca porusza problematykę ochrony dziedzictwa medycznego. Tematyka ta nie jest szeroko omawiana w literaturze polskiej, z tego powodu głównym celem pracy jest zdefiniowanie dziedzictwa medycznego oraz analiza jego przejawów, zarówno materialnych, jak i niematerialnych.Praca składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza część opisuje studium przypadku, jakim jest zasób dziedzictwa medycznego Konwentu Bonifratrów w Krakowie. Druga część opisuje problematykę wyzwań z perspektywy ochrony dóbr kultury, które stawia dziedzictwo medyczne.Na podstawie przeprowadzonych badań, w pracy podjęto próbę skonstruowania definicji dziedzictwa medycznego, która daje możliwość rozpoznania i skategoryzowania przejawów tego szczególnego dziedzictwa.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.authorPawlak, Judytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerSzyma, Marcin - 132285 pl
dc.contributor.reviewerRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.date.accessioned2021-10-21T21:52:00Z
dc.date.available2021-10-21T21:52:00Z
dc.date.submitted2021-09-29pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-154536-179366pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281344
dc.languagepolpl
dc.subject.enmedical heritage, Brothers Hospitallers of Saint John of God in Cracowpl
dc.subject.pldziedzictwo medyczne, bonifratrzy w Krakowiepl
dc.titleWyzwania ochrony dziedzictwa medycznego na przykładzie zasobu dziedzictwa medycznego Konwentu Bonifratrów w Krakowiepl
dc.title.alternativeThe challenges of preservation of medical heritage. Case study: medical heritage resources of the Brothers Hospitallers of Saint John of God in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis raises the questions of perspective on preservation of medical heritage. This issue is not widely discussed in polish literature, therefore the main aim of the study is focused on defining medical heritage and analyzing its manifestations, both tangible and intangible.Thesis is divided into two main parts. The first part describes the case study of medical heritage resources of the Brothers Hospitallers of Saint John of God in Cracow. The second part describes the issues of medical heritage from perspective of the preservation of cultural heritage.Based on the results, thesis makes an attempt to construct a definition of medical heritage which makes an opportunity to recognize and categorize the manifestations of this specific heritage.
dc.abstract.plpl
Praca porusza problematykę ochrony dziedzictwa medycznego. Tematyka ta nie jest szeroko omawiana w literaturze polskiej, z tego powodu głównym celem pracy jest zdefiniowanie dziedzictwa medycznego oraz analiza jego przejawów, zarówno materialnych, jak i niematerialnych.Praca składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza część opisuje studium przypadku, jakim jest zasób dziedzictwa medycznego Konwentu Bonifratrów w Krakowie. Druga część opisuje problematykę wyzwań z perspektywy ochrony dóbr kultury, które stawia dziedzictwo medyczne.Na podstawie przeprowadzonych badań, w pracy podjęto próbę skonstruowania definicji dziedzictwa medycznego, która daje możliwość rozpoznania i skategoryzowania przejawów tego szczególnego dziedzictwa.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.authorpl
Pawlak, Judyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Szyma, Marcin - 132285
dc.contributor.reviewerpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.date.accessioned
2021-10-21T21:52:00Z
dc.date.available
2021-10-21T21:52:00Z
dc.date.submittedpl
2021-09-29
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-154536-179366
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281344
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
medical heritage, Brothers Hospitallers of Saint John of God in Cracow
dc.subject.plpl
dziedzictwo medyczne, bonifratrzy w Krakowie
dc.titlepl
Wyzwania ochrony dziedzictwa medycznego na przykładzie zasobu dziedzictwa medycznego Konwentu Bonifratrów w Krakowie
dc.title.alternativepl
The challenges of preservation of medical heritage. Case study: medical heritage resources of the Brothers Hospitallers of Saint John of God in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available