Zarządzanie granicami Strefy Schengen.

master
dc.abstract.enThis Master’s thesis presents historical background and substantive issues related to the free crossing of internal borders and the crossing of the external borders of the Schegen Area. The thesis consists of three chapters. The first one describes genesis of development of Schengen cooperation and extension of the Schengen Area. Second chapter describes relations between Schengen Area and common EU immigration, asylum and visa policies. The third chapter contains information about integrated border management. It presents rules of Schengen Borders Code and describes the reform of the Code after the Arab Spring. In thesis, there is also information about operating principles and actual activities of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex).pl
dc.abstract.plPraca porusza temat zarządzania granicami Strefy Schengen. Celem jest przedstawienie tła historycznego oraz problematyki materialno - prawnej związanej ze swobodnym przekraczaniem granic wewnętrznych oraz przekraczaniem granic zewnętrznych Strefy Schengen. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym opisana jest geneza współpracy granicznej w Europie, w drugim funkcjonowanie strefy Schengen w odniesieniu do polityki azylowej, wizowej i imigracyjnej. Trzeci rozdział dotyczy zintegrowanego zarządzania granicami. Poruszone są w nim zagadnienia dotyczące zasad zapisanych w Kodeksie Granicznym Schengen oraz przebieg jego reformy jaki dokonał się po wydarzeniach związanych z Arabską Wiosną. W tym rozdziale znajdują się również informacje na temat sposobu funkcjonowania i rzeczywistych działań Agencji Frontex.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWęc, Janusz - 132584 pl
dc.contributor.authorOżóg, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.reviewerWęc, Janusz - 132584 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:08:35Z
dc.date.available2020-07-25T05:08:35Z
dc.date.submitted2014-10-21pl
dc.fieldofstudystudia nad rozwojempl
dc.identifier.apddiploma-91468-116739pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199664
dc.languagepolpl
dc.subject.enarea, Schengnen, borders, management, integratedpl
dc.subject.plstrefa, Schengnen, granice, zarządzanie, zintegrowanepl
dc.titleZarządzanie granicami Strefy Schengen.pl
dc.title.alternativeBorder management in Schengen Areapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Master’s thesis presents historical background and substantive issues related to the free crossing of internal borders and the crossing of the external borders of the Schegen Area. The thesis consists of three chapters. The first one describes genesis of development of Schengen cooperation and extension of the Schengen Area. Second chapter describes relations between Schengen Area and common EU immigration, asylum and visa policies. The third chapter contains information about integrated border management. It presents rules of Schengen Borders Code and describes the reform of the Code after the Arab Spring. In thesis, there is also information about operating principles and actual activities of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex).
dc.abstract.plpl
Praca porusza temat zarządzania granicami Strefy Schengen. Celem jest przedstawienie tła historycznego oraz problematyki materialno - prawnej związanej ze swobodnym przekraczaniem granic wewnętrznych oraz przekraczaniem granic zewnętrznych Strefy Schengen. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym opisana jest geneza współpracy granicznej w Europie, w drugim funkcjonowanie strefy Schengen w odniesieniu do polityki azylowej, wizowej i imigracyjnej. Trzeci rozdział dotyczy zintegrowanego zarządzania granicami. Poruszone są w nim zagadnienia dotyczące zasad zapisanych w Kodeksie Granicznym Schengen oraz przebieg jego reformy jaki dokonał się po wydarzeniach związanych z Arabską Wiosną. W tym rozdziale znajdują się również informacje na temat sposobu funkcjonowania i rzeczywistych działań Agencji Frontex.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Węc, Janusz - 132584
dc.contributor.authorpl
Ożóg, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.reviewerpl
Węc, Janusz - 132584
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:08:35Z
dc.date.available
2020-07-25T05:08:35Z
dc.date.submittedpl
2014-10-21
dc.fieldofstudypl
studia nad rozwojem
dc.identifier.apdpl
diploma-91468-116739
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199664
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
area, Schengnen, borders, management, integrated
dc.subject.plpl
strefa, Schengnen, granice, zarządzanie, zintegrowane
dc.titlepl
Zarządzanie granicami Strefy Schengen.
dc.title.alternativepl
Border management in Schengen Area
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Lodz
3
Wroclaw
3
Świętochłowice
3
Chandler
2
Des Moines
2
Torun
2
Bialystok
1
Będzin
1
Chełm
1

No access

No Thumbnail Available